Hà Nội, Ngày 26/10/2020

Công tác cán bộ nữ ngày càng được cấp ủy cơ sở quan tâm

Ngày đăng: 24/09/2020   02:27
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến nay, đã có 2.665/2.665 đảng bộ cơ sở (đạt 100%) thuộc 21 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía Nam đã hoàn thành tổ chức Đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.
Ban Chấp hành Đảng bộ phường 4, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: p4q3.gov.vn


Kết quả cụ thể về số nữ cán bộ tham gia cấp ủy cơ sở như sau:

- Tổng số cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành: 10.419/36.474 người (đạt 28,57%), trong đó cán bộ nữ dân tộc thiểu số (DTTS): 391 người.

+ Số đảng bộ cơ sở đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên: 2.273/2.665 cơ sở (85,29%).

+ Số đảng bộ cơ sở có tỷ lệ cấp ủy viên nữ dưới 15%: 364/2.665 cơ sở (13,65%).

+ Số đảng bộ cơ sở không có cán bộ nữ tham gia cấp ủy: 28/2.665 cơ sở (1,05%).

- Tổng số cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ: 2.132/11.122 người (đạt 19,17%), trong đó cán bộ nữ DTTS: 67 người.

+ Cán bộ nữ giữ chức danh Bí thư: 449 người (trong đó có 15 DTTS).

+ Cán bộ nữ giữ chức danh Phó Bí thư: 888 người (trong đó có 29 DTTS).

Kết quả trên cho thấy, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2025 vượt so với chỉ tiêu đề ra trong Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị “Phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong ban thường vụ”. 21/21 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía Nam có tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy bình quân đạt trên 20%, trong đó chiếm tỷ lệ cao là Thành phố Hồ Chí Minh (40,81%), tỉnh Bình Dương (35,16%)… Điều đó thể hiện công tác cán bộ nữ ngày càng được cấp ủy cơ sở quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ nữ phấn đấu, khẳng định vai trò của bản thân./.

(Nguồn số liệu thống kê: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam)

 

Nhật Nam

Tin tức cùng chuyên mục

Nhiệm kỳ 2016 - 2021: Tăng tỷ lệ nữ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng

Ngày đăng 23/10/2020
Các chỉ tiêu về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị có bước tiến bộ, trong đó tỷ lệ nữ tiến sĩ vượt chỉ tiêu đề ra. Đáng chú ý, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tỷ lệ nữ ủy viên Bộ Chính trị tăng 3,3% so với nhiệm kỳ trước, tỷ lệ nữ ủy viên Trung ương Đảng tăng 1,5%.

Xã Mô Rai (tỉnh Kon Tum): Kết quả và bài học kinh nghiệm từ thực hiện mô hình thí điểm về dịch vụ tư vấn, hỗ trợ bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020

Ngày đăng 22/10/2020
Thời gian qua, Tỉnh ủy và Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo đến công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN), xem đây là nội dung quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tọa đàm “Vai trò của bình đẳng giới đối với nữ công chức, viên chức và người lao động”

Ngày đăng 21/10/2020
Vừa qua, Công đoàn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức buổi tọa đàm “Vai trò của bình đẳng giới đối với nữ công chức, viên chức và người lao động”.

Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong công tác lãnh đạo và tham chính

Ngày đăng 20/10/2020
Nhằm góp phần nâng cao năng lực và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong công tác lãnh đạo và tham chính, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức diễn đàn "Phụ nữ tham chính - cơ hội và thách thức".

Hà Nội: Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

Ngày đăng 20/10/2020
Ngày 09/10/2020UBND, thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND về thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

Tiêu điểm

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Hướng dẫn số 151-HD/BTGTƯ ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xin trân trọng giới thiệu 04 dự thảo văn kiện quan trọng này.