Hà Nội, Ngày 26/10/2020

Công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới tại Nghệ An

Ngày đăng: 16/10/2020   02:16
Mặc định Cỡ chữ
Những năm qua, tỉnh Nghệ An đã có những bước đột phá trong công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới. Đến nay, đã có 18/24 chỉ tiêu thuộc các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2020 đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Hội nghị triển khai hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Nghệ An năm 2019.

Tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về bình đẳng giới (BĐG) và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN). Thúc đẩy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 29/5/2019 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng các kế hoạch, đề án trong đó chú trọng tới việc tăng cường tỷ lệ cán bộ nữ trong cơ cấu ban thường vụ cấp ủy và tổ chức đảng các cấp; tiếp tục triển khai Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm BĐG đối với nữ cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2020; đẩy mạnh các hoạt động nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo quản lý, quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng ở các cấp cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, còn tổ chức lồng ghép các chỉ tiêu về BĐG trong chương trình của sở, ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương hoàn thành 7 mục tiêu, 24 chỉ tiêu của Chương trình quốc gia về BĐG và VSTBPN giai đoạn 2011 – 2020.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, kế hoạch trên có mục đích tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác BĐG và VSTBPN; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, của mỗi cá nhân, từng gia đình và cả cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về BĐG và công tác cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức và người dân về BĐG và VSTBPN; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về BĐG, đặc biệt là truyền thông thúc đẩy BĐG trong lĩnh vực chính trị. Huy động tối đa mọi nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020, phù hợp với yêu cầu quản lý của từng cấp, ngành, lĩnh vực, địa bàn đối với vấn đề BĐG và VSTBPN trên địa bàn tỉnh; đồng thời nghiên cứu, đề xuất các vấn đề trọng tâm về BĐG và các giải pháp mang tính chiến lược trong giai đoạn 2021 – 2030.

Trong 8 tháng đầu năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật, chương trình liên quan tới công tác VSTBPN và BĐG. Phối hợp tham mưu lồng ghép các chỉ tiêu về BĐG trong chương trình công tác, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phối hợp rà soát, sửa đổi, điều chỉnh một số chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về BĐG trong giai đoạn 2016 - 2020 phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển trong nước, quốc tế, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả; phối hợp thực hiện công tác thống kê số liệu có tách biệt theo giới tính trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Cơ quan thường trực Ban VSTBPN tỉnh hướng dẫn, phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức các hoạt động truyền thông về công tác BĐG và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ nhân Ngày quốc tế phụ nữ 8/3; Ngày quốc tế hạnh phúc, Tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình; Ngày Gia đình Việt Nam; Tháng hành động vì trẻ em; phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh thực hiện 01 phóng sự về kết quả công tác cán bộ nữ.

Tổ chức Hội thảo "Nội dung giải pháp nâng cao tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý và đại biểu cơ quan dân cử cấp huyện" tại huyện Quỳnh Lưu với sự tham gia của Ban VSTBPN các huyện, thị lân cận và Ban VSTBPN các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cũng đã phối hợp liên ngành, chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo về tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia BĐG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2020. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai các mô hình BĐG như: "Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới", "Câu lạc bộ nữ công nhân nhà trọ", "Câu lạc bộ nữ doanh nhân", "Địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh"... Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tập huấn cho 250 cán bộ công đoàn huyện Tân Kỳ về công tác BĐG; tổ chức tập huấn về chính sách, pháp luật BĐG tại các huyện: Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Đô Lương.

Ồng Đoàn Hồng Vũ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An cho biết: Trong những năm qua, Nghệ An đã có những bước đột phá trong công tác quản lý nhà nước về BĐG. Đến nay, tỉnh Nghệ An đã có 18/24 chỉ tiêu thuộc các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về BĐG tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2020 đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật như: Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 đạt 30,8%, tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp tăng đáng kể so với nhiệm kỳ trước; tỷ lệ nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật. Chất lượng nguồn nhân lực nữ tăng lên với tỷ lệ nữ tiến sỹ đạt 16,6%,tỷ lệ nữ thạc sỹ đạt 48,5%; BĐG trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình ngày càng thực hiện tốt, từng bước ngăn ngừa và xóa bỏ bạo lực.

Có thể khẳng định, công tác BĐG ở Nghệ An ngày càng được nâng cao chất lượng, được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân ghi nhận; từ đó góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra và Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh./.

Nhật Nam

Tin tức cùng chuyên mục

Nhiệm kỳ 2016 - 2021: Tăng tỷ lệ nữ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng

Ngày đăng 23/10/2020
Các chỉ tiêu về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị có bước tiến bộ, trong đó tỷ lệ nữ tiến sĩ vượt chỉ tiêu đề ra. Đáng chú ý, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tỷ lệ nữ ủy viên Bộ Chính trị tăng 3,3% so với nhiệm kỳ trước, tỷ lệ nữ ủy viên Trung ương Đảng tăng 1,5%.

Xã Mô Rai (tỉnh Kon Tum): Kết quả và bài học kinh nghiệm từ thực hiện mô hình thí điểm về dịch vụ tư vấn, hỗ trợ bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020

Ngày đăng 22/10/2020
Thời gian qua, Tỉnh ủy và Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo đến công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN), xem đây là nội dung quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tọa đàm “Vai trò của bình đẳng giới đối với nữ công chức, viên chức và người lao động”

Ngày đăng 21/10/2020
Vừa qua, Công đoàn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức buổi tọa đàm “Vai trò của bình đẳng giới đối với nữ công chức, viên chức và người lao động”.

Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong công tác lãnh đạo và tham chính

Ngày đăng 20/10/2020
Nhằm góp phần nâng cao năng lực và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong công tác lãnh đạo và tham chính, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức diễn đàn "Phụ nữ tham chính - cơ hội và thách thức".

Hà Nội: Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

Ngày đăng 20/10/2020
Ngày 09/10/2020UBND, thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND về thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

Tiêu điểm

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Hướng dẫn số 151-HD/BTGTƯ ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xin trân trọng giới thiệu 04 dự thảo văn kiện quan trọng này.