Hà Nội, Ngày 26/10/2020

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An chính thức hoạt động

Ngày đăng: 02/10/2020   03:16
Mặc định Cỡ chữ
Từ ngày 02/10/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An chính thức vận hành. Theo đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh có thủ tục hành chính sẽ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm này.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An có chức năng là đầu mối tập trung để các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và một số cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc đóng tại tỉnh bố trí cán bộ, công chức, viên chức đến thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết hoặc phối hợp giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC) cho cá nhân, tổ chức.

Hệ thống cơ sở vật chất tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Nghệ An được trang bị hiện đại.

Đồng thời hướng dẫn, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo quy định. Tham gia đề xuất các giải pháp nhằm cải cách TTHC, hiện đại hóa nền hành chính, trong đó, tập trung đơn giản hóa TTHC và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tin học hóa các giao dịch hành chính trong giải quyết TTHC và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến tại trung tâm.

Trung tâm này đi vào hoạt động sẽ rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết TTHC, qua đó tạo lập môi trường làm việc thống nhất, thuận tiện, văn minh, hiện đại; tích hợp được các nguồn lực về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật; tiếp nhận trực tiếp, nhanh chóng, kịp thời sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, cũng như xử lý kịp thời những kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, cá nhân, tổ chức.

Thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ hướng tới nền hành chính phục vụ cũng thay đổi. Việc giải quyết hồ sơ TTHC cho công dân, tổ chức được thực hiện theo hướng chuyên môn hóa, tách hoạt động chuyên môn với nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức, thể hiện tính chuyên nghiệp trong hoạt động. Cơ chế giám sát hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm giảm các chi phí không chính thức của người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu giải quyết các TTHC được tăng cường.

Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, trung tâm phục vụ hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh, cấp huyện hoạt động đã khẳng định hiệu quả, tăng tính minh bạch, thay đổi phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, tạo sự chuyển biến tốt về quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với cá nhân, tổ chức, làm tăng hiệu quả làm việc trong quá trình hoạt động, giảm phiền hà, chi phí và thời gian của cá nhân, tổ chức. Theo các kết quả công bố về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh có thành lập trung tâm phục vụ hành chính công đều có thứ hạng tăng qua các năm./.

Theo: chinhphu.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Quảng Ngãi: Bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính

Ngày đăng 21/10/2020
Giải quyết, trả hồ sơ hành chính đúng hạn đạt tỷ lệ cao. Những bất hợp lý trong thủ tục hành chính (TTHC) kịp thời được điều chỉnh, bãi bỏ. Thái độ phục vụ của cán bộ, công chức được cải thiện, mang lại sự hài lòng cho tổ chức, công dân... Đó là những kết quả nổi bật trong cải cách hành chính (CCHC), nhất là cải cách TTHC mà Quảng Ngãi đạt được trong 5 năm qua. Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy (khoá XIX) về đẩy mạnh CCHC, nhất là cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020, chính quyền các cấp đã có nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần xây dựng nền hành chính công chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Trà Vinh cắt giảm 50% thời gian giải quyết 1.619 thủ tục hành chính

Ngày đăng 15/10/2020
Theo Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh, đến tháng 10/2020, tỉnh đã bố trí cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để rút ngắn 50% thời gian giải quyết đối với 1.619/1.949 thủ tục hành chính (TTHC) do bộ, ngành Trung ương quy định.

Tỉnh Nam Định quyết tâm nâng cao công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 12/10/2020
Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, đồng thời tạo ra sự bứt phá với mục tiêu đến năm 2025 đưa công tác cải cách hành chính thuộc tốp đầu của cả nước, tỉnh Nam Định đề ra nhiều giải pháp chủ yếu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Ninh Bình hướng tới xây dựng chính quyền số

Ngày đăng 07/10/2020
Việc xây dựng chính quyền điện tử tại tỉnh Ninh Bình trong gần hai năm qua đạt được nhiều kết quả khả quan. Trọng tâm là hệ thống một cửa điện tử của 29 đơn vị gồm các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và 143 phường, xã được tích hợp, kết nối liên thông với cổng dịch vụ công quốc gia. Điều đó, không chỉ làm tăng hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong thực thi công vụ, mà còn tạo nền tảng cho tỉnh hướng tới xây dựng chính quyền số, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

Cải cách hành chính góp phần tích cực phát triển Thủ đô

Ngày đăng 01/10/2020
Thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội ngày 26/4/2016 về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020”, công tác cải cách hành chính của thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Tiêu điểm

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Hướng dẫn số 151-HD/BTGTƯ ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xin trân trọng giới thiệu 04 dự thảo văn kiện quan trọng này.