Hà Nội, Ngày 25/10/2020

Lâm Đồng: Để ISO thúc đẩy cải cách hành chính

Ngày đăng: 17/09/2020   10:01
Mặc định Cỡ chữ
Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia ISO trong các cơ quan hành chính nhà nước đã góp phần không nhỏ trong thúc đẩy công cuộc cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Lâm Đồng.

Hoàn tất việc triển khai ISO ở cấp xã sớm hơn 2 năm 

Là một trong những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước đi đầu về ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 trong các cơ quan hành chính nhà nước, Lâm Đồng đã triển khai hệ thống này ở cấp tỉnh, cấp huyện cũng như thí điểm tại một số xã, phường, thị trấn trong tỉnh nhiều năm nay.

Hệ thống này trước đây có phiên bản TCVN ISO 9001:2008 được sử dụng rộng rãi trong các cơ quan hành chính nhà nước; gần đây đã được nâng cấp lên phiên bản mới TCVN ISO 9001: 2015. 

Toàn bộ các xã trong tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng và áp dụng ISO 9001:2015.

Để duy trì và vận hành hệ thống ISO, hằng năm ngành chức năng tỉnh lên kế hoạch thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo tập huấn cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh về áp dụng ISO 9001 cũng như về nghiệp vụ kiểm tra, xây dựng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng này.

Tính đến thời điểm này, đã có 33/33 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh cùng toàn bộ 12/12 huyện, thành phố trong tỉnh đã xây dựng và áp dụng ISO 9001; đồng thời những cơ quan, đơn vị này đã thực hiện việc công bố lại khi có sự thay đổi phạm vi áp dụng. 

Theo đánh giá của UBND tỉnh Lâm Đồng, việc áp dụng ISO trong các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh đến nay đã đi vào nề nếp. 

Theo yêu cầu của tỉnh, đến nay đã có 14/33 cơ quan cấp tỉnh thực hiện việc chuyển đổi từ phiên bản cũ TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng phiên bản mới TCVN ISO 9001:2015. 

Cùng đó, tất cả UBND của 12 huyện, thành phố trong tỉnh đến nay đều đã hoàn tất việc chuyển đổi sang áp dụng và vận hành phiên bản mới ISO 9001:2015 tại đơn vị mình.

Riêng cấp xã, lâu nay đã có một số xã, phường trong tỉnh áp dụng ISO 9001 phiên bản cũ 2008, nhưng theo yêu cầu của tỉnh, toàn bộ xã, phường trong tỉnh đến nay đều đã đồng loạt xây dựng và áp dụng phiên bản mới TCVN ISO 9001:2015. Đến cuối năm 2019 vừa qua, tất cả 142/142 xã, phường trong tỉnh đã hoàn tất việc xây dựng, áp dụng ISO phiên bản mới này. Tiến độ xây dựng và áp dụng ISO khối xã, phường của tỉnh nhanh hơn 2 năm so với kế hoạch của tỉnh đề ra trước đó. 

Qua kiểm tra, đánh giá, hầu hết các đơn vị đã duy trì, cải tiến hệ thống ISO theo qui định của bộ tiêu chuẩn; thực hiện việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với TCVN ISO 9001 và đã gửi bản công bố cho tỉnh, cập nhật khi có sự thay đổi. Một số đơn vị đã tích cực gắn các yêu cầu của chuẩn ISO 9001, chuẩn Chính phủ điện tử vào công tác CCHC để nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị mình.

Tăng cường kiểm tra

Theo đánh giá của UBND tỉnh Lâm Đồng, vẫn còn không ít những tồn tại cần khắc phục trong việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trong tỉnh hiện nay.

Trước nhất, vẫn còn tình trạng một số đơn vị chưa kịp thời cập nhật hệ thống tài liệu, thủ tục hành chính khi có sự thay đổi. Một phần cũng do hệ thống văn bản qui phạm pháp luật chưa đồng bộ, thường xuyên thay đổi nên các đơn vị phải mất nhiều thời gian cho việc biên soạn, chỉnh sửa tài liệu, xây dựng quy trình ISO để triển khai thực hiện công tác kiểm soát quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, không ít đơn vị như nhận xét của tỉnh, dù vẫn tiến hành đánh giá nội bộ hằng năm nhưng hiệu quả đánh giá không cao, chưa có giải pháp khắc phục hay cải tiến được những điểm chưa phù hợp trong hệ thống. 

Cùng đó, nhận thức về các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO của một số cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, nên lúng túng trong triển khai thực hiện; nhiều cán bộ, công chức được đào tạo, tập huấn về hệ thống quản lý chất lượng lại thường xuyên bị thay đổi do luân chuyển vị trí công tác; người mới tiếp nhận chưa am hiểu về hệ thống quản lý chất lượng dẫn đến khó khăn trong quá trình vận hành, duy trì và cải tiến hệ thống này.

Một nguyên nhân nữa là số lượng hồ sơ giải quyết công việc chuyên môn của một số phòng, ban nhiều dẫn đến quá tải, từ đó ảnh hưởng đến việc sắp xếp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu. Một số đơn vị chưa thật sự quan tâm đến việc triển khai, duy trì áp dụng ISO, chưa kết hợp được các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính, chưa xem ISO như là một công cụ hỗ trợ cho công tác CCHC và giao khoán hoàn toàn việc triển khai áp dụng ISO cho cán bộ, công chức phụ trách, dẫn đến việc triển khai áp dụng ISO trong đơn vị chưa đồng bộ, mang tính hình thức nên không đạt hiệu quả cao.

Chính vì vậy, trong thời gian đến, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đơn vị chức năng tỉnh duy trì thường xuyên việc tổ chức các lớp đào tạo về việc xây dựng áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh hằng năm.

Ngành chức năng tỉnh cũng cần theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan, tổ chức theo kế hoạch đã được phê duyệt. Đối với các cơ quan, đơn vị lâu nay áp dụng phiên bản TCVN ISO 9001:2008 nên nhanh chóng chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015 sớm nhất trong thời gian đến.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố trong tỉnh định kỳ hằng năm phải kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO của ít nhất 30% UBND cấp xã trên địa bàn./.

Theo: lamdong.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Quảng Ngãi: Bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính

Ngày đăng 21/10/2020
Giải quyết, trả hồ sơ hành chính đúng hạn đạt tỷ lệ cao. Những bất hợp lý trong thủ tục hành chính (TTHC) kịp thời được điều chỉnh, bãi bỏ. Thái độ phục vụ của cán bộ, công chức được cải thiện, mang lại sự hài lòng cho tổ chức, công dân... Đó là những kết quả nổi bật trong cải cách hành chính (CCHC), nhất là cải cách TTHC mà Quảng Ngãi đạt được trong 5 năm qua. Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy (khoá XIX) về đẩy mạnh CCHC, nhất là cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020, chính quyền các cấp đã có nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần xây dựng nền hành chính công chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Trà Vinh cắt giảm 50% thời gian giải quyết 1.619 thủ tục hành chính

Ngày đăng 15/10/2020
Theo Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh, đến tháng 10/2020, tỉnh đã bố trí cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để rút ngắn 50% thời gian giải quyết đối với 1.619/1.949 thủ tục hành chính (TTHC) do bộ, ngành Trung ương quy định.

Tỉnh Nam Định quyết tâm nâng cao công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 12/10/2020
Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, đồng thời tạo ra sự bứt phá với mục tiêu đến năm 2025 đưa công tác cải cách hành chính thuộc tốp đầu của cả nước, tỉnh Nam Định đề ra nhiều giải pháp chủ yếu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Ninh Bình hướng tới xây dựng chính quyền số

Ngày đăng 07/10/2020
Việc xây dựng chính quyền điện tử tại tỉnh Ninh Bình trong gần hai năm qua đạt được nhiều kết quả khả quan. Trọng tâm là hệ thống một cửa điện tử của 29 đơn vị gồm các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và 143 phường, xã được tích hợp, kết nối liên thông với cổng dịch vụ công quốc gia. Điều đó, không chỉ làm tăng hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong thực thi công vụ, mà còn tạo nền tảng cho tỉnh hướng tới xây dựng chính quyền số, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An chính thức hoạt động

Ngày đăng 02/10/2020
Từ ngày 02/10/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An chính thức vận hành. Theo đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh có thủ tục hành chính sẽ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm này.

Tiêu điểm

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Hướng dẫn số 151-HD/BTGTƯ ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xin trân trọng giới thiệu 04 dự thảo văn kiện quan trọng này.