Hà Nội, Ngày 26/10/2020

Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính nhà nước

Ngày đăng: 13/10/2020   09:56
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 12/10/2020, tại tỉnh Đồng Tháp, Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc Lớp tập huấn công tác cải cách hành chính nhà nước. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ Nguyễn Hữu Tuấn dự và phát biểu khai mạc Lớp tập huấn.
Các đại biểu tham dự Lớp tập huấn. Ảnh: moha.gov.vn

Dự Lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo và công chức làm công tác cải cách hành chính của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp; các báo cáo viên của Lớp tập huấn và các học viên là công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu khai mạc Lớp tập huấn. Ảnh: moha.gov.vn

Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn nhấn mạnh, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ, sự cố gắng nỗ lực của thủ trưởng, tập thể công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, công tác cải cách hành chính nhà nước của Bộ Nội vụ giai đoạn đoạn 2011 - 2020 đã có sự chuyển biến tích cực; thủ tục hành chính được rà soát, công khai và đơn giản hóa giúp người dân, tổ chức dễ dàng tiếp cận thực hiện; tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp ở mức độ 3 và 4 liên tục được tăng lên, giúp giảm bớt thời gian và chi phí đi lại; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn luôn ở mức độ cao, đáp ứng được sự tin cậy của người dân, tổ chức.

Bên cạnh đó, bộ máy tổ chức cơ bản đã được sắp xếp tinh gọn, giảm bớt các đầu mối, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị được điều chỉnh phù hợp, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ. Công nghệ thông tin ngày càng được ứng dụng mạnh mẽ, 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính được thực hiện dưới dạng điện tử; cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; số dịch vụ công được cung cấp ở mức độ 3 và 4 liên tục gia tăng; Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 được áp dụng linh hoạt, hiệu quả vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị các báo cáo viên với tinh thần, trách nhiệm cao nhất truyền đạt, phổ biến và cập nhật những thông tin, quy định hữu ích về công tác cải cách hành chính đến các học viên; đồng thời, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính.

Các học viên viên tham gia Lớp tập huấn cần tập trung học tập với tinh thần nghiêm túc, tiếp thu và cầu thị nắm bắt những kiến thức cần thiết để áp dụng thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình; tích cực thảo luận, trao đổi thông tin, đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Trong thời gian diễn ra Lớp tập huấn từ ngày 12 đến ngày 13/10/2020, các học viên sẽ được các báo cáo viên truyền đạt, giới thiệu một số nội dung mới liên quan đến công tác cải cách hành chính nhà nước nói chung và trao đổi, chia sẻ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác cải cách hành chính nhà nước tại tỉnh Đồng Tháp và công tác cải cách hành chính nhà nước tại Bộ Nội vụ./.

PV

Tin tức cùng chuyên mục

Hội thảo khoa học “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong điều kiện mới”

Ngày đăng 24/10/2020
Sáng ngày 24/10/2020, tại Hà Nội, Hội Khoa học Hành chính phối hợp với Viện Những vấn đề phát triển (VIDS) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện mới”. Hội thảo nhằm lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học để tham gia góp ý hoàn thiện Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội thảo Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo loại hình từ xa

Ngày đăng 23/10/2020
Sáng ngày 23/10/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo “Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo loại hình từ xa” (Hội thảo) để đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng từ xa cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm đa dạng hóa hình thức bồi dưỡng, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Kết luận của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Hội nghị giao ban công tác lãnh đạo Bộ Nội vụ giữa tháng 10/2020

Ngày đăng 22/10/2020
Ngày 19/10/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban công tác lãnh đạo Bộ Nội vụ giữa tháng 10/2020. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Hội nghị giao ban công tác lãnh đạo Bộ Nội vụ giữa tháng 10/2020

Ngày đăng 19/10/2020
Chiều ngày 19/10/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban báo cáo kết quả công tác 19 ngày đầu tháng và triển khai nhiệm vụ công tác cuối tháng 10/2020.

Bộ Nội vụ tổ chức triển khai Luật Thanh niên năm 2020

Ngày đăng 20/10/2020
Sáng ngày 20/10/2020, tại tỉnh Lạng Sơn, Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thanh niên năm 2020. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì Hội nghị.

Tiêu điểm

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Hướng dẫn số 151-HD/BTGTƯ ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xin trân trọng giới thiệu 04 dự thảo văn kiện quan trọng này.