Hà Nội, Ngày 27/10/2020

Công nhận các địa phương của Hưng Yên, Bình Phước đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng: 13/10/2020   02:36
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 08/10/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký ban hành các quyết định công nhận huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) và hai địa phương thuộc tỉnh Bình Phước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh Hưng Yên, Bình Phước có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo các địa phương tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, tại Quyết định số 1547/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; Quyết định số 1548/QĐ-TTg đối với thành phố Đồng Xoài, Quyết định số 1549/QĐ-TTg đối với thị xã Phước Long, Thủ tướng Chính phủ công nhận hai địa phương này hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trong 10 năm qua, huyện Khoái Châu đã huy động được 6.237,47 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới; trong đó hơn 1.412,93 tỷ đồng từ đóng góp của cộng đồng dân cư và xã hội hóa. Đến nay, huyện Khoái Châu có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm còn 1,95%; tỷ lệ hộ nghèo của 24 xã theo chuẩn nông thôn mới là 1,21%; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 57,37 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ người dân hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện đạt 98,46%.

Kết quả xây dựng nông thôn mới, tại thành phố Đồng Xoài và thị xã Phước Long: Các tiêu chí/chỉ tiêu đều tăng dần, có mức tăng cao từ 1-3 lần so với năm 2011, thành phố Đồng Xoài không còn hộ nghèo, thị xã Phước Long chỉ còn 0,52%; thu nhập bình quân tăng cao 60 triệu đồng/người/năm; người dân tham gia bảo hiểm đạt gần 91%; môi trường được người dân quan tâm như việc phân loại rác thải; tích cực dọn dẹp cảnh quan môi trường sống góp phần làm cho đô thị vùng nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp, có gần 32km đường hoa được trồng; kết quả huy động nguồn lực thành phố Đồng Xoài là 489,112 tỷ đồng, thị xã Phước Long là 390,3 tỷ đồng, không có nợ đọng;…tình hình an ninh trật tự ổn định, nhiều mô hình phòng chống tội phạm được nhân rộng như “mô hình camera an ninh” ở các thôn, ấp; người dân hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố và thị xã đạt mức 98%./.

Thu Trang

Tin tức cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Huyện Vân Đồn xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm

Ngày đăng 26/10/2020
Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) quyết tâm hoàn thành mục tiêu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2019-2020.

Nghệ An: Xã Thanh Phong (huyện Thanh Chương) đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng 26/10/2020
Sáng ngày 25/10/2020, xã Thanh Phong (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) tổ chức lễ đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 21/10/2020
Ngày 19/10/2020, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 8725/VPCP-KGVX về ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong việc phê duyệt chủ trương đầu tư và giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 cho các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Ngày đăng 19/10/2020
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng 19/10/2020
Ngày 16/10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1591/QĐ-TTg công nhận huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Tiêu điểm

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Hướng dẫn số 151-HD/BTGTƯ ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xin trân trọng giới thiệu 04 dự thảo văn kiện quan trọng này.