Hà Nội, Ngày 26/10/2020

Khai giảng Lớp bồi dưỡng khai thác, sử dụng phần mềm báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Ngày đăng: 14/10/2020   04:36
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 14/10/2020, tại tỉnh Gia Lai, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng khai thác, sử dụng phần mềm báo cáo thống kê ngành Nội vụ (Lớp bồi dưỡng).
Các đại biểu và học viên tham dự Lớp bồi dưỡng

Dự Lễ khai mạc Lớp bồi dưỡng có ông Huỳnh Văn Tâm, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức phi chính phủ, Trung tâm Thông tin (Bộ Nội vụ) và gần 40 học viên là công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Bộ Nội vụ Lê Thanh Tùng, phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, ông Lê Thanh Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin cho biết: Công tác thống kê được coi là nhiệm vụ hết sức quan trọng, bởi là nơi cho kết quả đầu ra của cả nền kinh tế với những số liệu khách quan, trung thực. Từ sản phẩm kết quả đầu ra về kinh tế - xã hội của đất nước, giúp cho việc hoạch định những cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt, qua số liệu, lãnh đạo có thể điều hành chỉ đạo, nhất là chỉ đạo những việc nổi cộm trong từng thời kỳ. 

Xác định được tầm quan trọng của số liệu thống kê nói riêng và công tác thống kê nói chung, trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới nhiệm vụ này. Cụ thể là việc ban hành Luật Thống kê số 89/2015/QH13 và hàng loạt các nghị định hướng dẫn thi hành Luật thống kê, các đề án, dự án về thống kê cũng được xây dựng và triển khai.

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Nguyễn Mạnh Quân phát biểu tại Lớp bồi dưỡng.

Phát biểu tại Lớp bồi dưỡng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Nguyễn Mạnh Quân cho biết, trên cơ sở chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ được ban hành theo Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ đã xây dựng phần mềm chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. Phần mềm này không chỉ phục vụ việc thực hiện báo cáo giữa các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm báo cáo về Bộ Nội vụ, mà còn đáp ứng công tác quản lý của cả các đơn vị chịu trách nhiệm thu thập số liệu (các sở Nội vụ, vụ (ban) Tổ chức cán bộ các bộ, ngành)... cũng như của đơn vị có chức năng tổng hợp, phê duyệt, khai thác báo cáo thống kê.

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính khẳng định, để công tác thống kê ngành Nội vụ đáp ứng được yêu cầu, cần phải có sự quan tâm phối hợp của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Ông Đào Lâm Tùng, Trưởng phòng Phòng Quản trị hạ tầng thông tin (Trung tâm Thông tin), Báo cáo viên Lớp bồi dưỡng trình bày các Chuyên đề tại Lớp bồi dưỡng.

Tại Lớp bồi dưỡng, các học viên được nghe Báo cáo viên hướng dẫn, khai thác, sử dụng phần mềm báo cáo thống kê ngành Nội vụ, nội dung gồm 04 chuyên đề: Tổng quan thống kê ngành Nội vụ và phần mềm báo cáo thống kê ngành Nội vụ; Quản trị hệ thống báo cáo, tổ chức phân cấp sử dụng phần mềm báo cáo thống kê ngành Nội vụ; Quản lý, khai thác dữ liệu thống kê ngành Nội vụ và khảo sát thực tế, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng phần mềm báo cáo thống kê ngành Nội vụ tại Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai.

Các học viên có buổi khảo sát thực tế tại Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 14/10 đến ngày 16/10/2020./.

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng

Hoài Nga

Tin tức cùng chuyên mục

Hội thảo khoa học “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong điều kiện mới”

Ngày đăng 24/10/2020
Sáng ngày 24/10/2020, tại Hà Nội, Hội Khoa học Hành chính phối hợp với Viện Những vấn đề phát triển (VIDS) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện mới”. Hội thảo nhằm lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học để tham gia góp ý hoàn thiện Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội thảo Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo loại hình từ xa

Ngày đăng 23/10/2020
Sáng ngày 23/10/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo “Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo loại hình từ xa” (Hội thảo) để đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng từ xa cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm đa dạng hóa hình thức bồi dưỡng, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Kết luận của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Hội nghị giao ban công tác lãnh đạo Bộ Nội vụ giữa tháng 10/2020

Ngày đăng 22/10/2020
Ngày 19/10/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban công tác lãnh đạo Bộ Nội vụ giữa tháng 10/2020. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Hội nghị giao ban công tác lãnh đạo Bộ Nội vụ giữa tháng 10/2020

Ngày đăng 19/10/2020
Chiều ngày 19/10/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban báo cáo kết quả công tác 19 ngày đầu tháng và triển khai nhiệm vụ công tác cuối tháng 10/2020.

Bộ Nội vụ tổ chức triển khai Luật Thanh niên năm 2020

Ngày đăng 20/10/2020
Sáng ngày 20/10/2020, tại tỉnh Lạng Sơn, Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thanh niên năm 2020. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì Hội nghị.

Tiêu điểm

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Hướng dẫn số 151-HD/BTGTƯ ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xin trân trọng giới thiệu 04 dự thảo văn kiện quan trọng này.