Hà Nội, Ngày 21/01/2021

Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày đăng: 30/07/2020   10:11
Mặc định Cỡ chữ
Bộ Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch số 170-KH/BCSĐ triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 36-NQ/TW) và Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 (Nghị quyết số 26/NQ-CP).
Ảnh minh họa: internet

Kế hoạch nhằm phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ nhằm nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong nghị quyết; đồng thời xác định rõ nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Trung ương và Nghị quyết số 26/NQ-CP có hiệu quả, thiết thực, gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao và chương trình công tác hàng năm của Bộ Nội vụ. 

Kế hoạch yêu cầu người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị nghiên cứu, học tập và triển khai các nội dung cụ thể nêu trong nghị quyết.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ phối hợp với cấp ủy cùng cấp phổ biến, quán triệt các Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao lồng ghép nội dung quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng vào các chương trình, kế hoạch của cơ quan, đơn vị để thực hiện tốt các Nghị quyết nêu trên.

Vụ Tổ chức - Biên chế: Chủ động, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu về việc kiện toàn tổ chức bộ máy ở trung ương và địa phương có biển về quản lý nhà nước tổng hợp, thông nhất về biển và hải đảo; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, giữa trung ương với địa phương về công tác biển, đảo. 

Vụ Chính quyền địa phương: Rà soát hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định về mô hình tổ chức chính quyền địa phương, gắn với tính đặc thù của địa phương có biển; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện việc phân chia ranh giới quản lý biển ven bờ cho các địa phương ven biển; nâng cao năng lực quản lý các đảo, quần đảo và vùng ven biển.

Vụ Công chức - Viên chức: Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên môi trường, có cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, từng bước hình thành đội ngũ các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia đạt trình độ quốc tế, có chuyên môn sâu về biển và đại dương.

Vụ Pháp chế: Tham mưu, giúp Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tư pháp và bộ, ngành có liên quan hoàn thiện hệ thống pháp luật về biển và hải đảo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ (nếu có)./.

PV

Tin tức cùng chuyên mục

Kiện toàn bộ máy hành chính phù hợp cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XV

Ngày đăng 20/01/2021
Trong năm 2021, các bộ, ngành phải giảm ít nhất 5,18% (xấp xỉ 57 đơn vị) để đạt mục tiêu giảm tối thiểu bình quân 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015.

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 20/01/2021
Chiều ngày 19/01/2021, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức cuộc họp triển khai các công việc có liên quan chuẩn bị phục vụ tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày đăng 20/01/2021
Ngày 19/01/2021, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Báo chí làm lan tỏa thành tựu đối ngoại giữa đại dịch COVID-19

Ngày đăng 19/01/2021
Sự nhiệt tình, năng động, linh hoạt và bản lĩnh của báo chí đã góp phần làm lan tỏa những hoạt động đối ngoại trong một năm đầy khó khăn thách thức do đại dịch COVID-19.

1.587 đại biểu sẽ dự Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng 19/01/2021
Đại hội XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021 tại Hà Nội, với sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên.