Hà Nội, Ngày 02/12/2020

Thái Nguyên: Đột phá trong cải cách hành chính

Ngày đăng: 27/10/2020   03:18
Mặc định Cỡ chữ
Trong nhiệm kỳ qua, cùng với việc sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả, dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, công tác cải cách hành chính (CCHC) cũng được triển khai quyết liệt, đạt được kết quả ấn tượng.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

Theo Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, ngay sau Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII, tỉnh đã chủ động tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai tới toàn thể cán bộ chủ chốt của tỉnh và khẩn trương bắt tay vào xây dựng Đề án số 09-ĐA/TU thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kế hoạch số 79-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh đã được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Người dân ở xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ bỏ phiếu biểu quyết việc sáp nhập các xóm.

Tiên phong trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy phải kể đến các cơ quan khối Đảng, khi thực hiện thống nhất Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Quyết định số 2224-QĐ/TU về việc kết thúc hoạt động của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Sau rà soát, sắp xếp các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp ủy đã giảm 20 đầu mối trực thuộc, 27 lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

UBND tỉnh đã ban hành quyết định thực hiện sắp xếp bộ máy của 3 cơ quan là Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ. Sau sắp xếp, đã giảm 7 phòng và 1 chi cục trực thuộc Sở. Với sự quyết liệt trong chỉ đạo sắp xếp, đổi mới tổ chức các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh,  kết quả là giảm 10 lãnh đạo cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; giảm gần 30 lãnh đạo cấp phòng thuộc cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, 5 lãnh đạo Chi cục và tương đương, hơn 40 lãnh đạo cấp phòng thuộc Chi cục. Bên cạnh đó, giảm 102 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập, vượt 15 đầu mối so với kế hoạch; chuyển 21 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên.

Đối với cấp huyện, thực hiện thống nhất chủ trương Trưởng ban Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; Trưởng ban Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tại 9/9 đơn vị cấp huyện. Sau Đại hội đảng bộ cấp huyện, dự kiến 8/9 huyện, thành, thị ủy thực hiện chủ trương Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, việc sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế được thực hiện một cách tổng thể, hệ thống, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển. Việc sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố, xã, phường đã mang lại hiệu quả thiết thực, đó là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng tăng lên. Cán bộ dôi dư sau sắp xếp được giải quyết ổn thỏa, nguồn lực đầu tư tập trung hơn, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương…

Từ năm 2018 đến nay, thực hiện sắp xếp xã, phường, tỉnh Thái Nguyên đã giảm được 2 xã, toàn tỉnh còn 178 xã, phường, thị trấn. Thực hiện sáp nhập 1.294 xóm, tổ dân phố để thành lập 598 xóm, tổ dân phố mới, giảm được 696 xóm, tổ dân phố. Thông qua việc sắp xếp, số người hoạt động không chuyên trách ở xã, xóm, tổ dân phố giảm 2.712 người.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính

Không chỉ đạt được những kết quả tích cực trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy, công tác CCHC của tỉnh Thái Nguyên trong nhiệm kỳ qua cũng được đẩy mạnh và có những bước tiến lớn. Năm 2019, tỉnh Thái Nguyên xếp thứ 14 trong cả nước về Chỉ số CCHC, tăng 40 bậc so với năm 2016. Kết quả đó đến từ quyết tâm thay đổi trong công tác quản lý, điều hành, triển khai toàn diện các nhiệm vụ của cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX xác định CCHC là khâu quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ đó, UBND tỉnh đã kịp thời xây dựng, ban hành Đề án CCHC giai đoạn 2016 - 2020, thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, bố trí nguồn kinh phí cho hoạt động này.

Xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là điểm đột phá, góp phần đẩy mạnh CCHC, tỉnh đã tập trung rà soát, đơn giản hóa các TTHC theo hướng tinh gọn, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh. Đến nay, tỉnh đã cung cấp được 571 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 - 4. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết TTHC tiếp tục được thực hiện có nền nếp, chất lượng trong toàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, cơ quan hành chính các cấp của tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết đúng hạn trên 7,8 triệu hồ sơ TTHC.

Cùng với cải cách TTHC, trách nhiệm của người đứng đầu; của đội ngũ cán bộ, công chức tại các đơn vị, địa phương được nâng lên. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi và giảm thiểu thời gian đi lại cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, từng bước tạo sự hài lòng của người dân. Có thể nói, những nhiệm vụ lớn trong công tác CCHC của tỉnh nhiệm kỳ qua đều đã đạt được kết quả ấn tượng, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh triển khai thực hiện công tác CCHC ở mức độ cao hơn trong nhiệm kỳ tiếp theo./.

Theo: daibieunhandan.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Hội thảo khoa học: “Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030”.

Ngày đăng 30/11/2020
Sáng nay 30/11/2020, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội thảo khoa học: “Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030”. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa dự và chủ trì Hội thảo.

Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng chính quyền thân thiện, hiện đại

Ngày đăng 26/11/2020
Cải cách thủ tục hành chính thực chất, hiệu quả, giảm thời gian, chi phí và tăng tính tương tác giữa chính quyền và người dân là mục tiêu Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới. Để đạt được mục tiêu, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, hiện đại.

Hà Nội: Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở - giải pháp cải thiện Chỉ số PAPI

Ngày đăng 26/11/2020
Ngày 25/11/2020, Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị chuyên đề “Giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)”. Các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều giải pháp thiết thực, trong đó đề cao sự quyết tâm, công tác phối hợp và thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở để cải thiện Chỉ số PAPI của thành phố thời gian tới…

Nâng cao nhận thức, quyết tâm về “chuyển đổi số” tại doanh nghiệp

Ngày đăng 19/11/2020
Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, ngày 18/11/2020, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã tổ chức Hội nghị “Xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số của doanh nghiệp” và “Khai trương Trục liên thông văn bản Ủy ban Quản lý vốn”.

Bài học kinh nghiệm trong triển khai cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

Ngày đăng 19/11/2020
Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo lần 2 Báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và đang lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan có liên quan để hoàn thiện trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trên cơ sở phân tích những kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và chỉ rõ nguyên nhân trong quá trình thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, dự thảo Báo cáo đã đưa ra 7 bài học kinh nghiệm trong triển khai cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.