Hà Nội, Ngày 29/09/2020

Nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp bộ “Đổi mới công tác khen thưởng tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”

Ngày đăng: 14/08/2020   01:58
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 13/8/2020, tại Hà Nội, Viện Khoa học tổ chức nhà nước tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp bộ “Đổi mới công tác khen thưởng tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế” do ThS Ngô Thị Việt Hà, chuyên viên chính, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm Chủ nhiệm.

Đề tài nghiên cứu đề cập đến công tác đối ngoại có vai trò quan trọng trong việc tạo môi trường, điều kiện thuận lợi và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Thi đua là góp sức giữ gìn hòa bình và dân chủ thế giới”. Trong thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng đã có những đóng góp tích cực cho những thành tựu trong công tác đối ngoại.

ThS. Ngô Thị Việt Hà, chuyên viên chính, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ nhiệm Đề tài (bên phải). Ảnh: Tạp chí Thi đua Khen thưởng.

Tuy nhiên, trong những năm qua, công tác khen thưởng cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài còn nhiều tồn tại, hạn chế. Do vậy, đổi mới công tác khen thưởng cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài là đòi hỏi tất yếu. Hiện chưa có đề tài, đề án hay công trình nghiên cứu khoa học nào nghiên cứu chuyên sâu về khen thưởng tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Đề tài đã được các nhà khoa học đánh giá cao. Theo nhận xét của PGS.TS Nguyễn Thế Thắng (phản biện 1), Đề tài này đã nêu rõ phương pháp, nguyên tắc về công tác khen thưởng. Mục tiêu nghiên cứu Đề tài đã làm rõ hệ thống hóa những quy định chung về khen thưởng, công tác khen thưởng cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đánh giá thực trạng, đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới công tác khen thưởng tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế... Đối tượng và phạm vi nghiên cứu phù hợp với đề tài.

Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS Nguyễn Minh Mẫn, Văn phòng Hội đồng giáo sư nhà nước đánh giá Đề tài có giá trị thực tiễn cao, là đề tài xuất sắc. Tác giả nghiên cứu công phu, nghiêm túc, chính xác. Tác giả đã tiếp thu ý kiến, sửa chữa được những hạn chế trước đó. Kết quả Đề tài có tính khoa học, đáp ứng được nội dung của đề tài cấp Bộ. Đặc biệt, Đề tài áp dụng được tính điều tra xã hội học, mang tính xã hội hóa cao khi có 2 bài viết đăng trên Tạp chí Thi đua, Khen thưởng.  

Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn (thứ ba từ phải sang) tặng hoa chúc mừng ThS. Ngô Thị Việt Hà đã bảo vệ thành công Đề tài. Ảnh: Tạp chí Thi đua, Khen thưởng.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu Đề tài, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn đã gửi lời cảm ơn các ý kiến đánh giá, góp ý cho Đề tài; rất quý báu và hữu ích không chỉ để nhóm nghiên cứu hoàn thiện Đề tài mà còn gợi mở cho công tác hoàn thiện thể chế, hoạch định chính sách về thi đua, khen thưởng nói chung và công tác khen thưởng đối với tổ chức và cá nhân nước ngoài nói riêng, trong thời gian lâu dài và trước mắt khi sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các ý kiến tham gia không chỉ có giá trị khoa học mà có ý nghĩa thực tiễn cao, vì vậy nhóm nghiên cứu cần tiếp thu, hoàn thiện Đề tài và tiếp tục nghiên cứu trong các công trình tiếp theo./.

Thu Trà

Tin tức cùng chuyên mục

Hội nghị triển khai Luật Thanh niên

Ngày đăng 28/09/2020
Sáng ngày 28/9/2020, tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thanh niên (Hội nghị).

Thông qua Đề án Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng 25/09/2020
Sáng ngày 25/9/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 960/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ

Ngày đăng 22/09/2020
Sáng ngày 22/9/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 960/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ và tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ tới dự, chỉ đạo và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/09/2020
Sáng nay, 21/9/2020, Bộ Nội vụ và UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội.

Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 17/09/2020
Chiều ngày 17/9/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Bộ Nội vụ.

Tiêu điểm

Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ

 Trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng".