Hà Nội, Ngày 01/10/2020

Hội thảo khoa học "Cơ sở khoa học chuyển giao một số dịch vụ hành chính công cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội thực hiện"

Ngày đăng: 15/09/2020   03:59
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 15/9/2020, tại Trụ sở Bộ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước tổ chức Hội thảo khoa học "Cơ sở khoa học chuyển giao một số dịch vụ hành chính công cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội thực hiện".

TS Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có PGS.TS Văn Tất Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước; TS. Dương Quang Tung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước; các chuyên gia, nhà khoa học đến từ một số bộ, ngành Trung ương và địa phương; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ

TS Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS Nguyễn Ngọc Vân cho biết, việc chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công (DVHCC) được xem là một giải pháp cốt lõi để cải cách hoạt động công vụ, từng bước hoàn thiện cơ chế vận hành bộ máy hành chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, nhằm xây dựng bộ máy quản lý nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Ngày 01/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, một trong những nhiệm vụ chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 là: Nghiên cứu và xây dựng Đề án chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và DVHCC mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện; đổi mới phương pháp, cách thức giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, hiệu quả, thuận tiện, phục vụ theo nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, ngày 13/02/2018, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã ban hành Quyết định số 53/QĐ-BCĐCCHC về việc ban hành kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và xây dựng Đề án này.

TS Nguyễn Ngọc Vân mong muốn các đại biểu tham dự Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận nhằm làm rõ một số vấn đề: (1) quan điểm về việc chuyển giao một số DVHCC cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội; (2) đề xuất lựa chọn trong số các DVHCC hoặc một số khâu trong thủ tục hành chính của một số cơ quan bộ, ngành đang nắm giữ có thể chuyển giao cho doanh nghiệp, tổ chức xã hội có đủ năng lực tham gia thực hiện; (3) đối với những việc không chuyển giao cần có phương pháp đổi mới thủ tục như thế nào để thuận tiện phục vụ lợi ích cho người dân; (4) những khó khăn, vướng mắc và năng lực thực tế của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội khi thực hiện việc chuyển giao một số DVHCC; (5) đề xuất các kiến nghị, giải pháp về cơ chế, chính sách, lộ trình thực hiện việc áp dụng việc chuyển giao một số DVHCC.

PGS.TS Văn Tất Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Văn Tất Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nêu ra các quan điểm chuyển giao một số DVHCC cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội: Một là, chuyển giao một số DVHCC nhà nước và các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện hoặc thực hiện không có hiệu quả cho các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội đủ năng lực thực hiện, nhưng Nhà nước và các cơ quan hành chính nhà nước vẫn phải chịu trách nhiệm về việc bảo đảm chất lượng của các dịch vụ hành chính công đó trước người dân. Hai là, Nhà nước, các cơ quan hành chính nhà nước chỉ chuyển giao cho các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội thực hiện các DVHCC không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Ba là, Nhà nước, các cơ quan hành chính nhà nước cần xác định rõ các loại DVHCC nhất thiết không được chuyển giao và có thể chuyển giao cho các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội có đủ năng lực thực hiện. Nhưng không chuyển giao một cách cơ học, thoái thác, phó thác trách nhiệm cho các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội, mà phải chịu trách nhiệm và bảo đảm đủ các điều kiện để thực hiện như: quy định rõ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng, định mức, giá thành, phí, lệ phí dịch vụ hành chính công và đặc biệt phải có cơ chế, chính sách thích hợp để các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội thực hiện, đảm bảo chất lượng, hiệu quả cung ứng dịch vụ hành chính công cho người dân. Bốn là, Nhà nước, các cơ quan hành chính nhà nước phải đảm bảo và thực hiện các nguyên tắc công bằng, công khai, minh bạch, tránh cơ chế xin - cho trong chuyển giao các DVHCC cho các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội thực hiện. Áp dụng phương thức đấu thầu cạnh tranh trong cung ứng DVHCC giữa các doanh nghiệp và giữa các tổ chức xã hội, đảm bảo công bằng, chất lượng, hiệu quả trong tham gia cung ứng DVHCC cho người dân. Năm là, chuyển giao một số DVHCC cho các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội thực hiện, đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra phòng ngừa và xử lý kịp thời các vi phạm của các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong thực hiện các DVHCC được chuyển giao...

PGS.TS Lê Chi Mai, Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại Hội thảo.

