Hà Nội, Ngày 01/10/2020

Đánh giá kết quả cải cách hành chính đối với các Sở, ngành Hà Nội

Ngày đăng: 14/09/2020   10:59
Mặc định Cỡ chữ
Để triển khai xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thành phố sẽ tiến hành thu thập thông tin qua việc điều tra xã hội học đối với các nhóm đối tượng và tự đánh giá.

Theo Kế hoạch số 178/KH-UBND về triển khai xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 đối với các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các quận, huyện, thị xã, chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020 đối với các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố được xác định trên cơ sở điểm tự đánh giá của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã (có sự thẩm định, điều chỉnh của Hội đồng thẩm định, đánh giá xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC của Thành phố) và điểm điều tra xã hội học.

Việc điều tra xã hội học được tiến hành lấy ý kiến của các nhóm đối tượng là đại biểu HĐND thành phố Hà Nội; cán bộ, công chức, viên chức thuộc sở; lãnh đạo phòng cấp huyện; doanh nghiệp, tổ chức có giao dịch TTHC; người dân (cá nhân) có giao dịch TTHC; đại biểu HĐND cấp huyện; cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện; lãnh đạo UBND cấp xã; cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức có giao dịch TTHC; người dân (cá nhân) trên địa bàn.

Phiếu điều tra xã hội học thuộc các nhóm đối tượng đại biểu HĐND, cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo UBND cấp xã được xây dựng dựa trên các tiêu chí, tiêu chí thành phần điều tra xã hội học đã được phê duyệt theo Quyết định số 6677/QĐ-UBND, ngày 25/9/2017, của UBND Thành phố.

Phiếu điều tra xã hội học thuộc các nhóm đối tượng là doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh có giao dịch TTHC; người dân (cá nhân) có giao dịch TTHC thực hiện theo mẫu phiếu quy định tại Kế hoạch số 134/KH-UBND, ngày 01/7/2020, của UBND Thành phố về khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố năm 2020.

Thời gian điều tra từ tháng 9/2020 đến 30/11/2020; thực hiện thu thập thông tin với mỗi đối tượng điều tra theo tình hình cụ thể của các đơn vị.

Thời kỳ đánh giá thu thập thông tin về kết quả công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị phát sinh từ 01/01/2020 đến 30/11/2020.

Các Sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng sẽ tiến hành việc tự đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan mình theo hướng dẫn của Sở Nội vụ và hoàn thành gửi Sở Nội vụ trước ngày 22/12/2020.

Việc xác định kết quả Chỉ số đánh giá kết quả CCHC dựa trên việc tổng hợp kết quả thẩm định và kết quả điều tra xã hội học, xây dựng báo cáo kết quả Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020 của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã trong tháng 02/2021. Họp Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC của Thành phố và trình UBND Thành phố công bố kết quả Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020 của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã, trong tháng 3/2021./.

Theo: chinhphu.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Hà Nội: Điều tra xã hội học xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC

Ngày đăng 30/09/2020
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch điều tra xã hội học xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020 đối với các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Những kết quả đạt được qua hơn 20 năm thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại tỉnh Khánh Hòa

Ngày đăng 29/09/2020
Công tác cải cách hành chính của tỉnh Khánh Hòa thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh. Trong đó, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông là điểm nổi bật nhất mà tỉnh đã và đang thực hiện thành công trong hơn 20 năm qua. Bài viết giới thiệu những kết quả và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới.

Gần dân, hiểu dân để phục vụ tốt nhất

Ngày đăng 24/09/2020
Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong cải cách hành chính (CCHC), chủ động đề ra các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có những thay đổi vượt bậc trong việc xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch. Đặc biệt, chủ trương của lãnh đạo tỉnh là gần dân, hiểu dân để phục vụ người dân tốt nhất đã tạo nên sự đột phá trong công tác CCHC.

An Giang: Tăng cường tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính

Ngày đăng 24/09/2020
UBND tỉnh An Giang vừa triển khai kế hoạch tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020 và định hướng đến 2025.

Bình Dương: Thay đổi phong cách phục vụ nhân dân

Ngày đăng 24/09/2020
Từ khi triển khai các mô hình nhỏ gắn với mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện”, đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức (CBCC) về phong cách phục vụ nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tiêu điểm

Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ

 Trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng".