Hà Nội, Ngày 01/10/2020

Hà Nội: Siết chặt kỷ cương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục hành chính

Ngày đăng: 15/09/2020   04:24
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/9/2020, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 4449/UBND-TKBT về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục hành chính, văn bản báo cáo UBND Thành phố.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất ban hành các văn bản giải quyết thủ tục hành chính... trình UBND Thành phố, lãnh đạo UBND Thành phố bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung đề xuất, trực tiếp ký tờ trình và ký tắt vào dự thảo văn bản trình UBND Thành phố.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Căn cứ văn bản các sở, ngành trình, sau khi UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo giải trình, bổ sung nội dung, cấp trưởng các đơn vị chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện văn bản, báo cáo UBND Thành phố trong vòng 02 ngày làm việc. Văn phòng UBND Thành phố dự thảo ngay thông báo, văn bản giải quyết công việc trong vòng 02 ngày sau khi có kết luận cuộc họp hoặc chỉ đạo giải quyết của lãnh đạo UBND Thành phố.

Cũng theo công văn này, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND Thành phố, lãnh đạo UBND Thành phố về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền phụ trách; quán triệt cấp ủy, đơn vị trực thuộc triển khai nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả toàn bộ nội dung chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố bảo đảm chất lượng, tiến độ; đặc biệt, thường xuyên bám sát khối lượng công việc, đôn đốc, phân công rõ trách nhiệm từng bộ phận liên quan thực hiện đúng thời hạn nhiệm vụ cấp trên giao, tuyệt đối không để chậm trễ, kéo dài, ảnh hưởng công việc chung của Thành phố; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý trách nhiệm đơn vị, cá nhân không thực hiện nhiệm vụ, cố tình “om” hồ sơ, thủ tục hành chính gây khó khăn cho tổ chức, người dân, doanh nghiệp.

UBND Thành phố cũng giao Giám đốc Sở Nội vụ chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động thanh, kiểm tra công vụ thường xuyên, đột xuất tại các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; dự thảo biên bản hành chính xử lý trách nhiệm người đứng đầu, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, các ban quản lý dự án Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã chưa thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các nội dung công việc UBND Thành phố giao. Trong trường hợp cần thiết, căn cứ tính chất quan trọng và cấp bách của công việc, đề xuất lãnh đạo UBND Thành phố phê duyệt văn bản xử lý trách nhiệm cá nhân người đứng đầu theo quy định, đồng thời tổ chức thanh tra công vụ đối với tập thể, đơn vị chưa hoàn thành nhiệm vụ…./.

Thu Trà

Tin tức cùng chuyên mục

Hà Nội: Điều tra xã hội học xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC

Ngày đăng 30/09/2020
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch điều tra xã hội học xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020 đối với các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Những kết quả đạt được qua hơn 20 năm thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại tỉnh Khánh Hòa

Ngày đăng 29/09/2020
Công tác cải cách hành chính của tỉnh Khánh Hòa thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh. Trong đó, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông là điểm nổi bật nhất mà tỉnh đã và đang thực hiện thành công trong hơn 20 năm qua. Bài viết giới thiệu những kết quả và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới.

Gần dân, hiểu dân để phục vụ tốt nhất

Ngày đăng 24/09/2020
Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong cải cách hành chính (CCHC), chủ động đề ra các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có những thay đổi vượt bậc trong việc xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch. Đặc biệt, chủ trương của lãnh đạo tỉnh là gần dân, hiểu dân để phục vụ người dân tốt nhất đã tạo nên sự đột phá trong công tác CCHC.

An Giang: Tăng cường tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính

Ngày đăng 24/09/2020
UBND tỉnh An Giang vừa triển khai kế hoạch tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020 và định hướng đến 2025.

Bình Dương: Thay đổi phong cách phục vụ nhân dân

Ngày đăng 24/09/2020
Từ khi triển khai các mô hình nhỏ gắn với mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện”, đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức (CBCC) về phong cách phục vụ nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tiêu điểm

Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ

 Trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng".