Hà Nội, Ngày 25/10/2020

“Tuyên Quang giao việc khó, việc mới để thử thách, đào tạo cán bộ”

Ngày đăng: 14/10/2020   03:32
Mặc định Cỡ chữ
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá phương thức lãnh đạo ở Tuyên Quang có nhiều đổi mới, quyết liệt, sáng tạo, gắn liền với kiểm tra, giám sát, giao việc khó, việc mới để thử thách, đào tạo đội ngũ cán bộ.

Điểm sáng về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng bền vững

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII tại phiên khai mạc sáng nay 14/10/2020, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, thống nhất, sáng tạo; nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tuyên Quang đã cơ bản trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch rõ nét hơn; từng bước khai thác, phát huy tiếm năng, lợi thế để phát triển, nhất là thực hiện các khâu đột phá về công nghiệp, nông nghiệp và du lịch.

“Đặc biệt, Tuyên Quang đã là điểm sáng về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng bền vững, giá trị lớn về môi trường, với diện tích rừng trồng và sản lượng khai thác đứng đầu cả nước; là một trong 3 tỉnh có tỷ lệ cao về che phủ rừng, với trên 65%. Kinh tế lâm nghiệp của tỉnh phát triển nhanh và vững chắc; hình thành mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp chế biến và người trồng rừng; tăng lợi nhuận, nâng cao giá trị thương hiệu, người nông dân có thu nhập cao hơn, phấn khởi, tin tưởng và yên tâm trồng và bảo vệ rừng” – ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh và đánh giá cao sự chuyển biến tiến bộ về các lĩnh vực du lịch, môi trường đầu tư, văn hoá- xã hội; công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và giữ vững.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá Tuyên Quang đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đảng bộ thống nhất, đoàn kết, nhất là trong cấp ủy, tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong nhân dân. Công tác cán bộ được chú trọng, nhất là công tác đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

“Phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới, quyết liệt, sáng tạo, gắn liền với kiểm tra, giám sát, giao việc khó, việc mới để thử thách, đào tạo đội ngũ cán bộ. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và chính quyền các cấp có nhiều đổi mới” – Thường trực Ban Bí thư nói, đồng thời khẳng định những kết quả đạt được của tỉnh trong nhiệm kỳ qua đã góp phần tạo nên diện mạo mới tươi đẹp hơn cho tỉnh nhà; là cơ sở quan trọng để tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu phát triển bền vững trong nhiệm kỳ tới.

Tuy vậy, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị Đại hội cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá, phân tích, làm rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua như kinh tế của tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, chưa tạo được sự bứt phá trong phát triển; các thành phần kinh tế phát triển chậm; quy mô doanh nghiệp còn nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp; Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực chưa chặt chẽ...

Tuyên Quang cần nhận thức sâu sắc về miền quê cách mạng

Nhấn mạnh nhiệm kỳ tới đây, tình hình thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp, đất nước ta nói chung, Tuyên Quang nói riêng đang đứng trước nhiều thuận lợi, đan xen với thách thức, đại dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, cùng nhiều vấn đề mới đặt ra cần phải giải quyết, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu nhiều nội dung để Đại hội thảo luận, xem xét.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII

Theo đó, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang cần nhận thức sâu sắc về miền quê cách mạng có lịch sử vẻ vang, đó cũng là lợi thế, tiềm năng, sức mạnh của tỉnh nhà trên con đường phát triển. Trên cơ sở đánh giá, xem xét tác động của tình hình trong nước và quốc tế đối với Tuyên Quang, Đại hội cần phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn riêng có của tỉnh nhà, để quyết định phương hướng phát triển, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, phát huy tốt nhất, hiệu quả nhất tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, phấn đấu vươn lên mạnh mẽ hơn, “đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc”.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Tuyên Quang tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng, nhiệm vụ hàng đầu, then chốt của công tác xây dựng Đảng. Kiên trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ trình độ, năng lực, uy tín. Xây dựng, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số một cách bài bản, chiến lược, lâu dài. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khóa XVII. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét, phê duyệt phương án nhân sự do Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVI chuẩn bị trình Đại hội. Thường trực Ban Bí thư tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết và chính trị cao, các đại biểu dân chủ, sáng suốt lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, trung tâm đoàn kết tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa tới phải đủ năng lực lãnh đạo trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Đại hội làm tốt nhiệm vụ bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định của Trung ương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần vào sự thành công của Đại hội XIII của Đảng.

“Với truyền thống cách mạng kiên cường, niềm tự hào là quê hương cách mạng, với thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng rằng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, thử thách; không ngừng phấn đấu vươn lên; hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xứng đáng với vị thế, tầm vóc của vùng đất cách mạng, Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến” – Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nói./.

Theo: vov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tăng cường nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị

Ngày đăng 23/10/2020
Phát triển đô thị là động lực cơ bản cho phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và các vùng miền trên cả nước. Tính đến nay, cả nước có 858 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa ước đạt 39,3%. Các đô thị đã và đang là những trung tâm của hoạt động kinh tế - xã hội, đồng thời cũng là trung tâm của đổi mới sáng tạo, giáo dục, nghiên cứu khoa học công nghệ, sản xuất, thương mại và hội nhập quốc tế.

Gia Lai phát huy vai trò của cấp ủy trong giữ gìn an ninh, trật tự

Ngày đăng 23/10/2020
Thời gian qua, Tỉnh ủy Gia Lai đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền triển khai đa dạng các biện pháp gìn giữ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, thu hút đông đảo các lực lượng và nhân dân tham gia. Trong đó, hiệu quả rõ rệt là phong trào bảo vệ an ninh, trật tự gắn với xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội.

Cà Mau: Tiến đến chính quyền nhanh, gọn, tiện lợi

Ngày đăng 21/10/2020
Theo UBND tỉnh, hoạt động cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh đã qua ghi nhận nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước các cấp, tạo dựng được lòng tin của người dân vào cơ quan công quyền.

Đa số cử tri ủng hộ thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa

Ngày đăng 20/10/2020
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri và kết quả biểu quyết của HĐND các cấp đối với việc thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, đa số cử tri ủng hộ thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Yên Bái: Công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Ngày đăng 19/10/2020
Từ năm 2013 đến nay, các cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân để phòng ngừa tham nhũng, như: Công khai thủ tục hành chính việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách đầu tư; quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; chế độ, định mức, tiêu chuẩn; phân cấp trong quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất. Toàn tỉnh đã tổ chức 184 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch. Qua kiểm tra thấy các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động.

Tiêu điểm

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Hướng dẫn số 151-HD/BTGTƯ ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xin trân trọng giới thiệu 04 dự thảo văn kiện quan trọng này.