Hà Nội, Ngày 25/10/2020

Hải Phòng: phấn đấu đến năm 2025 có 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày đăng: 16/10/2020   03:13
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), 10 năm qua, cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân thành phố Hải Phòng đã có nhiều cách làm sáng tạo, đưa phong trào xây dựng NTM phát triển sâu rộng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố.
Mô hình nuôi rươi kết hợp cấy lúa chất lượng cao ở huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Ảnh: internet

Xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân, cùng với việc đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành, những năm qua, thành phố Hải Phòng luôn chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và cộng đồng dân cư, doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện phong trào xây dựng NTM. Từ đó, quy tụ được sức mạnh tổng hợp của các hệ thống chính trị, mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào.

Cùng với đó, nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình được triển khai đáp ứng nhu cầu bức thiết trong từng giai đoạn nhất định. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, thành phố Hải Phòng đã ban hành cơ chế, chính sách đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM: ngân sách thành phố hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng hạ tầng xã NTM, hoàn thành 5.000 km đường nông thôn, xây dựng mới hàng nghìn ngôi nhà cho các gia đình chính sách; xác định mức bình quân hỗ trợ cho mỗi xã để hoàn thành, đạt chuẩn theo lộ trình từng năm (năm 2016 – 2017: có 25 xã, hỗ trợ 22 tỷ đồng/ xã; năm 2018 với 15 xã, hỗ trợ 24 tỷ đồng/ xã; năm 2019 có 50 xã, hỗ trợ 25 tỷ đồng/xã; năm 2020 thành phố triển khai thí điểm xây dựng  NTM kiểu mẫu đối với các địa phương, đã phân bổ trên 1.000 tỷ đồng cho 08 xã thuộc 07 huyện). Từ năm 2016, phân cấp quản lý vốn đầu tư cho các huyện cả về xây dựng NTM và đầu tư xây dựng cơ bản để địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, cân đối, bố trí nguồn lực, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành chương trình.

Trong 5 năm (2016 - 2020), thành phố Hải Phòng đã huy động hiệu quả các nguồn lực ngoài ngân sách xây dựng NTM đạt 40.396 tỷ đồng, gấp 2,5 lần giai đoạn 2010 -2015 (15.857 tỷ đồng); trong đó, nhân dân tham gia đóng góp 5.865 tỷ đồng.

Gặt hái được nhiều thành tích nổi bật

Có thể khẳng định với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mọi tầng lớp nhân dân, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã gặt hái được thành tựu nổi bật trên mọi phương diện.

Tính đến hết năm 2019, Hải Phòng có 139/139 xã (đạt 100%) cán đích NTM, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 trước 01 năm. Chất lượng nhiều tiêu chí đạt cao hơn so với chuẩn NTM của Trung ương và trung bình cả nước: Đường giao thông trục thôn, xóm, nội đồng được bê tông hóa.

Tốc độ tăng thu nhập bình quân hàng năm là 15,1%/năm. Kết cấu hạ tầng nông thôn (giao thông, thủy lợi, trường học, văn hóa, thông tin truyền thông…) được đầu tư mở rộng, nâng cấp cơ bản đồng bộ, hiện đại, làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn, nâng cao điều kiện sản xuất, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đặc biệt là hệ thống giao thông, trường học các cấp được ưu tiên đầu tư.

Phấn đấu đến năm 2025, có 4 huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

Quán triệt quan điểm xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, giai đoạn tiếp theo, Hải Phòng phấn đấu đạt một số chỉ tiêu: Hết năm 2020, 100% số huyện cơ bản đạt chuẩn huyện NTM; đến năm 2025, có 4 huyện đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu, 30 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 20 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, 100 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng 2 - 2,5 lần so với năm 2020 (năm 2020 ước đạt 60 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều quốc gia giai đoạn 2021 - 2025) dưới 0,2 %; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch đạt 100%./.

Nhật Nam

Tin tức cùng chuyên mục

Hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 21/10/2020
Ngày 19/10/2020, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 8725/VPCP-KGVX về ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong việc phê duyệt chủ trương đầu tư và giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 cho các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Ngày đăng 19/10/2020
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng 19/10/2020
Ngày 16/10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1591/QĐ-TTg công nhận huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Công nhận 3 huyện của tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng 16/10/2020
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành các quyết định công nhận 3 huyện Kim Động, Yên Mỹ, Tiên Lữ thuộc tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Huyện Đan Phượng (TP. Hà Nội) phấn đấu năm 2020 hoàn thành 100% xã đạt chuẩn NTM nâng cao

Ngày đăng 15/10/2020
Sau khi đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) đầu tiên của Hà Nội vào năm 2015, huyện Đan Phượng đã bắt tay ngay vào xây dựng NTM nâng cao. Đến nay đã có 09/15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và phấn đấu hoàn thành 100% xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2020.

Tiêu điểm

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Hướng dẫn số 151-HD/BTGTƯ ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xin trân trọng giới thiệu 04 dự thảo văn kiện quan trọng này.