Hà Nội, Ngày 01/10/2020

Bí thư Hà Nội: Nhiều cán bộ chủ chốt có đơn xin nghỉ sớm

Ngày đăng: 14/09/2020   03:49
Mặc định Cỡ chữ
Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, nhiều cán bộ còn tuổi dưới 3 năm, trên 24 tháng đã tự nguyện viết đơn xin nghỉ để tạo điều kiện cho Thành phố bố trí, sắp xếp cán bộ trẻ hơn.

Chiều ngày 10/9/2020, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị gặp mặt các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, không đủ điều kiện về tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ

Báo cáo tại Hội nghị, Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, có 97 cán bộ thuộc diện không đủ điều kiện về tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ vào các quy định hiện hành và độ tuổi, 12 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đã nghỉ hưu và sẽ nghỉ công tác trước Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố; 85 cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử (63 cán bộ có thời gian công tác dưới 24 tháng; 22 cán bộ có thời gian công tác trên 24 tháng).

Theo Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy, trong số các cán bộ nêu trên, có nhiều người đã phát huy vai trò gương mẫu, tự giác, tự nguyện nghỉ sớm, tạo điều kiện để tổ chức sắp xếp, bố trí cán bộ thay thế; góp phần vào thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy.

Đến nay, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu giải quyết nghỉ hưu theo quy định đối với 20 cán bộ; giải quyết nghỉ theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP "quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội" đối với 56 cán bộ; giải quyết, bố trí công tác khác theo nguyện vọng đối với 5 cán bộ.

Đối với 16 người là cán bộ chủ chốt thành phố và các sở, ban, ngành Thành phố có 4 người sẽ nghỉ hưu trước Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, 12 người tiếp tục bố trí, sắp xếp sau Đại hội.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ thông tin nhanh đến các đại biểu về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

Bí thư Thành ủy khẳng định, những kết quả mà Thành phố đạt được, trong 5 năm qua, có sự đóng góp to lớn của các đồng chí cán bộ đủ tuổi tái cử ở các cương vị, các thời kỳ.

Theo Bí thư Thành ủy, nhiều cán bộ còn tuổi dưới 3 năm, trên 24 tháng đã tự nguyện viết đơn xin nghỉ để tạo điều kiện cho Thành phố bố trí, sắp xếp cán bộ trẻ hơn.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cảm ơn những công lao, đóng góp của các cán bộ trong suốt mấy chục năm qua; đồng thời, đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của các cán bộ không đủ tuổi tái cử, khẳng định tinh thần này đã thấm đến đội ngũ cán bộ trẻ của Thành phố.

Thay mặt các cán bộ không đủ tuổi tái cử phát biểu tại Hội nghị, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Thành phố Vũ Tuấn Dũng, nguyên Bí thư Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Văn Thắng và nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Đoàn Văn Trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Thường trực Thành ủy; khẳng định sau khi nghỉ công tác sẽ tiếp tục cống hiến, đóng góp để xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước.

Các cán bộ cũng kiến nghị Thành ủy tiếp tục quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận; đồng thời, quan tâm đến chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ HĐND cấp phường nghỉ công tác sau khi thực hiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị./.

Theo: vnmedia.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Công tác chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày đăng 29/09/2020
Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng - thành phần cơ bản của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, đã có đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bài viết khẳng định vai trò của Bộ Tổng Tham mưu trong việc tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ 75 năm qua; đồng thời đưa ra những định hướng chiến lược của Bộ Tổng Tham mưu về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong thời gian tới.

Yên Bái: Nhìn từ công tác cán bộ

Ngày đăng 25/09/2020
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn tỉnh vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phát huy mạnh mẽ vai trò Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó phải kể đến những kết quả nổi bật trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng.

Quảng Ninh tạo dấu ấn về xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Ngày đăng 23/09/2020
Một trong những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020 là Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đổi mới, đột phá xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hà Nội: Đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp

Ngày đăng 23/09/2020
Với phương châm “Đổi mới - dân chủ - trách nhiệm - hiệu quả - vì dân”, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HĐND các cấp thành phố Hà Nội đã đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp, kịp thời ban hành các nghị quyết thuộc thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

TP. Hồ Chí Minh: Lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập quận, phường

Ngày đăng 23/09/2020
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong vừa có chỉ đạo chính quyền địa phương phát phiếu lấy ý kiến phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp quận/huyện, xã/phường đến từng gia đình. Thời gian lấy ý kiến vào ngày 03/10/2020, từ 07 giờ đến 19 giờ.

Tiêu điểm

Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ

 Trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng".