Hà Nội, Ngày 25/10/2020

Trà Vinh cắt giảm 50% thời gian giải quyết 1.619 thủ tục hành chính

Ngày đăng: 15/10/2020   10:47
Mặc định Cỡ chữ
Theo Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh, đến tháng 10/2020, tỉnh đã bố trí cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để rút ngắn 50% thời gian giải quyết đối với 1.619/1.949 thủ tục hành chính (TTHC) do bộ, ngành Trung ương quy định.

Để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong 3 năm qua, UBND tỉnh Trà Vinh đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành, các cấp chính quyền trong tỉnh thành lập trung tâm phục vụ hành chính công, bộ phận tiếp nhận và giải quyết TTHC ở huyện, thị, thành phố và xã, phường, thị trấn theo cơ chế một cửa.

Ảnh minh họa

Đến nay, Trà Vinh có Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc Văn phòng UBND tỉnh với 14 sở, ban, ngành làm nhiệm vụ tại Trung tâm, 2 trung tâm hành chính công cấp huyện, 4 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 7 huyện, thị xã, 106 xã, phường, thị trấn thành lập bộ phận tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế một cửa.

Trong tổng số 1.949 TTHC đang thực hiện, đến nay, tỉnh đã cắt giảm 1/2 thời gian giải quyết đối với 1.619 TTHC, 1/3 thời gian giải quyết đối với 98 TTHC, còn lại 232 TTHC giữ nguyên.

Đối với các TTHC trong quá trình giải quyết có liên quan đến nhiều sở, ngành, địa phương, tỉnh đều ban hành quy chế phối hợp để thực hiện, qua đó, tỷ lệ giải quyết quá hạn giảm nhiều so với cùng kỳ (năm 2018 tỷ lệ trễ hẹn là 0,83%, đến năm 2019 tỷ lệ này là 0,29%).

Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC được tỉnh chỉ đạo ưu tiên sử dụng dịch vụ bưu chính công ích nhằm giảm bớt sự phiền hà, đi lại nhiều lần của công dân. Hiện nay, tỉnh đã vận hành 1.554/1.949 TTHC được tiếp nhận, giao trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.  

Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh cho biết, tỉnh tập trung tối đa để đạt 6 mục tiêu vào cuối năm 2020. Cụ thể là nâng cao kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) từ nhóm D lên nhóm C. Nâng cao kết quả Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) từ nhóm có điểm trung bình thấp lên nhóm có điểm trung bình cao. Phấn đấu đạt Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS) từ 85% trở lên và nằm trong nhóm đạt kết quả cao. Tỉnh nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) từ 5-10 bậc so với năm 2018 và mỗi năm tăng 1 hoặc 2 bậc. Phấn đấu cải thiện, nâng cao Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index) của tỉnh từ 5 bậc trở lên so với năm 2019 (năm 2019 xếp hạng 34/63). Cùng với đó là xây dựng chính quyền điện tử theo khung kiến trúc 2.0, với khoảng 50% TTHC giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4./.

Theo: chinhphu.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Quảng Ngãi: Bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính

Ngày đăng 21/10/2020
Giải quyết, trả hồ sơ hành chính đúng hạn đạt tỷ lệ cao. Những bất hợp lý trong thủ tục hành chính (TTHC) kịp thời được điều chỉnh, bãi bỏ. Thái độ phục vụ của cán bộ, công chức được cải thiện, mang lại sự hài lòng cho tổ chức, công dân... Đó là những kết quả nổi bật trong cải cách hành chính (CCHC), nhất là cải cách TTHC mà Quảng Ngãi đạt được trong 5 năm qua. Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy (khoá XIX) về đẩy mạnh CCHC, nhất là cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020, chính quyền các cấp đã có nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần xây dựng nền hành chính công chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Tỉnh Nam Định quyết tâm nâng cao công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 12/10/2020
Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, đồng thời tạo ra sự bứt phá với mục tiêu đến năm 2025 đưa công tác cải cách hành chính thuộc tốp đầu của cả nước, tỉnh Nam Định đề ra nhiều giải pháp chủ yếu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Ninh Bình hướng tới xây dựng chính quyền số

Ngày đăng 07/10/2020
Việc xây dựng chính quyền điện tử tại tỉnh Ninh Bình trong gần hai năm qua đạt được nhiều kết quả khả quan. Trọng tâm là hệ thống một cửa điện tử của 29 đơn vị gồm các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và 143 phường, xã được tích hợp, kết nối liên thông với cổng dịch vụ công quốc gia. Điều đó, không chỉ làm tăng hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong thực thi công vụ, mà còn tạo nền tảng cho tỉnh hướng tới xây dựng chính quyền số, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An chính thức hoạt động

Ngày đăng 02/10/2020
Từ ngày 02/10/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An chính thức vận hành. Theo đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh có thủ tục hành chính sẽ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm này.

Cải cách hành chính góp phần tích cực phát triển Thủ đô

Ngày đăng 01/10/2020
Thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội ngày 26/4/2016 về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020”, công tác cải cách hành chính của thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Tiêu điểm

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Hướng dẫn số 151-HD/BTGTƯ ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xin trân trọng giới thiệu 04 dự thảo văn kiện quan trọng này.