Hà Nội, Ngày 21/01/2021

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân thăm, gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ tỉnh Nam Định

Ngày đăng: 30/07/2020   04:16
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 29/7/2020, trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Nam Định, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân và Đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã đến thăm và làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Nam Định.

Tham gia Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ.

Báo cáo với Đoàn công tác, đồng chí Triệu Đức Hạnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định cho biết, cơ cấu tổ chức của Sở gồm 3 đơn vị trực thuộc Sở, gồm Ban Tôn giáo, Ban Thi đua, Chi cục văn thư – lưu trữ và 06 đơn vị cấp phòng thuộc sở (Văn phòng Sở; Phòng Công chức - Viên chức; Phòng Tổ chức bộ máy và Tổ chức phi chính phủ; Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Phòng Cải cách hành chính, Thanh tra Sở). Tổng số công chức, viên chức của Sở là 67 người; cơ bản đều có trình độ đại học trở lên và có chuyên môn vững vàng, có ý chí phấn đấu, vượt khó, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong những năm qua, được sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp, thường xuyên của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ tỉnh Nam Định đã chủ động, tích cực tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng, tôn giáo, văn thư, lưu trữ… Đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các sở, ban, ngành theo hướng các phòng thực hiện nhiều nhiệm vụ; công tác tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Trung ương, đảm bảo đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% so với biên chế năm 2015…

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Triệu Đức Hạnh khẳng định Sở Nội vụ tiếp tục tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đẩy mạnh, nâng cao Chỉ số tác cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm; tiếp tục tham mưu cải tiến phương thức làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ; thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân khen ngợi và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, những năm qua, số lượng và tính chất các nhiệm vụ mà ngành Nội vụ đảm nhận là rất lớn và quan trọng. Trong đó, riêng năm 2019, Bộ Nội vụ đã chủ trì, xây dựng trình cấp có thẩm quyền: 07 nghị quyết trình UBTVQH, 01 nghị quyết của Chính phủ, 05 nghị định, 05 quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 08 nghị định đang xây dựng, hoàn thiện trình Chính phủ; 14 nghị định trình Chính phủ năm 2020. Về xây dựng, ban hành các văn bản, đề án theo thẩm quyền, Bộ Nội vụ đã ban hành 14 thông tư theo thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 12 thông tư Bộ Nội vụ xây dựng trong năm 2020...

Về sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay, Ban Tổ chức Trung ương báo cáo Bộ Chính trị kết quả đánh giá cơ bản thành công. Qua hai năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW về sắp xếp các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế.

Bên cạnh đó, giai đoạn 2016-2021 là nhiệm kỳ cải cách toàn diện chính sách tiền lương, mặc dù vậy, việc áp dụng chính sách tiền lương mới phụ thuộc vào ngân sách nhà nước, khi nào ngân sách nhà nước có đủ điều kiện sẽ thực hiện chính sách tiền lương mới. Đặc biệt, đây cũng là giai đoạn đẩy mạnh phân cấp giữa Trung ương và địa phương. Do đó, đã tạo điều kiện cho các địa phương cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội. Về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, đến nay đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra…

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Nam Định tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tham mưu trong lĩnh vực Nội vụ của tỉnh trong năm tới và những năm tiếp theo. Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã trao tặng quà và chụp hình lưu niệm với cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ tỉnh Nam Định./.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tặng Sở Nội vụ tỉnh Nam Định quà lưu niệm của Bộ Nội vụ 

 

Theo: sonoivu.namdinh.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Phấn đấu bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý

Ngày đăng 20/01/2021
Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công, Hội đồng bầu cử quốc gia đang tập trung khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai công tác chuẩn bị. Trong đó, chú trọng công tác nhân sự bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Hội nghị trực tuyến tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên; Đề án 500 trí thức trẻ và Đề án 567

Ngày đăng 19/01/2021
Sáng ngày 19/01/2021, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (Chiến lược phát triển thanh niên); Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ) và Đề án bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020 (Đề án 567). Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Thanh tra Bộ Nội vụ công bố Quyết định thanh tra tại tỉnh Hà Tĩnh

Ngày đăng 19/01/2021
Sáng ngày 18/01/2021, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Hà Tĩnh và việc thực hiện các quy định của pháp luật về số lượng người làm việc; tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý; số lượng cấp phó trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày đăng 18/01/2021
Chiều ngày 18/01/2021, tại Hà Nội, Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì Hội nghị.

Thành lập Ban Chỉ đạo về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 15/01/2021
Chiều 15/01/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức cuộc họp công bố các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Nội vụ. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì cuộc họp.