Hà Nội, Ngày 09/08/2020

Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày đăng: 30/07/2020   10:11
Mặc định Cỡ chữ
Bộ Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch số 170-KH/BCSĐ triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 36-NQ/TW) và Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 (Nghị quyết số 26/NQ-CP).
Ảnh minh họa: internet

Kế hoạch nhằm phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ nhằm nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong nghị quyết; đồng thời xác định rõ nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Trung ương và Nghị quyết số 26/NQ-CP có hiệu quả, thiết thực, gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao và chương trình công tác hàng năm của Bộ Nội vụ. 

Kế hoạch yêu cầu người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị nghiên cứu, học tập và triển khai các nội dung cụ thể nêu trong nghị quyết.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ phối hợp với cấp ủy cùng cấp phổ biến, quán triệt các Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao lồng ghép nội dung quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng vào các chương trình, kế hoạch của cơ quan, đơn vị để thực hiện tốt các Nghị quyết nêu trên.

Vụ Tổ chức - Biên chế: Chủ động, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu về việc kiện toàn tổ chức bộ máy ở trung ương và địa phương có biển về quản lý nhà nước tổng hợp, thông nhất về biển và hải đảo; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, giữa trung ương với địa phương về công tác biển, đảo. 

Vụ Chính quyền địa phương: Rà soát hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định về mô hình tổ chức chính quyền địa phương, gắn với tính đặc thù của địa phương có biển; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện việc phân chia ranh giới quản lý biển ven bờ cho các địa phương ven biển; nâng cao năng lực quản lý các đảo, quần đảo và vùng ven biển.

Vụ Công chức - Viên chức: Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên môi trường, có cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, từng bước hình thành đội ngũ các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia đạt trình độ quốc tế, có chuyên môn sâu về biển và đại dương.

Vụ Pháp chế: Tham mưu, giúp Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tư pháp và bộ, ngành có liên quan hoàn thiện hệ thống pháp luật về biển và hải đảo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ (nếu có)./.

PV

Tin tức cùng chuyên mục

Thủ tướng: Cuộc chiến chống COVID-19 đã bắt đầu thời kỳ cao điểm

Ngày đăng 07/08/2020
Phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về COVID-19 vào sáng ngày 07/8/2020, Thủ tướng nêu rõ, phải bảo đảm đủ thiết bị, vật tư y tế cho các địa phương có dịch, không để thiếu sinh phẩm, vật tư y tế, làm nhanh nhưng không để xảy ra tham nhũng. Không lấy lý do vì cơ chế mà để chậm, “không được nói là vì tôi thiếu tiền, thiếu tiền thì phải xuất ngân sách dự phòng hoặc báo cáo gấp Trung ương để xử lý vấn đề này”.

Hà Nội kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch

Ngày đăng 07/08/2020
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Thường trực Thành ủy yêu cầu kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch COVID-19.

Để xảy ra vi phạm, lãnh đạo địa phương, giám đốc bệnh viện,... chịu trách nhiệm

Ngày đăng 06/08/2020
Các địa phương phải thực hiện thật nghiêm các chỉ đạo về theo dõi, cách ly người về từ Đà Nẵng theo đúng quy định. Người đứng đầu các địa phương, Trưởng ban Ban Chỉ đạo chống dịch phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Các bệnh viện phải thực hiện nghiêm quy định về an toàn dịch tễ. Nơi nào vi phạm thì giám đốc bệnh viện, thủ trưởng cơ quan chủ quản của bệnh viện phải trực tiếp chịu trách nhiệm.

Hà Nội: Cần nâng cao mức nguy cơ lây nhiễm với Covid-19

Ngày đăng 06/08/2020
Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung, từ nay đến ngày 12/8/2020, Thành phố đang có nguy cơ rất cao. Không thể ở mức nguy cơ thấp, cần nâng nguy cơ lên một mức, với ý thức tự giác và triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa.

Phát huy tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch

Ngày đăng 06/08/2020
Chiều 05/8/2020, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ cơ sở chủ trì Hội nghị sơ kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Tiêu điểm

Thủ tướng: Cuộc chiến chống COVID-19 đã bắt đầu thời kỳ cao điểm

Phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về COVID-19 vào sáng ngày 07/8/2020, Thủ tướng nêu rõ, phải bảo đảm đủ thiết bị, vật tư y tế cho các địa phương có dịch, không để thiếu sinh phẩm, vật tư y tế, làm nhanh nhưng không để xảy ra tham nhũng. Không lấy lý do vì cơ chế mà để chậm, “không được nói là vì tôi thiếu tiền, thiếu tiền thì phải xuất ngân sách dự phòng hoặc báo cáo gấp Trung ương để xử lý vấn đề này”.