Hà Nội, Ngày 21/01/2021

Bộ Nội vụ giao ban trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2020

Ngày đăng: 30/07/2020   05:25
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 30/7/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến báo cáo kết quả nhiệm vụ công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2020.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Trần Anh Tuấn, Nguyễn Trọng Thừa; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh báo cáo kết quả công tác tháng 7/2020 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2020.

Báo cáo tại cuộc họp, đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ cho biết, trong tháng 7/2020, Lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo sát sao các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ hoàn thành các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, cụ thể: 

Về công tác xây dựng thể chế, chính sách: ngày 10/7/2020, Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Luật Thanh niên được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội thảo xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các bộ, ngành, địa phương vào đề cương dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ trình Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đỉnh số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.

Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 13/7/2020 về việc bổ sung, kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2020; Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 07/07/2020 phê duyệt danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ.  

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng đã ký văn bản của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 04/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Đã trình Ban Cán sự đảng Chính phủ báo cáo sơ kết thí điểm đổi mới tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các hội có tính chất đặc thù năm 2021.

Quang cảnh Hội nghị

Đã hoàn thiện trình Chính phủ 08 dự thảo Nghị định: (1) Nghị định thay thế Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; (2) Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 108/2014/ND-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế; (3) Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức; (4) Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức; (5) Nghị định quy định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; (6) Nghị định quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; (7) Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; (8) Nghị định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước.

Đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: Bộ Nội vụ đã hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ tại Văn bản số 3237/TTr-BNV ngày 29/6/2020, theo hướng tập trung sửa đổi, bổ sung theo 06 nhóm vấn đề.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng tại khu vực Nam núi Hải Vân và hòn Sơn Chà; Báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về tiến độ thực hiện Đề án đánh giá về tổ chức và hoạt động của hội, các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về hội sau cấp phép; Trình Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X ban hành Kế hoạch tổng thể phân bổ đại biểu dự Đại hội; xây dựng kế hoạch hoạt động các Tiểu ban và quyết định thành lập các Tổ thường trực giúp việc Tiểu ban (Nội dung, Tuyên truyền, Hậu cần - An ninh).

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến hoàn thiện Báo cáo kết quả nhiệm vụ công tác tháng 7/2020 và phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2020 của Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân hoan nghênh, đánh giá cao sự chuẩn bị Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác tháng 7/2020 và dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 của Văn phòng Bộ. Bộ trưởng đề nghị, Văn phòng Bộ tiếp thu ý kiến của các đồng chí tham dự Hội nghị để hoàn thiện Báo cáo, thông báo kết luận của Bộ trưởng để các đơn vị thực hiện. Trong tháng 8/2020, Bộ trưởng yêu cầu các đồng chí Thứ trưởng, thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, sớm công bố kết quả thi nâng ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020. Từ nay đến ngày công bố cần nắm bắt và theo dõi tình hình chấm thi, giải quyết khiếu nại và phúc khảo.

Hai là, xử lý dứt điểm các văn bản, đề án còn nợ, chậm theo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (theo kiến nghị của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 330/TCTTTg ngày 25/7/2020), hoàn thiện trình Chính phủ ban hành trước ngày 10/8/2020; chủ động bám sát, đôn đốc các vụ chức năng của Văn phòng Chỉnh phủ để trình Chính phủ ban hành các Nghị định đã đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định; đồng thời, triển khai thực hiện các nhiệm vụ Bộ trưởng giao còn đọng lại trong tháng 7/2020 cụ thể: Xây dựng, hoàn thiện các Thông tư hướng dẫn, Nghị định quy định một số Luật sửa đổi, bổ sung một số điều (Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương) có hiệu lực từ ngày 01/7/2020); Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Họp báo về Luật Thanh niên (sửa đổi).

Ba là, giao Vụ Tổ chức - Biên chế tham mưu cho Lãnh đạo Bộ giao biên chế công chức tới các bộ, ngành, địa phương sau khi Thủ tướng phê duyệt; đồng thời, có văn bản nhắc nhở các bộ, ngành, địa phương để chuẩn bị thẩm định biên chế các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bốn là, giao Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của Bộ bám sát chỉ đạo của Thủ tướng và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 để tham mưu cho Lãnh đạo Bộ.

Năm là, tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV kết hợp tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 75 năm thành lập Bộ căn cứ theo tình hình thực tế của dịch bệnh; chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025.

Bộ trưởng chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ như sau: 

Văn phòng Bộ phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ về điều chỉnh lịch công tác trong và ngoài nước năm 2020 nhằm cắt giảm chi tiêu theo tinh thần của Thủ tướng và phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tham mưu cho Bộ trưởng để trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV.

Vụ Tổ chức cán bộ rà soát biên chế các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tham mưu cho Lãnh đạo Bộ để giao biên chế năm 2021 tới các đơn vị theo tinh thần giảm 12,5%.

Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tham mưu cho Bộ trưởng tổ chức, triển khai phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu thẩm định các Thông tư để Bộ trưởng ký ban hành.

Vụ Chính quyền địa phương tham mưu công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khoá XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ là Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; đề xuất giải quyết các vấn đề vướng mắc việc sáp nhập các đơn vị hành chính, xác định địa giới hành chính của các tỉnh.

Vụ Công chức - Viên chức sớm có báo cáo tham mưu cho Bộ trưởng để ban hành các thông tư hướng dẫn các nghị định sau khi Thủ tướng ký ban hành; tham mưu cho lãnh đạo Bộ về công bố kết quả thi nâng ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp.

Vụ Cải cách hành chính tham mưu cho Lãnh đạo Bộ kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tổng kết Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chuẩn bị hồ sơ xét phong tặng danh hiệu Anh hùng trong đợt 2 tháng 8/2020.

Học viện Hành chính Quốc gia thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống Covid-19, Ban Chỉ đạo về phòng, chống Covid-19 của Bộ Nội vụ để có phương án tốt nhất việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức trong tình hình dịch bệnh hiện nay; tham mưu cho Bộ trưởng ban hành văn bản gửi Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục chỉ đạo, xử lý về giao mặt bằng của cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia tại TP Hồ Chí Minh bị Công ty Cổ phần Duy Tân chiếm giữ và sử dụng trái phép./.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Phấn đấu bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý

Ngày đăng 20/01/2021
Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công, Hội đồng bầu cử quốc gia đang tập trung khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai công tác chuẩn bị. Trong đó, chú trọng công tác nhân sự bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Hội nghị trực tuyến tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên; Đề án 500 trí thức trẻ và Đề án 567

Ngày đăng 19/01/2021
Sáng ngày 19/01/2021, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (Chiến lược phát triển thanh niên); Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ) và Đề án bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020 (Đề án 567). Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Thanh tra Bộ Nội vụ công bố Quyết định thanh tra tại tỉnh Hà Tĩnh

Ngày đăng 19/01/2021
Sáng ngày 18/01/2021, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Hà Tĩnh và việc thực hiện các quy định của pháp luật về số lượng người làm việc; tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý; số lượng cấp phó trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày đăng 18/01/2021
Chiều ngày 18/01/2021, tại Hà Nội, Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì Hội nghị.

Thành lập Ban Chỉ đạo về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 15/01/2021
Chiều 15/01/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức cuộc họp công bố các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Nội vụ. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì cuộc họp.