Hà Nội, Ngày 09/08/2020

Vĩnh Phúc: Đổi mới đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày đăng: 23/07/2020   04:34
Mặc định Cỡ chữ
Tăng cường tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); đổi mới công tác quản lý, đánh giá, phân loại; xây dựng ban hành các chính sách thu hút người tài vào bộ máy hành chính…Vĩnh Phúc đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh đã thu hút 100 sinh viên đỗ hệ chính quy các trường đại học y, dược và thực hiện chính sách hỗ trợ trong suốt quá trình đào tạo để bố trí công tác vào các cơ sở y tế.

Xác định vai trò quan trọng của đội ngũ CBCCVC trong quá trình xây dựng và phát triển của địa phương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các huyện, thành phố đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên cơ sở thực hiện đúng cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ phê duyệt.

Đổi mới việc quản lý CBCCVC, thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, dân chủ trong công tác tuyển dụng. Từ năm 2011 đến nay, UBND tỉnh đã tuyển dụng gần 300 công chức; thẩm định kế hoạch và phê duyệt kết quả tuyển dụng hơn 200 kỳ tuyển dụng viên chức với trên 15 nghìn người dự tuyển. Đã có gần 3.800 người trúng tuyển, chủ yếu là viên chức ngành giáo dục, y tế.

Tổ chức 4 cuộc thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức theo nguyên tắc cạnh tranh, với tổng số 2.150 lượt công chức, viên chức, trong đó tỷ lệ đạt và trúng tuyển chiếm trên 92% tổng số CBCCVC tham gia. Ngoài ra, UBND tỉnh đã cử hơn 200 công chức, viên chức dự thi các cuộc thi nâng ngạch do các bộ, ngành Trung ương tổ chức.

Song song với công tác tuyển dụng, việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ CBCCVC được tỉnh đặc biệt quan tâm trên cơ sở xây dựng, ban hành các văn bản quy định về chế độ, chính sách đối với CBCCVC tham gia đào tạo, bồi dưỡng; các tiêu chí về nội dung, chương trình, phương pháp, cách thức tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng...

Từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho trên 80 nghìn lượt CBCCVC các cấp, với tổng kinh phí trên 175 tỷ đồng; cử trên 600 người đi đào tạo sau đại học, tập trung vào các ngành: Y tế, giáo dục, kinh tế, kỹ thuật, hành chính, xây dựng Đảng...

Bồi dưỡng Cao cấp lý luận chính trị cho 900 CBCCVC; bồi dưỡng Trung cấp lý luận chính trị cho 8.000 CBCCVC; bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước cho gần 7.000 người; kiến thức ngoại ngữ, tin học cho trên 3.300 lượt CBCCVC...

Qua khảo sát, đánh giá, hiện nay chất lượng đội ngũ CBCCVC trên địa bàn tỉnh đã được nâng lên rõ rệt. Toàn tỉnh hiện có 83 tiến sĩ và tương đương; gần 2.600 thạc sĩ và tương đương và trên 15 nghìn CBCCVC có trình độ Đại học.

Bên cạnh đó, để thu hút người tài vào bộ máy hành chính, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ đối với CBCCVC, xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài.

Đến nay, tỉnh đã thu hút được 56 trường hợp nhân tài đã qua đào tạo; trên 100 sinh viên đỗ hệ chính quy các trường đại học y, dược và thực hiện chính sách hỗ trợ trong suốt quá trình đào tạo để bố trí công tác vào các đơn vị sự nghiệp của tỉnh sau khi tốt nghiệp; thu hút 50 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc làm giáo viên tiểu học, trung học cơ sở...

Ngoài ra, để xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, tạo sự bình đẳng trong việc bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo; đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, UBND tỉnh đã ban hành quy chế thí điểm thi tuyển lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương.

Hiện đã có 5 vị trí lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện Yên Lạc và UBND huyện Lập Thạch được bổ nhiệm thông qua thi tuyển công khai, công bằng theo đúng quy chế. Các vị trí thi tuyển đều đảm bảo tính cạnh tranh và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu công việc.

Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý CBCCVC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ; chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, không uống rượu bia, hút thuốc lá nơi công sở; giao tiếp, ứng xử đúng mực với nhân dân, đồng nghiệp; đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng văn hóa công sở, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động khi thực hiện nhiệm vụ trong mỗi CBCCVC...

Thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ CBCCVC, tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao các đơn vị, địa phương trong thực hiện các quy định của Trung ương về CBCCVC; thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC theo hướng tinh gọn, hiệu quả; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực; sửa đổi, điều chỉnh chính sách ưu đãi với CBCCVC cũng như thu hút nhân tài để đảm bảo sát với tình hình thực tế; đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành CBCCVC nỗ lực xây dựng đội ngũ CBCCVC Vĩnh Phúc chuyên nghiệp, hiện đại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Theo: baovinhphuc.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở Thái Nguyên

Ngày đăng 06/08/2020
Những năm gần đây, công tác dân vận của chính quyền trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được đổi mới theo hướng “Gần dân, trọng dân, sát dân”, góp phần phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Hòa Bình: Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện Quy chế dân chủ

Ngày đăng 06/08/2020
Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình đã cụ thể hóa các chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, đem lại hiệu quả tích cực. Thông qua thực hiện QCDC ở cơ sở đã giúp nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu đã đề cao vai trò, trách nhiệm trong quản lý, điều hành, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), thực hiện các quy định chuẩn mực tại cơ quan, công sở.

Đồng Tháp: Chú trọng nâng cao năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính

Ngày đăng 04/08/2020
Xác định vai trò quan trọng của đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính (CCHC) trong tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC, tỉnh Đồng Tháp luôn quan tâm, chú trọng cập nhật, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ công chức chuyên trách CCHC các ngành, các cấp.

Hà Nội: Tiết kiệm ngân sách từ sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế

Ngày đăng 03/08/2020
Nhờ đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, Hà Nội đã giảm tỷ trọng chi thường xuyên từ 58,8% xuống còn 51,2%.

Hà Nội phê duyệt hơn 7 tỷ đồng để tinh giản biên chế đợt 4 năm 2020

Ngày đăng 31/07/2020
Ngày 27/7/2020, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3290/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí chi trả cho công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ của thành phố Hà Nội, đợt 4 năm 2020.

Tiêu điểm

Thủ tướng: Cuộc chiến chống COVID-19 đã bắt đầu thời kỳ cao điểm

Phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về COVID-19 vào sáng ngày 07/8/2020, Thủ tướng nêu rõ, phải bảo đảm đủ thiết bị, vật tư y tế cho các địa phương có dịch, không để thiếu sinh phẩm, vật tư y tế, làm nhanh nhưng không để xảy ra tham nhũng. Không lấy lý do vì cơ chế mà để chậm, “không được nói là vì tôi thiếu tiền, thiếu tiền thì phải xuất ngân sách dự phòng hoặc báo cáo gấp Trung ương để xử lý vấn đề này”.