Hà Nội, Ngày 02/12/2020

Nữ trí thức Việt Nam góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng: 06/11/2020   02:23
Mặc định Cỡ chữ
Để thực hiện hiệu quả đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cần phải gắn phát triển với quản trị tốt vấn đề này.
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại Hội thảo

Đây là vấn đề được đặc biệt quan tâm tại Hội thảo Nữ trí thức góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương.

Đồng tình với chủ trương nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những khâu đột phá chiến lược, nhiều ý kiến cho rằng, triển khai tốt khâu đột phá này sẽ khơi thông được nguồn lực cho sự phát triển. Một số ý kiến đề nghị dự thảo văn kiện cần phân định rõ hơn về giữa nhân lực và nguồn nhân lực để có cách tiếp cận cũng như các giải pháp phù hợp hơn.

Cũng tại Hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng phát triển nguồn nhân lực cần đặt trong mối quan hệ với đổi mới hệ thống giáo dục. Theo đó, ghi nhận những định hướng lớn mà dự thảo các văn kiện trình Đại hội đã đề cập, có ý kiến cho rằng cần xác định đâu là khâu then chốt, trọng tâm để tạo động lực và nền tảng cho việc đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động giáo dục và đào tạo, trước hết là cải cách chế độ tiền lương.

Tại Hội thảo, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh vai trò của phụ nữ không chỉ được nêu tập trung trong nội dung phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc mà còn được thể hiện xuyên suốt trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần này. Trân trọng các ý kiến tham góp tại Hội thảo, đồng chí khẳng định những nội dung góp ý sẽ được Tiểu ban văn kiện tổng hợp, nghiên cứu và tiếp thu./.

Theo: vtv.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Khát vọng phát triển đất nước và đổi mới sáng tạo - Điểm nhấn của Đại hội Đảng lần thứ XIII

Ngày đăng 24/11/2020
Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Tạo bước chuyển căn bản nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiến bộ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo… Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; hoàn thiện và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với phát huy ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới" [1]

Hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội XIII sau khi lấy ý kiến nhân dân

Ngày đăng 19/11/2020
Quá trình xây dựng các văn kiện Đại hội XIII đều tôn trọng nguyên tắc lắng nghe, tiếp thu, xin ý kiến, sáng kiến, nguyện vọng của nhân dân.

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Chấn hưng dân tộc từ chấn hưng giáo dục

Ngày đăng 09/11/2020
Đây là quan điểm của Giáo sư Hoàng Chí Bảo khi góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ông cho rằng, có thể lấy chấn hưng giáo dục để chấn hưng đạo đức, từ đó chấn hưng dân tộc.

Tham nhũng nhiều vì chưa tận dụng được sự phát hiện của dân

Ngày đăng 06/11/2020
GS.TS Nguyễn Lân Dũng nhận định: Nhân dân biết rất rõ trong việc xây dựng các quảng trường, các cổng chào, các tượng đài, công trình... đã thất thoát nhiều vào tay những người lập dự án và triển khai dự án. Tình trạng này ai cũng thấy rõ nhưng vẫn tiếp tục xảy ra… Một trong các nguyên nhân chính khiến tham nhũng, lãng phí vẫn xảy ra nhiều là do không tận dụng được sự phát hiện của quần chúng nhân dân.

Góp ý dự thảo văn kiện: Trao niềm tin cho trí thức kiều bào

Ngày đăng 04/11/2020
Để có được kỳ tích ngày hôm nay, Hàn Quốc đã biết tận dụng chất xám của đội ngũ trí thức được đào tạo bài bản ở các nước phát triển trên thế giới.