Hà Nội, Ngày 09/08/2020

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Sơn La về công tác bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng: 10/07/2020   10:45
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 08/7/2020, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Sơn La về tình hình thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ), đặc biệt là công tác bố trí, sử dụng đội viên sau khi kết thúc Đề án.

Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ có ông Nguyễn Minh Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La; ông Trần Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La; đại diện một số ban, ngành có liên quan; đại diện lãnh đạo các xã, huyện cùng 10 đội viên thuộc phạm vi triển khai Đề án; đại diện lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La Trần Bình Minh báo cáo kết quả thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ trên địa bàn tỉnh tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ.

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La Trần Bình Minh đã trình bày báo cáo của UBND tỉnh Sơn La về công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ trên địa bàn tỉnh. Theo đó Hội đồng tuyển chọn trí thức trẻ tỉnh Sơn La đã tuyển chọn được 11 trí thức trẻ ưu tú (trong đó 02 nữ, 09 nam; 01 dân tộc Kinh, 10 dân tộc thiểu số) tham gia Đề án, cụ thể: huyện Bắc Yên có 02 đội viên; huyện Phù Yên có 03 đội viên; huyện Mường La có 02 đội viên; huyện Quỳnh Nhai có 01 đội viên; huyện Sốp Cộp có 03 đội viên. Năm 2016, 01 đội viên có đơn xin thôi tham gia Đề án. Tính đến 30/6/2020, tỉnh Sơn La có 10 đội viên Đề án trong đó: huyện Bắc Yên có 02 đội viên; huyện Phù Yên có 03 đội viên; huyện Mường La có 01 đội viên; huyện Quỳnh Nhai có 01 đội viên; huyện Sốp Cộp có 03 đội viên.

Nhằm kịp thời trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước theo vị trí việc làm của chức danh công chức xã và một số kỹ năng cần thiết nhằm giúp các trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 có đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ được giao. Đội viên Đề án tỉnh Sơn La đã được tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tại Trường Chính trị tỉnh Sơn La trong thời gian 03 tháng với 29 chuyên đề. Sau 03 tháng tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ các đội viên của tỉnh đều được đánh giá đủ điều kiện tham gia Đề án.

Quang cảnh buổi làm việc

Bên cạnh đó, căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với đội viên Đề án 500 trí thức trẻ theo Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phù, UBND các huyện thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án đã tạo điều kiện để các đội viên được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng do Bộ Nội vụ tổ chức. Ngoài ra, hàng năm, UBND tỉnh ban hành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh trong đó có đội viên Đề án 500 trí thức trẻ. Kết quả đội viên Đề án được tham gia các lớp tập huấn theo chương trình 135, công tác tài chính kế toán, nghiệp vụ hộ tịch, công tác địa chính, chương trình xây dựng nông thôn mới... Thông qua lớp bồi dưỡng đã góp phần giúp đội viên Đề án 500 trí thức trẻ nâng cao trình độ chuyên môn; nắm bắt được kiến thức và kỹ năng cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.

Qua thời gian công tác tại địa phương, nhìn chung các đội viên được phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ đào tạo nên đã phát huy tốt năng lực, sở trường của bản thân; mặt khác phần lớn đội viên là người địa phương nên dễ hòa đồng, gắn bó với người dân, đồng nghiệp. Hàng năm, 90% đội viên được cấp ủy, chính quyền địa phương nơi công tác đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; được bà con nhân dân tín nhiệm, tin tưởng. Đến nay, đã có 09/10 đội viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Lê Tiến Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Yên mong muốn có cơ chế riêng đối với đội viên Đề án 500 trí thức trẻ.

Phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ, đại diện lãnh đạo UBND các huyện, các xã thuộc phạm vi thực hiện Đề án đều đánh giá cao sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, hiệu quả công tác của các đội viên; khẳng định đây là nguồn nhân lực có chất lượng so với mặt bằng chung của cán bộ, công chức cấp xã, đặc biệt là các xã nghèo, vùng dân tộc, miền núi; các đội viên đều có trình độ đại học trở lên, được đào tạo cơ bản, được sàng lọc qua quy trình tuyển chọn rất chặt chẽ; có kinh nghiệm công tác 05 năm tại cơ sở và thực tế đã làm việc có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đội ngũ này cần được bố trí, sử dụng hợp lý để tránh lãng phí nguồn nhân lực cũng như ngân sách của Nhà nước đầu tư cho việc triển khai thực hiện Đề án.