Để chuyển giao các DVHCC hoặc nhiệm vụ, công đoạn thực hiện DVHCC cho các doanh nghiệp và tổ chức xã hội một cách hiệu quả và không gây ra những tác động tiêu cực tới vai trò và trách nhiệm của Nhà nước trong bảo đảm cung ứng DVHCC, PGS.TS Lê Chi Mai cho rằng cần phải có các điều kiện cần thiết sau: 

Về phía cơ quan hành chính nhà nước: Trước mắt lựa chọn một số DVHCC hay các công đoạn trong một số DVHCC đáp ứng các tiêu chí đặt ra đưa vào danh sách có thể chuyển giao; xác định các tổ chức hay doanh nghiệp có khả năng đảm nhận DVHCC hoặc công đoạn DVHCC được lựa chọn; thí điểm việc chuyển giao từ 1 đến 2 năm, rút kinh nghiệm để triển khai rộng rãi; ban hành các văn bản pháp lý về việc chuyển giao DVHCC hoặc công đoạn DVHCC cho các tổ chức đáp ứng yêu cầu đứng ra thực hiện; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh để bảo đảm cung ứng DVHCC cho các tổ chức và công dân đúng hạn và có chất lượng; có chính sách ưu đãi về thuế và cho thuê đất đối với các doanh nghiệp và tổ chức xã hội đảm nhận một loại hình hay công đoạn của DVHCC; có kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức thực hiện công đoạn DVHCC (vì các đơn vị này không được phép thu thêm một khoản nào ngoài các quy định của Nhà nước).

Về phía các doanh nghiệp, tổ chức xã hội: Là doanh nghiệp, tổ chức xã hội có uy tín, có quá trình và thành tích hoạt động tốt được Nhà nước và xã hội thừa nhận; có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực phù hợp với nhiệm vụ được chuyển giao; có tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động tự chủ, năng động; có khả năng lựa chọn được nhân lực đủ trình độ, đạo đức và kinh nghiệm cần thiết để đảm đương nhiệm vụ được chuyển giao; có sơ sở vật chất và trang thiết bị thích hợp với nhiệm vụ được chuyển giao, đặc biệt có hệ thống máy vi tính và khả năng vận hành các phần mềm phục vụ nhiệm vụ được chuyển giao; có khả năng tự đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức và nhân viên dựa trên kết quả; bảo đảm chất lượng DVHCC được cung ứng theo đúng các quy định của Nhà nước về thời gian, về chất lượng và thái độ phục vụ.

Đối với xã hội: Việc chuyển giao DVHCC cho doanh nghiệp hay tổ chức xã hội được lựa chọn sẽ giúp người dân và tổ chức tiếp cận đến các DVHCC một cách thuận lợi, dễ dàng; Bảo đảm sự hài lòng của tổ chức và người dân đối với các DVHCC được chuyển giao.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại Hội thảo.

Chia sẻ một số kinh nghiệm nước ngoài về việc chuyển giao DVHCC cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội thực hiện, PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh cho biết, cần chọn lựa các lĩnh vực phù hợp để xã hội hoá dịch vụ công. Kinh nghiệm tại một số nước cho thấy không phải bất kỳ lĩnh vực nào cũng có thể mang lại hiệu quả tốt nhất nếu giao cho bên ngoài nhà nước. Có những lĩnh vực có thể chuyển giao, nhưng có những lĩnh vực hoặc những công việc không thể xã hội hoá, ví dụ như các công việc liên quan đến hoạch định chính sách, cưỡng chế thực thi. Đó là chức năng cai quản của chính quyền. Theo các học giả David Osbome và Ted Gaebler, “có thể ký hợp đồng với khu vực tư nhân, giao cho nó thực hiện các dịch vụ hoặc chuyển cho khu vực tư nhân thực hiện các dịch vụ. Nhưng không thể làm như vậy với việc cai quản. Chúng ta có thể tư nhân hoá những chức năng cầm lái riêng biệt, nhưng không thể tư nhân hoá toàn bộ quá trình cai quản. Nếu chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ không có cơ chế để ra những quyết định tập thể, không có cách để đề ra những quy tắc của thị trường, không có phương tiện để buộc mọi người phải tuân theo các quy tắc xử thế. Chúng ta sẽ mất hết tinh thần bình đẳng và vị tha; các dịch vụ không sản sinh ra lợi nhuận dù là cung cấp nhà ở cho những người không có nhà hoặc chăm sóc sức khoẻ cho người nghèo sẽ chỉ còn tồn tại rất ít ỏi. Các tổ chức thuộc khu vực thứ ba sẽ không bao giờ gánh toàn bộ gánh nặng đó” .

PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh cho rằng, chính quyền vẫn phải giữ lại các dịch vụ hành chính công cơ bản liên quan đến chức năng quản lý, cai trị của mình; và vẫn phải thực thi một số dịch vụ công mà các bên khác không đảm nhiệm được - nhằm bảo đảm sự bình đẳng, dân chủ trong xã hội.

PGS.TS Lê Xuân Bá, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng cần phải tinh gọn bộ máy nhà nước mới có thể chuyển giao một số DVHCC cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội thực hiện.
ThS. Nguyễn Phước Thọ, hàm Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ phát biểu tại Hội thảo.

