Hà Nội, Ngày 01/10/2020

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ V (2020 - 2025)

Ngày đăng: 10/09/2020   03:35
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10/9/2020, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ V (giai đoạn 2020-2025).

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các đại biểu khách mời thuộc các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và 350 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2020.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh.
 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, trao tặng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân của tỉnh Quảng Ninh đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Tạp chí Thi đua Khen thưởng.

Đại hội là dịp để tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2015 - 2020), khẳng định những thành tựu của tỉnh Quảng Ninh đã đạt được để phát huy, chỉ rõ những mặt hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để khắc phục. Đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn (2020 - 2025).

Tỉnh Quảng Ninh đã tích cực hưởng ứng 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Cách thức tổ chức phong trào thi đua có chiều sâu, có tính sáng tạo, khoa học, linh hoạt: Phong trào luôn gắn với cơ sở, xuất phát từ cơ sở. Việc tổ chức, chỉ đạo tốt hơn thông qua việc rút ra bài học từ cơ sở, thẩm định thành tích trực tiếp từ cơ sở.

Ngoài ra, tỉnh còn phát động các phong trào thi đua riêng, tập trung giải quyết những khâu yếu, việc khó của địa phương; các chỉ tiêu, mục tiêu thi đua đa dạng để các tầng lớp nhân dân từ thành thị đến nông thôn, từ vùng núi đến hải đảo đều có thể tham gia hưởng ứng, thực hiện. Công tác khen thưởng của tỉnh ngày càng có sự đổi mới, phát triển sâu rộng, đều khắp; tỷ lệ khen thưởng cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất ngày được nâng cao; khen thưởng thường xuyên được duy trì; khen thưởng thành tích đột xuất đã được thực hiện kịp thời, góp phần động viên, nêu gương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Việc xét duyệt khen thưởng được thực hiện đảm bảo chặt chẽ, khen thưởng đúng đối tượng, đúng thành tích.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Tạp chí Thi đua Khen thưởng.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Quảng Ninh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Tạp chí Thi đua Khen thưởng.

Phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã góp phần quan trọng vào kết quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn (2015 - 2020): Kinh tế liên tục phát triển, tăng trưởng cao và ổn định; tập trung thực hiện các đột phá chiến lược và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững; phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh, phúc lợi, tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao so với bình quân chung cả nước; bình quân 5 năm tăng khoảng 11,0%, cao hơn so với giai đoạn 2011 - 2015 (7,1%) và mức tăng bình quân chung cả nước (6,8%). Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, đạt 209.247 tỷ đồng, tăng gấp 1,83 lần so với năm 2015. Tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP) năm 2019 đạt 6.131 USD/người/năm, dự kiến năm 2020 đạt 6.535 USD, tăng gấp gần 2 lần so với năm 2015, gấp hơn 2 lần bình quân cả nước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn luôn đứng trong nhóm đầu các tỉnh, thành phố có số thu cao nhất cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm ước đạt hơn 210.821 tỷ đồng, tăng 28,5% so với giai đoạn 2011 - 2015...

Trong giai đoạn mới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới các phong trào thi đua yêu nước và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, qua đó tạo động lực trong toàn hệ thống chính trị, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2020 - 2025); bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại phát triển nhanh, mạnh mẽ và bền vững, xứng đáng là một trong những trung tâm phát triển của miền Bắc và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Tạp chí Thi đua Khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chúc mừng và đánh giá cao những kết quả, thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020, góp phần làm nên các thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, các phong trào thi đua yêu nước của Quảng Ninh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, cụ thể hóa thành nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các ngành, đoàn thể, tạo động lực mạnh mẽ, động viên, khích lệ, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn, gian khổ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

Cách thức tổ chức phong trào thi đua của Quảng Ninh có chiều sâu, có tính sáng tạo, khoa học, linh hoạt. Các phong trào thi đua đã gắn với cơ sở, xuất phát từ cơ sở. Việc tổ chức chỉ đạo tốt hơn thông qua việc rút ra các bài học từ cơ sở, thẩm định thành tích trực tiếp từ cơ sở… từ đó đã giải quyết những khâu yếu, việc khó, các chỉ tiêu, mục tiêu thi đua đa dạng, các tầng lớp nhân dân từ thành thị tới nông thôn, từ vùng núi tới hải đảo đều có thể tham gia hưởng ứng, thực hiện…

Đồng chí Lê Vĩnh Tân cũng đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo bước đột phá về tốc độ và phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững. Trong đó, tiếp tục nghiên cứu, học tập và vận dụng sáng tạo Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các quan điểm của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Tạp chí Thi đua Khen thưởng.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Quảng Ninh đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

Nhân dịp này, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba; 02 tập thể và 14 cá nhân được tặng Huân chương Lao động các hạng; 10 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 07 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đại hội cũng đã thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X./.

Thu Trà

Tin tức cùng chuyên mục

Công tác chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày đăng 29/09/2020
Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng - thành phần cơ bản của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, đã có đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bài viết khẳng định vai trò của Bộ Tổng Tham mưu trong việc tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ 75 năm qua; đồng thời đưa ra những định hướng chiến lược của Bộ Tổng Tham mưu về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong thời gian tới.

Yên Bái: Nhìn từ công tác cán bộ

Ngày đăng 25/09/2020
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn tỉnh vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phát huy mạnh mẽ vai trò Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó phải kể đến những kết quả nổi bật trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng.

Quảng Ninh tạo dấu ấn về xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Ngày đăng 23/09/2020
Một trong những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020 là Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đổi mới, đột phá xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hà Nội: Đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp

Ngày đăng 23/09/2020
Với phương châm “Đổi mới - dân chủ - trách nhiệm - hiệu quả - vì dân”, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HĐND các cấp thành phố Hà Nội đã đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp, kịp thời ban hành các nghị quyết thuộc thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

TP. Hồ Chí Minh: Lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập quận, phường

Ngày đăng 23/09/2020
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong vừa có chỉ đạo chính quyền địa phương phát phiếu lấy ý kiến phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp quận/huyện, xã/phường đến từng gia đình. Thời gian lấy ý kiến vào ngày 03/10/2020, từ 07 giờ đến 19 giờ.

Tiêu điểm

Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ

 Trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng".