Hà Nội, Ngày 26/10/2020

Công nhận 3 huyện của tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng: 16/10/2020   03:17
Mặc định Cỡ chữ
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành các quyết định công nhận 3 huyện Kim Động, Yên Mỹ, Tiên Lữ thuộc tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Cụ thể, tại Quyết định số 1582/QĐ-TTg ban hành ngày 13/10/2020, Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Tại Quyết định số 1585/QĐ-TTg ban hành ngày 14/10/2020, Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Tại Quyết định số 1586/QĐ-TTg ban hành ngày 14/10/2020, Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND 3 huyện Tiên Lữ, Kim Động, Yên Mỹ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Đến tháng 6/2020, huyện Tiên Lữ đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM. Từ năm 2011 đến hết năm 2019, toàn huyện huy động được hơn 3,8 nghìn tỷ đồng cho xây dựng NTM, trong đó tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường giao thông, nâng cấp hệ thống điện, phát triển sản xuất... Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của người dân trong huyện Tiên Lữ đạt 47 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,36%.

Trong 5 năm 2015 - 2020, tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của huyện Kim Động đạt 9,51%; giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha canh tác đạt 200 triệu đồng (tăng 95 triệu đồng/ha so với năm 2015); thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm (tăng 16%); 16/16 xã đã đạt chuẩn NTM và đang xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,8% theo tiêu chí đa chiều; tạo việc làm mới cho 12.000 lao động, trong đó 62% lao động đã qua đào tạo; tỷ lệ lao động ở các xã, thị trấn có việc làm thường xuyên đạt 91,1%.

Hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, ngày càng khang trang, làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn; 100% đường giao thông nông thôn được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; các nhà văn hóa thôn được xây mới hoặc sửa chữa, nâng cấp; tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch và hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiện dưới 1%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,5%…

Sau hơn 9 năm triển khai thực hiện xây dựng NTM, toàn huyện Yên Mỹ đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM, đã huy động được trên 4,1 nghìn tỷ đồng để xây dựng các hạng mục, công trình như hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hóa, tập huấn kỹ thuật, quy hoạch vùng sản xuất... Trong đó, vốn do nhân dân đóng góp đạt hơn 1,5 nghìn tỷ đồng. Quá trình triển khai, nhân dân đã hiến trên 52,9 nghìn m2 đất các loại, trên 2,4 nghìn ngày công lao động./.

Tâm Anh

Tin tức cùng chuyên mục

Hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 21/10/2020
Ngày 19/10/2020, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 8725/VPCP-KGVX về ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong việc phê duyệt chủ trương đầu tư và giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 cho các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Ngày đăng 19/10/2020
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng 19/10/2020
Ngày 16/10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1591/QĐ-TTg công nhận huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Hải Phòng: phấn đấu đến năm 2025 có 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày đăng 16/10/2020
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), 10 năm qua, cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân thành phố Hải Phòng đã có nhiều cách làm sáng tạo, đưa phong trào xây dựng NTM phát triển sâu rộng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố.

Huyện Đan Phượng (TP. Hà Nội) phấn đấu năm 2020 hoàn thành 100% xã đạt chuẩn NTM nâng cao

Ngày đăng 15/10/2020
Sau khi đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) đầu tiên của Hà Nội vào năm 2015, huyện Đan Phượng đã bắt tay ngay vào xây dựng NTM nâng cao. Đến nay đã có 09/15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và phấn đấu hoàn thành 100% xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2020.

Tiêu điểm

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Hướng dẫn số 151-HD/BTGTƯ ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xin trân trọng giới thiệu 04 dự thảo văn kiện quan trọng này.