Hà Nội, Ngày 09/08/2020

Hà Nội phê duyệt hơn 7 tỷ đồng để tinh giản biên chế đợt 4 năm 2020

Ngày đăng: 31/07/2020   02:42
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 27/7/2020, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3290/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí chi trả cho công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ của thành phố Hà Nội, đợt 4 năm 2020.

Đồng thời, danh sách còn có những người đã là công chức được cơ quan có thẩm quyền điều động sang công tác tại các hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương, được nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, tổng kinh phí chi trả cho đợt tinh giản biên chế này là hơn 7,1 tỷ đồng.

Quyết định của UBND thành phố cũng điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của UBND thành phố về việc phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế của thành phố Hà Nội theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ, đợt 3 năm 2020.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức có người được tinh giản biên chế có trách nhiệm tiếp nhận kinh phí ngân sách thành phố cấp bổ sung; trích kinh phí từ ngân sách quận, huyện, thị xã; sử dụng các nguồn hợp pháp khác của cơ quan, đơn vị; nguồn kinh phí hoạt động của hội để thực hiện chi trả cho các đối tượng theo đúng chế độ, chính sách; thực hiện thanh, quyết toán kinh phí đúng quy định của Nhà nước.

Sở Nội vụ, Sở Tài chính đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện theo đúng quy định./.

Quỳnh Anh

Tin tức cùng chuyên mục

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở Thái Nguyên

Ngày đăng 06/08/2020
Những năm gần đây, công tác dân vận của chính quyền trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được đổi mới theo hướng “Gần dân, trọng dân, sát dân”, góp phần phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Hòa Bình: Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện Quy chế dân chủ

Ngày đăng 06/08/2020
Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình đã cụ thể hóa các chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, đem lại hiệu quả tích cực. Thông qua thực hiện QCDC ở cơ sở đã giúp nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu đã đề cao vai trò, trách nhiệm trong quản lý, điều hành, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), thực hiện các quy định chuẩn mực tại cơ quan, công sở.

Đồng Tháp: Chú trọng nâng cao năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính

Ngày đăng 04/08/2020
Xác định vai trò quan trọng của đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính (CCHC) trong tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC, tỉnh Đồng Tháp luôn quan tâm, chú trọng cập nhật, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ công chức chuyên trách CCHC các ngành, các cấp.

Hà Nội: Tiết kiệm ngân sách từ sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế

Ngày đăng 03/08/2020
Nhờ đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, Hà Nội đã giảm tỷ trọng chi thường xuyên từ 58,8% xuống còn 51,2%.

Thành phố Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang được công nhận là đô thị loại I

Ngày đăng 29/07/2020
Ngày 23/7/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1078/QĐ-TTg công nhận thành phố Long Xuyên là đô thị loại I trực thuộc tỉnh An Giang.

Tiêu điểm

Thủ tướng: Cuộc chiến chống COVID-19 đã bắt đầu thời kỳ cao điểm

Phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về COVID-19 vào sáng ngày 07/8/2020, Thủ tướng nêu rõ, phải bảo đảm đủ thiết bị, vật tư y tế cho các địa phương có dịch, không để thiếu sinh phẩm, vật tư y tế, làm nhanh nhưng không để xảy ra tham nhũng. Không lấy lý do vì cơ chế mà để chậm, “không được nói là vì tôi thiếu tiền, thiếu tiền thì phải xuất ngân sách dự phòng hoặc báo cáo gấp Trung ương để xử lý vấn đề này”.