Hà Nội, Ngày 02/12/2020

Cà Mau: Tiến đến chính quyền nhanh, gọn, tiện lợi

Ngày đăng: 21/10/2020   02:50
Mặc định Cỡ chữ
Theo UBND tỉnh, hoạt động cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh đã qua ghi nhận nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước các cấp, tạo dựng được lòng tin của người dân vào cơ quan công quyền.

Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh đạt 91,57%, xếp thứ 03/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đứng đầu các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt hiệu quả khá tốt, đa số hồ sơ được giải quyết đúng và sớm hơn so với quy định (tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm và đúng hẹn của các đơn vị trung bình đạt trên 98%). Tổ chức bộ máy của tỉnh được sắp xếp ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nhiều đơn vị sự nghiệp công lập từng bước tăng mức độ tự chủ, góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh ngày càng được nâng lên.

Thực hiện tốt việc đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; số lượng đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ toàn bộ hoặc tự chủ một phần chi phí hoạt động thường xuyên được tăng lên. Công tác hiện đại hóa nền hành chính được nhiều cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt; quy trình xử lý công việc được thông suốt, nhanh gọn, chính xác, góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian cho cơ quan, đơn vị; đồng thời đáp ứng tốt hơn yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện CCHC của tỉnh, hướng đến xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại hóa, thực sự là nền hành chính phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn 2020 - 2030, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương đổi mới quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ và khả thi. Đồng thời, tiến hành rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành nhằm kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những văn bản chồng chéo, không phù hợp.

Tiếp tục rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính.

Đẩy mạnh việc phân cấp quản lý trên các ngành, lĩnh vực nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các tổ chức, cá nhân được phân cấp. Thực hiện tuyển dụng, bố trí công chức, viên chức đúng theo Đề án vị trí việc làm được Bộ Nội vụ phê duyệt; thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Thực hiện đúng quy định về phân cấp tài chính - ngân sách, giao kinh phí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động toàn xã hội chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, thể dục, thể thao; đẩy mạnh quản lý, giám sát tài chính của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước thông qua các tiêu chí và hệ thống công nghệ thông tin. Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết với CCHC; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, tiến đến một chính quyền nhanh, gọn, tiện lợi, chống tham nhũng và minh bạch hóa cho dân./.

Theo: baoanhdatmui.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Hà Nội góp ý vào dự thảo Nghị định thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Ngày đăng 23/11/2020
Chiều 20/11/2020, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Công nhận xã Thạnh An, huyện Cần Giờ là xã đảo

Ngày đăng 20/11/2020
Ngày 10/11/2020, tại kỳ họp lần thứ 22, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX đã ban hành Nghị quyết thông qua việc công nhận xã Thạnh An, huyện Cần Giờ là xã đảo.

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tán thành phát triển Phú Quốc từ huyện đảo lên thẳng “thành phố trong rừng” ​

Ngày đăng 16/11/2020
Nhấn mạnh đến đặc thù của Phú Quốc là sở hữu diện tích rừng lớn, các đại biểu đề nghị chính quyền địa phương chú trọng ngay từ lập quy hoạch, thực hiện quy hoạch để Phú Quốc trở thành một “thành phố trong rừng”.

Hà Nội: Quyết tâm thực hiện mô hình chính quyền đô thị

Ngày đăng 09/11/2020
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội đề ra là “Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị”. Với quyết tâm cao, các cấp, ngành đã bước đầu đưa ra phương án triển khai của địa phương, đơn vị mình, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện tốt việc thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị.

Cử tri ủng hộ thành lập 2 thị trấn của tỉnh Bắc Giang

Ngày đăng 06/11/2020
Đề án thành lập thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang được đa số cử tri ủng hộ.