Hà Nội, Ngày 01/10/2020

Hà Tĩnh: Xây dựng, vận hành Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử

Ngày đăng: 16/09/2020   11:20
Mặc định Cỡ chữ
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Công văn số 1650/UBND-KSTT ngày 11/9/2020 về việc xây dựng, vận hành Cổng Dịch vụ công (DVC) và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh.
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Hành chính công tỉnh tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cụ thể: Thực hiện việc cập nhật thông tin tự đánh giá và các Phiếu đánh giá giải quyết TTHC lên chức năng “Đánh giá trực tuyến việc giải quyết TTHC” trên Cổng DVC của tỉnh theo quy định tại Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh. Trường hợp TTHC có phát sinh hồ sơ nhưng đơn vị, địa phương không thực hiện việc đánh giá đối với 05 Chỉ số của Phiếu khảo sát đánh giá thì điểm các chỉ số này tính bằng 0 điểm theo thang điểm trong Bộ chỉ số đánh giá việc giải quyết TTHC. Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương thực hiện hiệu chỉnh, hoàn thiện giao diện và cách thức tính kết quả trên Cổng DVC của tỉnh, đảm bảo kết quả đánh giá chính xác, dễ dàng tra cứu theo Quyết định số 1902/QĐ-UBND.

Về triển khai cung cấp các DVC trực tuyến mức độ 3 và 4 đã xây dựng trên Cổng DVC của tỉnh, sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh (theo chức năng quản lý ngành, lĩnh vực ở cả ba cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh) có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ trực tiếp giải quyết TTHC thực hiện thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng việc chính thức đưa vào sử dụng các DVC trực tuyến mức độ 3 và 4 đã được xây dựng theo Kế hoạch số 1903/KH-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh; hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã phân công đơn vị, công chức, viên chức thực hiện quy trình DVC trực tuyến mức độ 3 và 4 đã được UBND tỉnh phê duyệt thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã. Các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp Danh sách đăng ký tài khoản cán bộ, công chức, viên chức của UBND cấp huyện, cấp xã được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại quy trình thực hiện DVC trực tuyến đã được UBND tỉnh phê duyệt gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử trên Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Đối với nhiệm vụ xây dựng DVC trực tuyến mức độ 3 và 4 trong thời gian tới, các sở, ban, ngành có trách nhiệm tiếp tục nghiên cứu, xây dựng quy trình DVC trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của cả 03 cấp chính quyền để trình UBND tỉnh ban hành, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019. Đối với các DVC trực tuyến mức độ 3 đáp ứng yêu cầu về cung cấp DVC trực tuyến mức độ 4 theo Điểm d Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ hoặc DVC trực tuyến mức độ 3 do không có phí, lệ phí nhưng đã đáp ứng việc trả kết quả thông qua phương thức trực tuyến, yêu cầu các sở, ban, ngành phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu để chuyển sang DVC trực tuyến mức độ 4 nhằm góp phần tăng tỷ lệ cung cấp DVC trực tuyến mức độ 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (30% DVC trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020).

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm khẩn trương tích hợp các DVC trực tuyến mức độ 3 và 4 của tỉnh đã xây dựng với Cổng DVC quốc gia; đồng thời khẩn trương xây dựng, chạy thử, hoàn thiện quy trình xử lý, luân chuyển hồ sơ, kết quả điện tử giữa cơ quan giải quyết TTHC trong lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy trình liên thông giải quyết TTHC đã được UBND tỉnh phê duyệt..../.

P.V

Tin tức cùng chuyên mục

Hà Nội: Điều tra xã hội học xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC

Ngày đăng 30/09/2020
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch điều tra xã hội học xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020 đối với các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Những kết quả đạt được qua hơn 20 năm thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại tỉnh Khánh Hòa

Ngày đăng 29/09/2020
Công tác cải cách hành chính của tỉnh Khánh Hòa thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh. Trong đó, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông là điểm nổi bật nhất mà tỉnh đã và đang thực hiện thành công trong hơn 20 năm qua. Bài viết giới thiệu những kết quả và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới.

Gần dân, hiểu dân để phục vụ tốt nhất

Ngày đăng 24/09/2020
Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong cải cách hành chính (CCHC), chủ động đề ra các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có những thay đổi vượt bậc trong việc xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch. Đặc biệt, chủ trương của lãnh đạo tỉnh là gần dân, hiểu dân để phục vụ người dân tốt nhất đã tạo nên sự đột phá trong công tác CCHC.

An Giang: Tăng cường tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính

Ngày đăng 24/09/2020
UBND tỉnh An Giang vừa triển khai kế hoạch tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020 và định hướng đến 2025.

Bình Dương: Thay đổi phong cách phục vụ nhân dân

Ngày đăng 24/09/2020
Từ khi triển khai các mô hình nhỏ gắn với mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện”, đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức (CBCC) về phong cách phục vụ nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tiêu điểm

Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ

 Trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng".