Hà Nội, Ngày 01/10/2020

Bộ Nội vụ tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng: 14/09/2020   04:05
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Công văn số 9220-CV/BTGTW ngày 21/8/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19; Thông báo số 309/TB-VPCP ngày 24/8/2020; Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch; chủ động rà soát phương án, xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch trong tình hình mới; chú ý việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ phối hợp với cấp ủy cùng cấp phổ biến, tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản nêu trên tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; đề cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

3. Trung tâm Thông tin, Tạp chí Tổ chức nhà nước và website của các đơn vị trực thuộc Bộ đẩy mạnh công tác truyền thông, thực hiện tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ, kịp thời, chính xác các biện pháp phòng, chống dịch./.

Thu Trà

Tin tức cùng chuyên mục

Thúc đẩy chuyển đổi số trong các đơn vị hành chính sự nghiệp

Ngày đăng 30/09/2020
Nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, Công ty cổ phần MISA và Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã tổ chức Hội thảo trực tuyến “Chuyển đổi số trong công tác quản lý ngân sách Nhà nước, quản lý giáo dục, quản lý cán bộ công chức, viên chức”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Ngày đăng 30/09/2020
Nhân dịp 75 năm Quốc khánh Việt Nam, 71 năm Quốc khánh Trung Quốc và trong năm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, ngày 29/9/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến hành điện đàm.

Chính phủ: Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Ngày đăng 30/09/2020
Ngày 25/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 134/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Báo chí quốc tế lý giải yếu tố then chốt giúp Việt Nam hai lần chiến thắng dịch Covid-19

Ngày đăng 29/09/2020
Tờ Telegraph cho rằng, sau khi ngăn chặn thành công đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên vào tháng 3 và tháng 4, Việt Nam giờ đây có thể tự hào vì đã đánh bại được làn sóng Covid-19 thứ 2.

Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn về tuổi nghỉ hưu từ 2021 cho công chức, viên chức

Ngày đăng 29/09/2020
Ngày 26/9/2020, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 5081/BNV-CCVC về việc thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2019.

Tiêu điểm

Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ

 Trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng".