Hà Nội, Ngày 25/10/2020

100% đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh thông qua chủ trương lập Thành phố Thủ Đức

Ngày đăng: 13/10/2020   02:19
Mặc định Cỡ chữ
Đây là kết quả vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 21, Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh khóa 9 vào chiều ngày 12/10/2020.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh đã thông qua nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2019 - 2021.

Các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh thông qua chủ trương thành lập thành phố Thủ Đức chiều ngày 12/10/2020.

Theo đó, TP Hồ Chí Minh sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên của 3 quận (quận 2, quận 9, quận Thủ Đức) thành đơn vị hành chính mới, đặt tên là thành phố Thủ Đức. HĐND Thành phố cũng tán thành việc sáp nhập 19 phường tại các quận 2, 3, 4, 5, 10 và quận Phú Nhuận thành các đơn vị hành chính mới cụ thể nhau sau:

Quận 2: nhập phường An Khánh và Thủ Thiêm thành phường Thủ Thiêm; nhập phường Bình Khánh và phường Bình An thành phường An Khánh.

Quận 3: nhập phường 6, 7, 8 thành phường Võ Thị Sáu

Quận 4: nhập phường 2 và phường 5 thành phường 2; nhập phường 12 và 13 thành phường 13

Quận 5: nhập phường 12 và phường 15 thành phường 12

Quận 10: nhập phường 2 và phường 3 thành phường 2

Quận Phú Nhuận: nhập phường 11 và phường 12 thành phường 11; nhập phường 13 và phường 14 thành phường 13.

UBND Thành phố sẽ là đơn vị hoàn tất hồ sơ, đề án, báo cáo Bộ Nội vụ trình Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng gửi gắm mong muốn của cử tri về việc tạo thuận lợi cho người dân, trong chuyển đổi giấy tờ hành chính, việc sắp xếp bộ máy nhân sự nhằm đảm bảo vận hành hiệu quả đơn vị hành chính mới.

Đại diện UBND Thành phố cho biết sẽ hoàn thiện các vấn đề này trong đề án trình cấp có thẩm quyền trong thời gian tới./.

Theo: vtv.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tăng cường nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị

Ngày đăng 23/10/2020
Phát triển đô thị là động lực cơ bản cho phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và các vùng miền trên cả nước. Tính đến nay, cả nước có 858 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa ước đạt 39,3%. Các đô thị đã và đang là những trung tâm của hoạt động kinh tế - xã hội, đồng thời cũng là trung tâm của đổi mới sáng tạo, giáo dục, nghiên cứu khoa học công nghệ, sản xuất, thương mại và hội nhập quốc tế.

Gia Lai phát huy vai trò của cấp ủy trong giữ gìn an ninh, trật tự

Ngày đăng 23/10/2020
Thời gian qua, Tỉnh ủy Gia Lai đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền triển khai đa dạng các biện pháp gìn giữ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, thu hút đông đảo các lực lượng và nhân dân tham gia. Trong đó, hiệu quả rõ rệt là phong trào bảo vệ an ninh, trật tự gắn với xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội.

Cà Mau: Tiến đến chính quyền nhanh, gọn, tiện lợi

Ngày đăng 21/10/2020
Theo UBND tỉnh, hoạt động cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh đã qua ghi nhận nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước các cấp, tạo dựng được lòng tin của người dân vào cơ quan công quyền.

Đa số cử tri ủng hộ thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa

Ngày đăng 20/10/2020
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri và kết quả biểu quyết của HĐND các cấp đối với việc thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, đa số cử tri ủng hộ thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Yên Bái: Công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Ngày đăng 19/10/2020
Từ năm 2013 đến nay, các cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân để phòng ngừa tham nhũng, như: Công khai thủ tục hành chính việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách đầu tư; quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; chế độ, định mức, tiêu chuẩn; phân cấp trong quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất. Toàn tỉnh đã tổ chức 184 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch. Qua kiểm tra thấy các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động.

Tiêu điểm

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Hướng dẫn số 151-HD/BTGTƯ ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xin trân trọng giới thiệu 04 dự thảo văn kiện quan trọng này.