Hà Nội, Ngày 25/10/2020

Tỉnh Quảng Bình còn 11/15 đội viên Đề án 500 trí thức trẻ chưa được sắp xếp, bố trí công tác

Ngày đăng: 23/09/2020   03:37
Mặc định Cỡ chữ
Triển khai thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tuyển chọn được 15 đội viên bố trí công tác tại 15 xã thuộc các huyện (Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Minh Hóa). Tuy nhiên, đến nay, tỉnh Quảng Bình vẫn còn 11/15 đội viên chưa được sắp xếp, bố trí công tác sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Đề án.
Ông Võ Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình báo cáo kết quả thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ trên địa bàn tỉnh tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ, ngày 19/5/2020.

Thực hiện Văn bản số 3841/BNV-CTTN ngày 02/8/2020 của Bộ Nội vụ về việc bố trí công tác đội viên Đề án 500 trí thức trẻ, ngày 12/8/2020, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Công văn số 1415/UBND-NC về việc bố trí công tác cho đội viên Đề án 500 trí thức trẻ hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian 05 năm (đủ 60 tháng). Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Minh Hóa thực hiện những nội dung sau:

1) Đối với những đội viên có nhu cầu nguyện vọng tiếp tục được công tác tại địa phương sau khi kết thúc Đề án 500 trí thức trẻ và huyện còn biên chế, có nhu cầu xét chuyển đội viên thành cán bộ, công chức cấp xã căn cứ quy định tại điểm b, điểm c khoản 5 Điều 1 Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 500 trí thức trẻ; quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã; năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội viên để xem xét chuyển thành cán bộ, công chức cấp xã theo quy định của pháp luật; xem xét bố trí đội viên Đề án tiếp tục làm việc tại các xã nơi đang công tác; đồng thời chủ động bố trí kinh phí từ các nguồn hợp pháp để trả lương cho đội viên Đề án đến khi có thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ, chính sách và việc bố trí, sắp xếp đối với đội viên Đề án 500 trí thức trẻ.

2) Đối với những đội viên không có nhu cầu bố trí công tác sau khi hoàn thành nhiệm vụ 05 năm (đủ 60 tháng) công tác tại xã thì thanh lý hợp đồng và giải quyết chính sách áp dụng đối với đội viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 1 Quyết định số 1758/QĐ-TTg.

UBND tỉnh yêu cầu các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Minh Hóa tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 31/8/2020.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí Tổ chức nhà nước, ông Võ Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình cho biết, các địa phương thuộc phạm vi triển khai thực hiện Đề án đã có báo cáo gửi về Sở Nội vụ, theo đó tất cả số đội viên đã hoàn thành nhiệm vụ của Đề án đều có nhu cầu tiếp tục được làm việc tại địa phương và sớm được xem xét chuyển thành cán bộ, công chức cấp xã. Trong số 13/15 đội viên chưa được bố trí công tác tại thời điểm kết thúc Đề án (ngày 30/3/2020), đến nay đã có thêm 02 đội viên (huyện Quảng Trạch: 01 đội viên, huyện Quảng Ninh: 01 đội viên) được sắp xếp, bố trí thành cán bộ, công chức cấp xã theo quy định của pháp luật; 11 đội viên còn lại đang tiếp tục làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các xã nơi đang công tác và được chi trả đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định bằng nguồn kinh phí hợp pháp của địa phương trong thời gian chờ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ, chính sách và việc bố trí, sắp xếp đối với đội viên Đề án 500 trí thức trẻ.

Trao đổi với đội viên Phan Quang Đăng, công tác tại xã Hưng Thủy (huyện Lệ Thủy), chúng tôi được biết, sau 05 tháng chính thức bị chấm dứt hợp đồng lao động do kết thúc Đề án, UBND huyện Lệ Thủy đã tiếp tục ký hợp đồng lao động với các đội viên kể từ ngày 01/9/2020 đến hết ngày 31/12/2020 để chờ hướng dẫn, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền trong việc sắp xếp, bố trí công tác cho các đội viên Đề án 500 trí thức trẻ sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của Đề án.

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ (ngày 19/5/2020) về kết quả triển khai thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ, đặc biệt là công tác bố trí, sử dụng đội viên Đề án trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Quảng Bình đã đề nghị các cấp có thẩm quyền ở Trung ương cho phép kéo dài Đề án để tỉnh có thêm thời gian tổ chức rà soát, sắp xếp, bố trí công tác cho tất cả đội viên Đề án 500 trí thức trẻ trên địa bàn tỉnh, nhằm tránh lãng phí nguồn nhân lực có chất lượng, đã được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện qua thử thách 05 năm công tác tại cơ sở và thực tế đã làm việc có hiệu quả, giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Bình ngày 19/5/2020, thay mặt Đoàn công tác của Bộ Nội vụ, ông Doãn Đức Hảo, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Giám đốc Đề án 500 trí thức trẻ đã đề nghị cấp ủy, chính quyền các huyện, các xã thuộc phạm vi thực hiện Đề án phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình để chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo UBND tỉnh có phương án ưu tiên trong việc sắp xếp, bố trí công tác phù hợp cho các đội viên Đề án 500 trí thức trẻ để tạo niềm tin của thế hệ trẻ đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung và hệ thống chính trị các cấp của tỉnh Quảng Bình nói riêng.

Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Giám đốc Đề án 500 trí thức trẻ Doãn Đức Hảo nhấn mạnh: Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc chủ trì bố trí, sử dụng, đánh giá và thực hiện chế độ, chính sách đối với đội viên Đề án 500 trí thức trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ sẽ luôn chung tay cùng tỉnh Quảng Bình, cũng như các địa phương thuộc phạm vi thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ, sớm có đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn trong việc giải quyết “đầu ra” cho các đội viên Đề án 500 trí thức trẻ, không để các đội viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn bị bỏ lại phía sau./.

Trần Kiên

Tin tức cùng chuyên mục

Kon Tum còn 07/10 đội viên Đề án 500 chưa được sắp xếp, bố trí công tác

Ngày đăng 22/10/2020
Thực hiện Đề án "Thí điểm tuyển chọn 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020” (Đề án 500 trí thức trẻ) của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Kon Tum đã tổ chức tuyển chọn được 10 Đội viên bố trí công tác tại 04 huyện khó khăn trên địa bàn tỉnh (Đắk Glei, Kon Rẫy, Sa Thầy, Ia H'Drai). Đến nay, tỉnh Kon Tum vẫn còn 07/10 đội viên chưa được sắp xếp, bố trí công tác sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Đề án.

Lạng Sơn: Tổng kết Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 22/10/2020
Sáng ngày 21/10/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ).

Kết quả triển khai thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày đăng 20/10/2020
Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500) được triển khai tại 15 xã thuộc 06 huyện của tỉnh Cao Bằng (nay là 12 xã thuộc 05 huyện, do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã).

Đắk Nông triển khai hiệu quả Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 19/10/2020
Thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020 (Đề án 500), toàn tỉnh Đắk Nông hiện có 06 đội viên tham gia công tác tại các xã nghèo thuộc huyện Đắk Glong.

Quảng Ninh: Xét tuyển công chức cấp xã đối với các đội viên Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 15/09/2020
Ngày 31/8/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu chủ trì Hội nghị.

Tiêu điểm

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Hướng dẫn số 151-HD/BTGTƯ ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xin trân trọng giới thiệu 04 dự thảo văn kiện quan trọng này.