Hà Nội, Ngày 29/09/2020

Lai Châu: Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”

Ngày đăng: 10/08/2020   02:44
Mặc định Cỡ chữ
Thấm nhuần lời dạy của Bác "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém", những năm qua, Đảng bộ thành phố Lai Châu triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ thành phố Lai Châu triển khai 2 nội dung đột phá: (1) Cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở đổi mới phong cách làm việc, sâu sát cơ sở, dành 30% thời gian đi nắm tình hình thực tế để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, hiệu quả. (2) Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy với công việc, nâng cao tinh thần, trách nhiệm; thực hiện hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đảm bảo nhanh, gọn và hiệu quả, giảm 50% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân. Qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phong cách làm việc, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên. Điển hình Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của thành phố đã dành 70% thời gian đi nắm tình hình thực tế để tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, kịp thời. Hiện nay, 7/7 xã, phường đã và đang tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông". Nhờ vậy, công việc giải quyết nhanh chóng, thuận tiện, tránh được những phiền hà đối với tổ chức và cá nhân, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ Nhân dân.

Cán bộ, lãnh đạo phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) thường xuyên xuống cơ sở để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân.

Chị Phạm Thị An, cán bộ tiếp nhận, trả kết quả lĩnh vực tài nguyên môi trường và trả kết quả lĩnh vực cấp phép xây dựng (thành phố Lai Châu) tâm sự: “Với đặc thù công việc thường xuyên tiếp xúc với công dân nên bản thân không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trong công việc luôn nhiệt tình, giải quyết dứt điểm các hồ sơ, thủ tục. Qua đánh giá hàng năm, công dân đến làm việc tại bộ phận "một cửa" thành phố luôn hài lòng về thái độ tiếp công dân của cán bộ công chức nơi đây”.

Hàng năm, cấp ủy từ thành phố đến cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đánh giá, kiểm điểm tự phê bình và phê bình, lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong các tiêu chí bình xét, đánh giá, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng cuối năm. Kết quả, toàn thành phố có 8.985/9.373 lượt người xây dựng cam kết, trong đó đảng viên đạt 95,2%, công chức, viên chức, người lao động, đạt 99,1%.  Đại đa số đảng viên, công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện các nội dung cam kết. Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Thành ủy ban hành Nghị quyết số 10-NQ/ThU về giúp bản, tổ dân phố phát triển. Theo đó, 33 chi, Đảng bộ khối cơ quan, hành chính, sự nghiệp thành phố trực tiếp giúp 20 bản, tổ dân phố khó khăn nhất; đảng bộ các xã, phường phân công chi bộ cơ quan trực thuộc giúp đỡ 54 bản, tổ dân phố còn lại. Trong quá trình thực hiện cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức  thường xuyên bám sát cơ sở để hướng dẫn, giúp đỡ các bản, tổ dân phố trên tất cả các lĩnh vực: công tác Đảng, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự... Các Chi bộ, Đảng bộ khối cơ quan đã tổ chức 30 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho 2.050 lượt người hoạt động không chuyên trách góp phần nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể ở các bản, tổ dân phố. Nhờ vậy, 100% chi bộ, chi hội, chi đoàn được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 96,3% đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nghị quyết hợp với lòng dân đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, giúp bản, tổ dân phố phát triển toàn diện.

Điển hình như Đảng bộ Công an thành phố phối hợp với Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin giúp bản Gia Khâu I, xã Sùng Phài. Vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, các cán bộ chiến sĩ, đảng viên cùng với Nhân dân trong bản tổng vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan, khuôn viên xanh, sạch, đẹp để phát triển dịch vụ du lịch. Mỗi năm giúp từ 2 đến 3 hộ trong bản thoát nghèo; phát triển từ 1 đến 2 đảng viên mới; quyên góp, ủng hộ các hộ gia đình khó khăn xóa nhà tạm. Nhờ vậy, đời sống bà con được nâng cao, bản Gia Khâu 1 trở thành điểm du lịch cộng đồng thu hút nhiều du khách đến thăm quan.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thành phố quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ cơ sở nhằm tạo ra nguồn nhân lực có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ quản lý nhà nước, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Từ năm 2016 đến nay, thành phố đã cử 165 đồng chí tham gia các lớp đào tạo cao cấp, trung cấp lý luận chính trị; 496 đồng chí tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn; 7.350 đồng chí tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể và kiến thức quản lý nhà nước. Qua đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng nắm vững kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn, chủ động nghiên cứu, tham mưu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, thực hiện luân chuyển, điều động 29 cán bộ cấp thành phố về xã, phường và ngược lại; chuyển đổi vị trí công tác giữa các cơ quan thành phố đối với 37 cán bộ, công chức; giữa các xã, phường đối với 26 đồng chí cán bộ, công chức. Xem đây là thử thách để rèn luyện tính thực tiễn, tác phong, lề lối làm việc, ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức. Đến nay, cơ bản các xã, phường đã kiện toàn đủ số lượng cán bộ chuyên trách, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền cơ sở, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên.

Với những kết quả đạt được nhờ thực hiện tốt các nội dung đột phá trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW đã xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của thành phố vừa giỏi chuyên môn, luôn gần dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, nắm rõ thực tiễn của địa phương, đơn vị kịp thời tham mưu các giải pháp giải quyết ngay từ cơ sở; tạo niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng./.

Theo: laichau.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Yên Bái: Nhìn từ công tác cán bộ

Ngày đăng 25/09/2020
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn tỉnh vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phát huy mạnh mẽ vai trò Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó phải kể đến những kết quả nổi bật trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng.

Quảng Ninh tạo dấu ấn về xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Ngày đăng 23/09/2020
Một trong những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020 là Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đổi mới, đột phá xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hà Nội: Đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp

Ngày đăng 23/09/2020
Với phương châm “Đổi mới - dân chủ - trách nhiệm - hiệu quả - vì dân”, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HĐND các cấp thành phố Hà Nội đã đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp, kịp thời ban hành các nghị quyết thuộc thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

TP. Hồ Chí Minh: Lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập quận, phường

Ngày đăng 23/09/2020
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong vừa có chỉ đạo chính quyền địa phương phát phiếu lấy ý kiến phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp quận/huyện, xã/phường đến từng gia đình. Thời gian lấy ý kiến vào ngày 03/10/2020, từ 07 giờ đến 19 giờ.

Xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh - một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của ngành Tổ chức nhà nước

Ngày đăng 23/09/2020
Quá trình 75 năm xây dựng và phát triển của ngành Nội vụ nói chung, Bộ Nội vụ nói riêng luôn gắn với công tác xây dựng chính quyền địa phương. Ngay từ khi mới được thành lập (ngày 28/8/1945), Bộ Nội vụ đã được giao nhiệm vụ tập trung vào công tác xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng của nhân dân. Đây là nhiệm vụ được Bộ Nội vụ thực hiện xuyên suốt trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Tiêu điểm

Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ

 Trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng".