Hà Nội, Ngày 09/05/2021

Trà Vinh cắt giảm 50% thời gian giải quyết 1.619 thủ tục hành chính

Ngày đăng: 15/10/2020   10:47
Mặc định Cỡ chữ
Theo Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh, đến tháng 10/2020, tỉnh đã bố trí cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để rút ngắn 50% thời gian giải quyết đối với 1.619/1.949 thủ tục hành chính (TTHC) do bộ, ngành Trung ương quy định.

Để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong 3 năm qua, UBND tỉnh Trà Vinh đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành, các cấp chính quyền trong tỉnh thành lập trung tâm phục vụ hành chính công, bộ phận tiếp nhận và giải quyết TTHC ở huyện, thị, thành phố và xã, phường, thị trấn theo cơ chế một cửa.

Ảnh minh họa

Đến nay, Trà Vinh có Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc Văn phòng UBND tỉnh với 14 sở, ban, ngành làm nhiệm vụ tại Trung tâm, 2 trung tâm hành chính công cấp huyện, 4 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 7 huyện, thị xã, 106 xã, phường, thị trấn thành lập bộ phận tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế một cửa.

Trong tổng số 1.949 TTHC đang thực hiện, đến nay, tỉnh đã cắt giảm 1/2 thời gian giải quyết đối với 1.619 TTHC, 1/3 thời gian giải quyết đối với 98 TTHC, còn lại 232 TTHC giữ nguyên.

Đối với các TTHC trong quá trình giải quyết có liên quan đến nhiều sở, ngành, địa phương, tỉnh đều ban hành quy chế phối hợp để thực hiện, qua đó, tỷ lệ giải quyết quá hạn giảm nhiều so với cùng kỳ (năm 2018 tỷ lệ trễ hẹn là 0,83%, đến năm 2019 tỷ lệ này là 0,29%).

Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC được tỉnh chỉ đạo ưu tiên sử dụng dịch vụ bưu chính công ích nhằm giảm bớt sự phiền hà, đi lại nhiều lần của công dân. Hiện nay, tỉnh đã vận hành 1.554/1.949 TTHC được tiếp nhận, giao trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.  

Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh cho biết, tỉnh tập trung tối đa để đạt 6 mục tiêu vào cuối năm 2020. Cụ thể là nâng cao kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) từ nhóm D lên nhóm C. Nâng cao kết quả Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) từ nhóm có điểm trung bình thấp lên nhóm có điểm trung bình cao. Phấn đấu đạt Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS) từ 85% trở lên và nằm trong nhóm đạt kết quả cao. Tỉnh nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) từ 5-10 bậc so với năm 2018 và mỗi năm tăng 1 hoặc 2 bậc. Phấn đấu cải thiện, nâng cao Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index) của tỉnh từ 5 bậc trở lên so với năm 2019 (năm 2019 xếp hạng 34/63). Cùng với đó là xây dựng chính quyền điện tử theo khung kiến trúc 2.0, với khoảng 50% TTHC giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4./.

Theo: chinhphu.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Trong năm 2021 phải hoàn thiện quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Ngày đăng 23/04/2021
Ngày 22/4/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã ký ban hành Công văn số 516/TTg-KSTT về thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Hà Giang: Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Ngày đăng 22/04/2021
Năm 2020, tỉnh Hà Giang có khoảng ba triệu văn bản được ban hành trên môi trường mạng, tạo ra nhiều tiện ích trong công tác quản lý, điều hành, đã tiết kiệm cho tỉnh hơn 12 tỷ đồng tiền mua văn phòng phẩm. Đây chỉ là một trong những lợi ích từ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý, điều hành của hệ thống chính trị cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ: 7 nội dung chủ yếu sẽ được kiểm tra trong năm 2021

Ngày đăng 19/04/2021
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ngày 16/4/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã ký Quyết định số 46/QĐ-BCĐCCHC ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Theo đó, Ban Chỉ đạo sẽ tiến hành kiểm tra tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành và địa phương, tập trung vào 07 nội dung chủ yếu sau:

Quảng Ninh dẫn đầu toàn quốc về chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020

Ngày đăng 15/04/2021
Sáng 14/4/2021, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển - Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ công bố Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2020.

PAPI năm 2020: Chuyển biến 2 chỉ số “kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”, “thủ tục hành chính công”

Ngày đăng 14/04/2021
Ngày 14/4/2021, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES), Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (VFF-CRT), Công ty Phân tích thời gian thực (RTA) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) phối hợp tổ chức công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2020.

Tiêu điểm

Chuyển trạng thái phòng, chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công

Trước tình hình dịch bệnh có diễn biến mới, Thủ tướng nêu rõ, chúng ta phải có cách tiếp cận mới, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo mới, “chuyển trạng thái phòng chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công, song phải hài hòa giữa phòng ngự và tấn công, bảo đảm hiệu quả cao nhất”.