Theo ThS. Nguyễn Phước Thọ, khi xã hội phát triển đến một trình độ nhất định thì tự xã hội có thể giải quyết được những công việc nhất định mà không cần đến vai trò của nhà nước. Nói cách khác, một khi xã hội có thể tự quản, tự quản lý, giải quyết được những công việc chung nhất định thì nhà nước phải tôn trọng quyền tự quản đó của xã hội và rút lui khỏi những công việc đó. Và vì vậy, quyền lực của nhà nước liên quan đến những công việc đó phải trả lại cho xã hội hoặc cùng chia sẻ với xã hội trong việc quản lý công việc đó.

ThS. Nguyễn Phước Thọ cũng cho rằng, để phù hợp với quá trình chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, tất yếu đòi hỏi có sự phân biệt và từng bước tách bạch giữa quản lý nhà nước với cung cấp dịch vụ công (dịch vụ sự nghiệp công lập). Sự phân biệt và tách bạch này tạo cơ sở cho việc xã hội hóa, duy động các nguồn lực xã hội trong cung cấp các dịch công và gắn việc cung cấp các dịch vụ công gắn với cơ chế thị trường, chịu sự tác động của các quy luật của thị trường để bảo đảm chất lượng và hiệu quả của dịch vụ công, đáp ứng yêu cầu của xã hội đòi hỏi ngày càng cao và đa dạng.

ThS. Nguyễn Phước Thọ cũng nhấn mạnh đến cơ chế tự quản xã hội, đây một vấn đề lớn, là xu hướng của thời đại. Ở nước ta, sự tồn tại và phát triển của tự quản xã hội gắn liền với sự phát triển của kinh tế thị trường và xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền. Chế độ tự quản xã hội tồn tại, gắn liền với quá trình xã hội hóa, chuyển giao các dịch vụ công, DVHCC của Nhà nước cho các tổ chức xã hội và doanh nghiệp thực hiện một cách tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đặt dưới sự quản lý, định hướng, giám sát của Nhà nước. Ngược lại, sự phát triển của chế độ tự quản sẽ thúc đẩy quá trình xã hội hóa các dịch vụ này.

TS Đinh Duy Hòa, nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ gợi ý một số phương thức thực hiện chuyển giao DVHCC.
Ông Nguyễn Hải Hiệu, Phó trưởng phòng Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi Chính phủ, Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, cũng nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các đại biểu tham dự. Bên cạnh đó, một số đại biểu kiến nghị trong thời gian tới cần đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, tọa đàm khoa học, cũng như nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm các nước phát triển để sớm đi đến thống nhất nhận thức về khái niệm dịch vụ hành chính công; về tính tất yếu và bước đi trong việc xã hội hóa các DVHCC ở nước ta; đồng thời, cần khẩn trương nghiên cứu, tổng kết thực tiễn một số loại DVHCC được xã hội hóa ở nước ta từ khi đổi mới đến nay. Trên cơ sở đó, đề xuất với Đảng và Nhà nước có một số chủ trương, quan điểm chính thức về việc chuyến giao một số DVHCC cho các doanh nghiệp và tổ chức xã hội thực hiện với những cách thức, hình thức, bước đi phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Quang cảnh buổi Hội thảo

Phát biểu kết luận Hội thảo, TS Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước trân trọng cảm ơn và ghi nhận những ý kiến quý báu của các đại biểu đã làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến chủ đề Hội thảo. Ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ giúp Bộ Nội vụ củng cố thêm các luận cứ khoa học cho việc tham mưu giúp Đảng và Nhà nước về công tác chuyển giao một số DVHCC cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội thực hiện./.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Trao Quyết định nghỉ hưu và Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Văn phòng Bộ Nội vụ

Ngày đăng 30/09/2020
Sáng nay 30/9/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Tô Văn Tân, lái xe (Văn phòng Bộ) và trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với bà Hoàng Thị Ngọc, chuyên viên chính Phòng Kế toán - Tài vụ giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính - Quản trị (Văn phòng Bộ).

Bộ Nội vụ thực hiện thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng 29/09/2020
Ngày 24/9/2020, Bộ Nội vụ ban hành văn bản số 5025/BNV-VP về thực hiện Thông báo số 326/TB-VPCP ngày 13/9/2020, Thông báo số 337/TB-VPCP ngày 21/9/2020 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo như sau:

Hội nghị triển khai Luật Thanh niên

Ngày đăng 28/09/2020
Sáng ngày 28/9/2020, tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thanh niên (Hội nghị).

Thông qua Đề án Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng 25/09/2020
Sáng ngày 25/9/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 960/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ

Ngày đăng 22/09/2020
Sáng ngày 22/9/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 960/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ và tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ tới dự, chỉ đạo và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tiêu điểm

Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ

 Trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng".