Hà Nội, Ngày 24/09/2020

Cải cách hành chính phải đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả

Ngày đăng: 07/08/2020   02:37
Mặc định Cỡ chữ
Trong giai đoạn 10 năm tới, công tác cải cách hành chính của Bộ Công Thương phải thực sự đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030 của Bộ Công Thương tổ chức chiều ngày 06/8/2020.

Quang cảnh Hội nghị.

Báo cáo của Bộ Công Thương cho biết, trong 10 năm triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của chương trình, Bộ Công Thương đã tham gia xây dựng nhiều văn bản pháp luật quan trọng như Luật Cạnh tranh, Luật Thương mại, Luật Bảo vệ người tiêu dùng, Pháp lệnh Quản lý thị trường...

Về hội nhập quốc tế, Bộ tham gia ký kết nhiều thỏa thuận, hiệp định thương mại tự do song phương với nhiều đối tác...

Bộ Công Thương đi đầu trong đơn giản hóa thủ tục hành chính; với 880/1.216 điều kiện đầu tư kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành được cắt giảm; danh mục các sản phẩm, hàng hóa là đối tượng kiểm tra chuyên ngành của Bộ Công Thương giảm hơn 56%...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những kết quả công tác cải cách hành chính của ngành Công Thương.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại trong quá trình thực hiện cải cách hành chính. So với mục tiêu, yêu cầu đặt ra, một số nội dung, nhiệm vụ triển khai còn chậm; công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chưa đạt kế hoạch đề ra. Việc thực thi các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao còn tình trạng quá hạn, xin lùi thời gian hoàn thành; một số điều kiện kinh doanh cắt giảm còn chưa thực chất…

Đặt ra yêu cầu trong giai đoạn 10 năm tới, công tác cải cách hành chính của Bộ Công Thương phải thực sự đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công Thương tăng cường công tác chỉ đạo điều hành cải cách thủ tục hành chính; tập trung rà soát, xác định rõ những hạn chế, yếu kém, đồng thời đề ra các biện pháp cụ thể để khắc phục.

Bộ cần tiếp tục tập trung xây dựng thể chế, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính nhằm tăng cường tính hiệu quả, bền vững./.

Theo: hanoimoi.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Gần dân, hiểu dân để phục vụ tốt nhất

Ngày đăng 24/09/2020
Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong cải cách hành chính (CCHC), chủ động đề ra các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có những thay đổi vượt bậc trong việc xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch. Đặc biệt, chủ trương của lãnh đạo tỉnh là gần dân, hiểu dân để phục vụ người dân tốt nhất đã tạo nên sự đột phá trong công tác CCHC.

An Giang: Tăng cường tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính

Ngày đăng 24/09/2020
UBND tỉnh An Giang vừa triển khai kế hoạch tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020 và định hướng đến 2025.

Bình Dương: Thay đổi phong cách phục vụ nhân dân

Ngày đăng 24/09/2020
Từ khi triển khai các mô hình nhỏ gắn với mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện”, đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức (CBCC) về phong cách phục vụ nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Lâm Đồng: Để ISO thúc đẩy cải cách hành chính

Ngày đăng 17/09/2020
Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia ISO trong các cơ quan hành chính nhà nước đã góp phần không nhỏ trong thúc đẩy công cuộc cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Lâm Đồng.

Hà Tĩnh: Xây dựng, vận hành Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử

Ngày đăng 16/09/2020
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Công văn số 1650/UBND-KSTT ngày 11/9/2020 về việc xây dựng, vận hành Cổng Dịch vụ công (DVC) và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Tiêu điểm

Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ

 Trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng".