Hà Nội, Ngày 29/09/2020

Hội nghị giao ban công tác lãnh đạo Bộ Nội vụ giữa tháng 9/2020

Ngày đăng: 15/09/2020   04:37
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 15/9/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban báo cáo kết quả công tác 15 ngày đầu tháng và triển khai nhiệm vụ công tác 15 ngày cuối tháng 9/2020.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Nguyễn Trọng Thừa, Trần Anh Tuấn, Vũ Chiến Thắng; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Báo cáo kết quả công tác 15 ngày đầu tháng và triển khai nhiệm vụ công tác 15 ngày cuối tháng 9/2020 của Bộ tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh cho biết: Trong nửa đầu tháng 9/2020, Bộ Nội vụ đã tập trung xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách trình cấp có thẩm quyền bảo đảm tiến độ, chất lượng. Cụ thể là: 

Về tiến độ xây dựng các dự án Luật, Bộ Nội vụ có văn bản số 4641/BNV-TH ngày 04/9/2020, gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; tổ chức làm việc với Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Đối với các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: trình Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 quy định về tuổi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị  sự nghiệp công lập; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh đó, hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành các nghị định: (1) Nghị định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức; (2) Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; (3) Nghị định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức; (4) Đang tiếp thu, giải trình ý kiến của các thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; (5) Nghị định thay thế Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Đang xin ý kiến Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính về việc bổ sung 02 nội dung vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (theo Nghị quyết số 118/NQ-CP ngày 10/8/2020 của Chính phủ); gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tổng hợp ý kiến một số bộ, cơ quan về dự thảo Nghị định quy định thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng; trình Thủ tướng Chính phủ Đề án đánh giá về tổ chức, hoạt động của hội, các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động của hội sau cấp phép.

Về một số nhiệm vụ, công tác khác, trong thời gian nửa đầu tháng 9/2020, Bộ Nội vụ đã tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác triển khai thực hiện Dự án 513 của Thủ tướng Chính phủ và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thanh niên (sửa đổi). Bộ trưởng đã chủ trì buổi làm việc với UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho ý kiến xây dựng Đề án tổ chức mô hình chính quyền đô thị và Đề án thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh; tham dự Đại hội thi đua yêu nước tại tỉnh Quảng Ninh; làm việc với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu kết luận Hội nghị

Sau khi nghe Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh trình bày Báo cáo; ý kiến của đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và phát biểu của các đồng chí Thứ trưởng, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân kết luận:

Cơ bản thống nhất với Báo cáo do Văn phòng Bộ chuẩn bị. Đề nghị Văn phòng Bộ tiếp thu ý kiến của các đồng chí tham dự Hội nghị, hoàn thiện báo cáo, thông báo kết luận của Bộ trưởng để các đơn vị thực hiện; đồng thời, đánh giá cao việc thực hiện nhiệm vụ của các vụ, đơn vị trong thời gian qua. 

Trong nửa cuối tháng 9/2020, Bộ trưởng chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ như sau:

Thứ nhất, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tập trung thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao theo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ năm 2020, chú ý không để chậm việc, sót việc, không nợ đọng văn bản.

Thứ hai, giao Trung tâm Thông tin và Ban Tôn giáo Chính phủ chuẩn bị báo cáo lãnh đạo Bộ nội dung buổi làm việc với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về "Đề án xây dựng và triển khai thực hiện Thẻ công chức điện tử"; Đề án “Thực trạng hoạt động của Phật giáo Việt Nam qua 40 năm hình thành và phát triển - những chủ trương, giải pháp trong tình hình mới".

Thứ ba, giao Vụ Chính quyền địa phương khẩn trương triển khai công tác thành lập hội đồng thẩm định hồ sơ Đề án thành lập Thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang. Tham mưu cho lãnh đạo Bộ mời lãnh đạo các Bộ: Lao động, Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công an, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam... làm việc thống nhất về chính sách chi trả bảo hiểm xã hội đối với Phó Chỉ huy Quân sự xã, Phó Trưởng Công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại xã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chưa được hưởng chế độ.

Thứ tư, giao Vụ Tổ chức biên chế hoàn thiện phương án giao biên chế công chức đối với các cơ quan hành chính trung ương và địa phương năm 2021, hoàn thành trong ngày 15/9/2020. Chuẩn bị chương trình triển khai Luật sửa đổi một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương vào đầu tháng 10/2020. 

Thứ năm, giao Vụ Công chức - Viên chức tham mưu, báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa việc xây dựng và triển khai thực hiện các nghị định hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.Khẩn trương tham mưu lãnh đạo Bộ trình Ban Bí thư hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện thăng quân hàm trước hạng đối với sĩ quan cấp tướng của lực lượng vũ trang.

Thứ sáu, giao Vụ Tổ chức cán bộ dự thảo giao biên chế cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trước ngày 30/9/2020, áp dụng tiêu chí chung năm 2020 của Bộ Nội vụ là giảm 1,3% biên chế so với năm 2020./.

Quang cảnh Hội nghị

Hoài Nga

Tin tức cùng chuyên mục

Hội nghị triển khai Luật Thanh niên

Ngày đăng 28/09/2020
Sáng ngày 28/9/2020, tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thanh niên (Hội nghị).

Thông qua Đề án Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng 25/09/2020
Sáng ngày 25/9/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 960/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ

Ngày đăng 22/09/2020
Sáng ngày 22/9/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 960/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ và tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ tới dự, chỉ đạo và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/09/2020
Sáng nay, 21/9/2020, Bộ Nội vụ và UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội.

Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 17/09/2020
Chiều ngày 17/9/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Bộ Nội vụ.

Tiêu điểm

Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ

 Trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng".