Hà Nội, Ngày 26/10/2020

Hà Nội: Đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp

Ngày đăng: 23/09/2020   02:33
Mặc định Cỡ chữ
Với phương châm “Đổi mới - dân chủ - trách nhiệm - hiệu quả - vì dân”, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HĐND các cấp thành phố Hà Nội đã đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp, kịp thời ban hành các nghị quyết thuộc thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Hoạt động đi vào thực chất

Thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”, 4 năm qua, hoạt động của HĐND các cấp có nhiều đổi mới tích cực. Nổi bật là hoạt động kỳ họp của HĐND các cấp đi vào thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của Thủ đô. Đến nay, HĐND thành phố đã tổ chức 15 kỳ họp (có 5 kỳ họp không thường kỳ), ban hành 148 nghị quyết, trong đó có 79 nghị quyết chuyên đề, kịp thời đáp ứng đòi hỏi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô. Đại biểu HĐND các cấp cũng chủ động, tích cực tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Thường trực HĐND thành phố Hà Nội khảo sát việc thực hiện Quy tắc ứng xử tại bộ phận “một cửa” phường Quỳnh Lôi (quận Hai Bà Trưng), ngày 18/9/2020.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức 7 phiên giải trình giữa 2 kỳ họp với chất lượng cao, sát thực tiễn. Ngay sau phiên giải trình, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, đôn đốc các nhiệm vụ để thực hiện lời hứa với cử tri bằng quyết tâm cao…

Cùng với đó, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục được HĐND các cấp đổi mới và giám sát đến cùng về những vấn đề quan trọng, dân sinh bức xúc như công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, an toàn thực phẩm... Qua đó, tác động tích cực trong chỉ đạo điều hành của chính quyền, được dư luận, cử tri và nhân dân đồng tình, ghi nhận.

Đối với hoạt động giám sát, khảo sát, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức được 16 cuộc giám sát, khảo sát; 4 ban HĐND thành phố tổ chức được 131 cuộc giám sát, khảo sát; các tổ đại biểu HĐND thành phố cũng tổ chức được 64 cuộc giám sát, khảo sát tại địa bàn ứng cử. HĐND quận, huyện, thị xã tổ chức được 2.218 cuộc giám sát; HĐND các xã, phường, thị trấn tổ chức được 12.405 cuộc giám sát. Hoạt động giám sát, khảo sát trực tiếp chú trọng vào các đối tượng tác động trực tiếp và giám sát đến cùng, trao đổi kỹ giữa các bên có liên quan để có cái nhìn chân thực, khách quan nhất. Các báo cáo kết quả giám sát, khảo sát được Thường trực HĐND, các ban HĐND gửi tới các tổ chức, đơn vị chịu giám sát và được công khai trên trang thông tin điện tử của HĐND thành phố để cử tri và nhân dân theo dõi.

Ngoài ra, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri được thực hiện nghiêm túc, đúng luật. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND thành phố đã tổ chức được hơn 610 cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp nhận, tổng hợp 3.223 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đến nay, đã được UBND thành phố, các cơ quan đơn vị có thẩm quyền trả lời 3.037 nội dung (còn các ý kiến, kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 15 chưa đến thời hạn trả lời theo quy định); trong đó, qua rà soát, giám sát đã giải quyết xong 2.701 ý kiến, kiến nghị (đạt tỷ lệ 89% số ý kiến đã trả lời).

Về công tác tiếp công dân, Thường trực HĐND thành phố đã tiếp công dân theo vụ việc đối với 34 vụ khiếu nại, tố cáo có nội dung phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết trên địa bàn thành phố. Đến nay, đã có 18 vụ việc được giải quyết xong. Cùng với đó, 1.534 lượt đại biểu HĐND thành phố đã tiếp công dân theo lịch định kỳ hằng tháng tại trụ sở tiếp công dân của 30 quận, huyện, thị xã.

Tích cực tham gia các hoạt động chung của thành phố

Không chỉ tổ chức tốt các kỳ họp, nâng cao chất lượng giám sát, giải trình, Thường trực HĐND, các ban HĐND thành phố triển khai kịp thời, hiệu quả nhiều công việc theo thẩm quyền, đóng góp tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Theo đó, Thường trực HĐND thành phố hoàn thiện quy trình phối hợp xem xét, tổng hợp cho ý kiến đối với các nội dung quan trọng theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, theo đề nghị của UBND thành phố và các cơ quan liên quan theo hướng đổi mới, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật. Nổi bật là Thường trực HĐND thành phố kịp thời thực hiện việc xem xét, cho ý kiến về các chủ trương của thành phố, về ngân sách, phê duyệt chủ trương các dự án đầu tư công, hệ số điều chỉnh giá đất, định mức chi ngân sách, hỗ trợ kinh phí, cho ý kiến về quy hoạch, quản lý đô thị theo thẩm quyền. Với khối lượng công việc lớn, nhưng HĐND thành phố đều bảo đảm đúng quy định, đạt chất lượng cao.

Không chỉ vậy, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, Thường trực, các ban, Văn phòng HĐND thành phố còn tham gia nghiêm túc, hiệu quả, chất lượng vào hoạt động của các ban chỉ đạo, đoàn công tác, đoàn kiểm tra, các cuộc họp, hội nghị của thành phố; phối hợp hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo thẩm quyền.

Đặc biệt, Đảng đoàn, Thường trực HĐND thành phố đã chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội, Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 31/12/2019 của Thành ủy về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”; phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm lớn của thành phố như: Tổng kết việc thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy “Về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp giai đoạn 2012-2016”; tham dự và có ý kiến tại các hội nghị, hội thảo do Trung ương, các Ủy ban của Quốc hội và thành phố tổ chức...

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá, hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội là điểm sáng của hoạt động HĐND các cấp trong cả nước, giai đoạn 2016-2020. Cách thức tổ chức phiên họp, phiên giải trình, thực hiện công tác giám sát… đã góp phần tích cực vào hiệu quả hoạt động chung của thành phố Hà Nội trong thời gian qua.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, từ nay đến hết nhiệm kỳ, HĐND các cấp thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Ngoài chỉ đạo HĐND các cấp tiếp tục phối hợp với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của thành phố, HĐND thành phố cũng sẽ tham gia tích cực vào chương trình xây dựng pháp luật; sắp xếp tổ chức bộ máy mới theo mô hình chính quyền đô thị; chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…./.

Theo: hanoimoi.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tăng cường nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị

Ngày đăng 23/10/2020
Phát triển đô thị là động lực cơ bản cho phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và các vùng miền trên cả nước. Tính đến nay, cả nước có 858 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa ước đạt 39,3%. Các đô thị đã và đang là những trung tâm của hoạt động kinh tế - xã hội, đồng thời cũng là trung tâm của đổi mới sáng tạo, giáo dục, nghiên cứu khoa học công nghệ, sản xuất, thương mại và hội nhập quốc tế.

Gia Lai phát huy vai trò của cấp ủy trong giữ gìn an ninh, trật tự

Ngày đăng 23/10/2020
Thời gian qua, Tỉnh ủy Gia Lai đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền triển khai đa dạng các biện pháp gìn giữ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, thu hút đông đảo các lực lượng và nhân dân tham gia. Trong đó, hiệu quả rõ rệt là phong trào bảo vệ an ninh, trật tự gắn với xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội.

Cà Mau: Tiến đến chính quyền nhanh, gọn, tiện lợi

Ngày đăng 21/10/2020
Theo UBND tỉnh, hoạt động cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh đã qua ghi nhận nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước các cấp, tạo dựng được lòng tin của người dân vào cơ quan công quyền.

Đa số cử tri ủng hộ thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa

Ngày đăng 20/10/2020
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri và kết quả biểu quyết của HĐND các cấp đối với việc thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, đa số cử tri ủng hộ thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Yên Bái: Công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Ngày đăng 19/10/2020
Từ năm 2013 đến nay, các cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân để phòng ngừa tham nhũng, như: Công khai thủ tục hành chính việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách đầu tư; quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; chế độ, định mức, tiêu chuẩn; phân cấp trong quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất. Toàn tỉnh đã tổ chức 184 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch. Qua kiểm tra thấy các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động.

Tiêu điểm

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Hướng dẫn số 151-HD/BTGTƯ ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xin trân trọng giới thiệu 04 dự thảo văn kiện quan trọng này.