Hà Nội, Ngày 09/08/2020

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 24/07/2020   03:19
Mặc định Cỡ chữ
UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn số 3170/UBND-NC ngày 21/7/2020 về việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã.
Ảnh minh họa: internet

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát số lượng cán bộ, công chức cấp xã để chủ động thực hiện việc sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn theo Kết luận số 226-KL/TU và Nghị quyết số 46/2019/NQ-HĐND; điều động cán bộ, công chức cấp xã ở đơn vị hành chính cấp xã còn dôi dư sang xã, thị trấn lân cận thiếu biên chế nhưng phải bảo đảm chuyên môn, phù hợp với vị trí, chức danh; quyết định tăng cường, trưng tập làm việc tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện khi cần thiết hoặc quyết định tăng cường, trưng tập làm việc tại các xã, phường, thị trấn trong huyện, thành phố đối với các chức danh cán bộ, công chức có số dư nhiều theo quy định.

Ngoài ra, nghiêm túc thực hiện Công văn số 4654/UBND-NC, Công văn số 1344/UBND-NC về thực hiện việc bố trí cán bộ, công chức cấp xã. Trong quá trình thực hiện bố trí các chức danh cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn, tạo sự đồng thuận, đảm bảo cơ cấu, số lượng, ưu tiên bố trí sắp xếp trước cán bộ, công chức cấp xã dôi dư, Trưởng Công an cấp xã, cán bộ khuyến nông, cán bộ thú y cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh cho phép các huyện, thành phố kiện toàn chức danh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp xã; chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã từ nguồn nhân sự tại chỗ hoặc nguồn nhân sự từ đơn vị hành chính cấp xã khác trên địa bàn cấp huyện, nhưng đảm bảo đủ điều kiện về tuổi đời, chuyên môn theo quy định của từng chức danh. Riêng vị trí, chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã ưu tiên tuyển trước những người tốt nghiệp đại học như công chức xã và phải có trình độ chuyên môn về lĩnh vực quân sự do Quân đội đào tạo và cấp bằng; đối với các huyện, thành phố không có nhân sự đáp ứng điều kiện về trình độ chuyên môn nhưng đã qua đào tạo lớp cán bộ quân sự cơ sở, do Quân đội cấp bằng thì sau 03 năm tuyển dụng phải tiếp tục đào tạo đạt chuẩn.

Tổ chức thực hiện việc bố trí tăng thêm Phó Chủ tịch UBND cấp xã theo Nghị định số 69/2020/NĐ-CP sau khi bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện bố trí chức danh Chủ tịch HĐND chuyên trách và tăng thêm Phó Chủ tịch UBND ở các đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập bảo đảm chặt chẽ theo chỉ đạo tại Kết luận số 307-KL/TU và theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Công văn này. Giao Sở Nội vụ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thực hiện, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc; đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã về Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

Gia Hưng

Tin tức cùng chuyên mục

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở Thái Nguyên

Ngày đăng 06/08/2020
Những năm gần đây, công tác dân vận của chính quyền trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được đổi mới theo hướng “Gần dân, trọng dân, sát dân”, góp phần phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Hòa Bình: Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện Quy chế dân chủ

Ngày đăng 06/08/2020
Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình đã cụ thể hóa các chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, đem lại hiệu quả tích cực. Thông qua thực hiện QCDC ở cơ sở đã giúp nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu đã đề cao vai trò, trách nhiệm trong quản lý, điều hành, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), thực hiện các quy định chuẩn mực tại cơ quan, công sở.

Đồng Tháp: Chú trọng nâng cao năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính

Ngày đăng 04/08/2020
Xác định vai trò quan trọng của đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính (CCHC) trong tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC, tỉnh Đồng Tháp luôn quan tâm, chú trọng cập nhật, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ công chức chuyên trách CCHC các ngành, các cấp.

Hà Nội: Tiết kiệm ngân sách từ sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế

Ngày đăng 03/08/2020
Nhờ đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, Hà Nội đã giảm tỷ trọng chi thường xuyên từ 58,8% xuống còn 51,2%.

Hà Nội phê duyệt hơn 7 tỷ đồng để tinh giản biên chế đợt 4 năm 2020

Ngày đăng 31/07/2020
Ngày 27/7/2020, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3290/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí chi trả cho công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ của thành phố Hà Nội, đợt 4 năm 2020.

Tiêu điểm

Thủ tướng: Cuộc chiến chống COVID-19 đã bắt đầu thời kỳ cao điểm

Phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về COVID-19 vào sáng ngày 07/8/2020, Thủ tướng nêu rõ, phải bảo đảm đủ thiết bị, vật tư y tế cho các địa phương có dịch, không để thiếu sinh phẩm, vật tư y tế, làm nhanh nhưng không để xảy ra tham nhũng. Không lấy lý do vì cơ chế mà để chậm, “không được nói là vì tôi thiếu tiền, thiếu tiền thì phải xuất ngân sách dự phòng hoặc báo cáo gấp Trung ương để xử lý vấn đề này”.