Hà Nội, Ngày 29/09/2020

Nghệ An 'loại thẳng' cán bộ, công chức nhũng nhiễu ra khỏi bộ máy

Ngày đăng: 10/08/2020   10:57
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ ở các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh; xử lý nghiêm và loại ra khỏi bộ máy cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng. Đó là chỉ đạo kiên quyết của tỉnh Nghệ An trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Trong thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh,  công tác phòng chống tham nhũng, đặc biệt là những biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc đã được triển khai đồng bộ. Trong đó có việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức đơn vị, nhất là trên các lĩnh vực: Quản lý đầu tư xây dựng, mua sắm công và xây dựng cơ bản; tài chính ngân sách nhà nước; huy động và sử dụng tài sản đóng góp của nhân dân; quản lý sử dụng đất; quản lý, sử dụng nhà ở; Xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, chuyển đổi vị trí công tác, kiểm soát thu chi ngân sách; đẩy mạnh cải cách hành chính; Tăng cường công tác thanh tra pháp luật về phòng, chống tham nhũng...

Tuy nhiên, theo báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020, một số nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng chưa mang lại hiệu quả, cụ thể là: công tác phát hiện tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ đã được tăng cường nhưng chưa phát hiện được vụ việc tham nhũng chuyển sang cơ quan điều tra. Tài sản bị thiệt hại do tham nhũng thu hồi trong kỳ đạt tỷ lệ thấp; thiệt hại về đất đai do tham nhũng chưa thu hồi được, việc thực hiện quy định về tặng quà, nhận quà chưa có hiệu quả, việc kê khai minh bạch tài sản thu nhập chưa thực hiện được do Chính phủ chưa ban hành văn bản thực hiện...

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 4754/UBND-TD ngày 22/7/2020 chỉ đạo tới giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã yêu cầu thực hiện công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong những tháng cuối năm 2020. UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, nhất là Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Kiên quyết xử lý nghiêm, loại ra khỏi bộ máy đối với những cán bộ, công chức khi giải quyết công việc có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu.

Công văn cũng yêu cầu cơ quan thanh tra, cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành khẩn trương xây dựng định hướng chương trình thanh tra năm 2021 đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu về công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung vào lĩnh vực đất đai, xây dựng, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, đầu tư, mua sắm tài sản công; khai thác tài nguyên, khoáng sản... 

Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra Dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ hữu sông Nam Cấm và nơi neo đậu tàu thuyền phòng tránh thiên tai phường Nghi Tân (TX. Cửa Lò).

Trước đó, ngày 13/11/2019, Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã ban hành Công văn số 5192 CV-TU về triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong đó, yêu cầu các Ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh, huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tập trung chỉ đạo xử lý những vụ việc, vụ án trong lĩnh vực kinh tế, tham nhũng được dư luận xã hội quan tâm, đang giải quyết dở dang; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xử lý kỷ luật nghiêm những cán bộ, công chức nhũng nhiễu, vòi vĩnh gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành nhiệm vụ, công vụ để vụ lợi cá nhân.

Đặc biệt, với tinh thần “phải chống tham nhũng trước hết ngay trong các cơ quan chống tham nhũng”, Công văn số 5192 của Tỉnh ủy Nghệ An cũng yêu cầu “Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng; xử lý nghiêm hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; kịp thời thay thế những cán bộ không đủ phẩm chất, đạo đức...”.

Những chỉ đạo này thể hiện sự kiên quyết của Nghệ An trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ, làm trong sạch bộ máy. Tuy nhiên, như sinh thời Bác Hồ đã chỉ rõ: “Tham ô, lãng phí, quan liêu là một thứ giặc ở trong lòng”. Vì vậy, để công cuộc phòng, chống tham nhũng thật sự có hiệu quả, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải biết tự giác nêu gương, tự rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao đạo đức công vụ, quét sạch “Chủ nghĩa cá nhân”- một trong những nguyên nhân dẫn đến tham ô, tham nhũng mà Bác Hồ đã chỉ ra./.

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 quy định các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện bao gồm: Tham ô tài sản; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Giả mạo trong công tác vì vụ lợi; đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi; nhũng nhiễu vì vụ lợi; không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.

 

Theo: baonghean.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Yên Bái: Nhìn từ công tác cán bộ

Ngày đăng 25/09/2020
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn tỉnh vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phát huy mạnh mẽ vai trò Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó phải kể đến những kết quả nổi bật trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng.

Quảng Ninh tạo dấu ấn về xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Ngày đăng 23/09/2020
Một trong những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020 là Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đổi mới, đột phá xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hà Nội: Đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp

Ngày đăng 23/09/2020
Với phương châm “Đổi mới - dân chủ - trách nhiệm - hiệu quả - vì dân”, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HĐND các cấp thành phố Hà Nội đã đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp, kịp thời ban hành các nghị quyết thuộc thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

TP. Hồ Chí Minh: Lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập quận, phường

Ngày đăng 23/09/2020
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong vừa có chỉ đạo chính quyền địa phương phát phiếu lấy ý kiến phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp quận/huyện, xã/phường đến từng gia đình. Thời gian lấy ý kiến vào ngày 03/10/2020, từ 07 giờ đến 19 giờ.

Xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh - một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của ngành Tổ chức nhà nước

Ngày đăng 23/09/2020
Quá trình 75 năm xây dựng và phát triển của ngành Nội vụ nói chung, Bộ Nội vụ nói riêng luôn gắn với công tác xây dựng chính quyền địa phương. Ngay từ khi mới được thành lập (ngày 28/8/1945), Bộ Nội vụ đã được giao nhiệm vụ tập trung vào công tác xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng của nhân dân. Đây là nhiệm vụ được Bộ Nội vụ thực hiện xuyên suốt trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Tiêu điểm

Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ

 Trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng".