Hà Nội, Ngày 26/10/2020

Thanh tra Bộ Nội vụ công bố Quyết định thanh tra công tác tuyển dụng, xét tuyển tại Kho bạc Nhà nước

Ngày đăng: 24/09/2020   10:54
Mặc định Cỡ chữ
Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước.

Thay mặt Đoàn Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Chu Thị Hồng Tâm, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 442/QĐ-TTBNV ngày 09/9/2020 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ; phổ biến quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc và nêu mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành thanh tra; các nội dung liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra; đề nghị Kho bạc Nhà nước và các cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp, tạo điều kiện, chuẩn bị đầy đủ báo cáo, hồ sơ, tài liệu để Đoàn Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

Đoàn thanh tra gồm 06 thành viên do Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Chu Thị Hồng Tâm làm Trưởng đoàn; Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ là người giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra.

Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra tại 33 cơ quan, tổ chức trực thuộc Kho bạc Nhà nước. Địa điểm làm việc được bố trí theo khu vực cụ thể.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra tại Kho bạc Nhà nước.

Phát biểu tại buổi công bố, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương cho biết, những năm qua, Thanh tra Bộ Nội vụ đã tập trung, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, qua đó đã giúp các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt hơn về công tác tổ chức cán bộ; kịp thời phát hiện và kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý những vi phạm; đồng thời, ghi nhận những vấn đề thực tiễn để kiến nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, hoàn thiện các quy định có liên quan. Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ yêu cầu Đoàn Thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế của Đoàn Thanh tra.

Phát biểu tại buổi công bố, thay mặt lãnh đạo Kho bạc Nhà nước, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kho bạc Nhà nước Nguyễn Quang Vinh đã báo cáo một số khó khăn của Kho bạc Nhà nước để Thanh tra Bộ Nội vụ biết và chia sẻ trong quá trình thanh tra. Để phục vụ tốt cho cuộc thanh tra, Phó Tổng Giám đốc yêu cầu các cơ quan, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn Thanh tra; trong quá trình thanh tra, nếu có khó khăn, vướng mắc và có vấn đề mới phát sinh, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức kịp thời báo cáo về Kho bạc Nhà nước để chỉ đạo, giải quyết./.

Khang Nguyên

Tin tức cùng chuyên mục

Kiên quyết không để dịch bệnh COVID-19 lây lan, bùng phát trở lại

Ngày đăng 22/10/2020
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống COVID-19 chiều ngày 19/10/2020.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ, Tổng Lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài

Ngày đăng 21/10/2020
Sáng 21/10/2020, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định bổ nhiệm 9 đại sứ mới và tiếp hơn 30 đại sứ, tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023.

Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở năm 2021

Ngày đăng 21/10/2020
Chính phủ đề nghị chưa điều chỉnh tiền lương cơ sở để tập trung nguồn lực phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và một số vấn đề cấp bách khác.

Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp

Ngày đăng 20/10/2020
Luật sửa đổi Luật Giám định tư pháp số 56/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 10/6/2020. Dưới đây là tổng hợp những điểm mới của Luật sửa đổi Luật Giám định tư pháp.

Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Ngày đăng 20/10/2020
Ngày 24/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1450/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp nhằm xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, kết quả đầu ra và trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp (Luật) kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên phạm vi cả nước.

Tiêu điểm

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Hướng dẫn số 151-HD/BTGTƯ ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xin trân trọng giới thiệu 04 dự thảo văn kiện quan trọng này.