Hà Nội, Ngày 26/10/2020

Công đoàn Bộ Nội vụ kịp thời ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Ngày đăng: 16/10/2020   04:20
Mặc định Cỡ chữ
Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ngày 16/10/2020, Công đoàn Bộ Nội vụ đã gửi đến Hội Chữ thập đỏ Việt Nam số tiền 50 triệu đồng để ủng hộ, giúp đỡ người dân miền Trung và các địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai đầu tháng 10/2020 và các đợt thiên tai sắp tới.

Thay mặt Công đoàn Bộ Nội vụ, Chủ tịch Công đoàn Vũ Đăng Minh đã trao số tiền 50 triệu đồng tới Hội Chữ thập đỏ Việt Nam qua sự tiếp nhận của bà Phạm Thị Hà Chiên, Chánh Văn phòng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 

Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh trao tiền ủng hộ đồng bào miền Trung và các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai đến đại diện Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

 

Bà Phạm Thị Hà Chiên, Chánh Văn phòng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ghi nhận đóng góp của Công đoàn Bộ Nội vụ đã kịp thời ủng hộ đồng bào miền Trung và các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai.

Thay mặt Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chánh Văn phòng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Phạm Thị Hà Chiên trân trọng cảm ơn tấm lòng và sự ủng hộ kịp thời của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn Bộ Nội vụ đối với người dân miền Trung và các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra trong đầu tháng 10/2020./.

Lã Anh

Tin tức cùng chuyên mục

Hội thảo khoa học “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong điều kiện mới”

Ngày đăng 24/10/2020
Sáng ngày 24/10/2020, tại Hà Nội, Hội Khoa học Hành chính phối hợp với Viện Những vấn đề phát triển (VIDS) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện mới”. Hội thảo nhằm lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học để tham gia góp ý hoàn thiện Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội thảo Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo loại hình từ xa

Ngày đăng 23/10/2020
Sáng ngày 23/10/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo “Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo loại hình từ xa” (Hội thảo) để đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng từ xa cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm đa dạng hóa hình thức bồi dưỡng, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Kết luận của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Hội nghị giao ban công tác lãnh đạo Bộ Nội vụ giữa tháng 10/2020

Ngày đăng 22/10/2020
Ngày 19/10/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban công tác lãnh đạo Bộ Nội vụ giữa tháng 10/2020. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Hội nghị giao ban công tác lãnh đạo Bộ Nội vụ giữa tháng 10/2020

Ngày đăng 19/10/2020
Chiều ngày 19/10/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban báo cáo kết quả công tác 19 ngày đầu tháng và triển khai nhiệm vụ công tác cuối tháng 10/2020.

Bộ Nội vụ tổ chức triển khai Luật Thanh niên năm 2020

Ngày đăng 20/10/2020
Sáng ngày 20/10/2020, tại tỉnh Lạng Sơn, Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thanh niên năm 2020. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì Hội nghị.

Tiêu điểm

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Hướng dẫn số 151-HD/BTGTƯ ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xin trân trọng giới thiệu 04 dự thảo văn kiện quan trọng này.