Ông Nguyễn Minh Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đã nêu lên những khó khăn trong việc bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ, bởi tỉnh Sơn La đang phải triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Qua rà soát, hiện nay tỉnh Sơn La đang dôi dư 137 cán bộ, công chức cấp xã so với định mức quy định. Do đó chưa thể bố trí công tác cho 09/10 đội viên Đề án 500 trí thức trẻ trong thời điểm hiện nay, nếu không có cơ chế đặc thù để tuyển dụng các đội viên này vào công chức.

Đội viên Đinh Thị Hoa phụ trách lĩnh vực Tài chính kế toán tại UBND xã Huy Tân, huyện Phù Yên chia sẻ quá trình công tác và tâm tư sau khi Đề án kết thúc.

Thay mặt cho các đội viên, đội viên Đinh Thị Hoa phụ trách lĩnh vực Tài chính kế toán tại UBND xã Huy Tân, huyện Phù Yên mong muốn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp có thẩm quyền từ Trung ương đến địa phương tiếp tục quan tâm, sớm có chủ trương hướng dẫn việc sắp xếp, bố trí đội viên Đề án 500 trí thức trẻ, tạo điều kiện để đội viên được tuyển dụng thành công chức cấp xã hoặc công chức cấp huyện theo cơ chế đặc thù, ưu tiên sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại địa phương.

Ông Nguyễn Hồng Quân, chuyên viên chính Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), thành viên Đoàn công tác của Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Quân, chuyên viên chính Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Sơn La đối với việc thực hiện Đề án; đồng thời nhấn mạnh, trong quá trình công tác tại địa phương, đa số đội viên Đề án 500 trí thức trẻ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Các đội viên Đề án được đào tạo bài bản, qua sát hạch, tuyển chọn kỹ lưỡng và có thực tiễn 5 năm công tác, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nơi công tác, trưởng thành từ cơ sở, vì vậy tỉnh Sơn La và các xã, huyện của tỉnh thuộc phạm vi Đề án sớm nghiên cứu có phương án "giữ chân" đội viên chưa được bố trí, sắp xếp sau khi Đề án kết thúc.

Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Quốc Long phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác của Bộ Nội vụ, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Quốc Long chia sẻ, ghi nhận những khó khăn của địa phương cũng như băn khoăn, lo lắng của các đội viên trong việc sắp xếp, bố trí công tác, chế độ chính sách sau khi Đề án đã kết thúc. Ông Hoàng Quốc Long cho biết đây cũng là khó khăn chung trong quá trình thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ. Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Quốc Long đề xuất tỉnh Sơn La trước mắt tiếp tục ký tiếp hợp đồng kéo dài đến hết năm 2020 đối với 09 đội viên chưa được bố trí, sắp xếp sau khi Đề án kết thúc.

Bên cạnh đó, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Quốc Long cũng đề xuất một số phương án giải quyết “đầu ra” cho các đội viên Đề án 500 trí thức trẻ để cấp ủy, chính quyền các cấp có liên quan của tỉnh Sơn La nghiên cứu.

Thứ nhất, đối với những đội viên trong suốt quá trình thực hiện Đề án, được cấp ủy, chính quyền cơ sở đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có nguyện vọng tiếp tục cống hiến, gắn bó với địa phương thì ưu tiên sắp xếp, bố trí công tác vào hệ thống chính trị các cấp của tỉnh ngay khi có vị trí phù hợp cần tuyển dụng. 

Thứ hai, bố trí đội viên vào làm việc tại các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập còn chỉ tiêu trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba, đối với một số đội viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Đề án, không muốn tiếp tục làm việc trong các cơ quan nhà nước ở địa phương mà có mong muốn xây dựng, phát triển mô hình kinh tế thì cấp ủy, chính quyền địa phương cần có chính sách, tạo điều kiện hỗ trợ.

Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Quốc Long tin tưởng, với kinh nghiệm và thành công trong việc sắp xếp, bố trí công tác cho các đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã trên địa bàn tỉnh Sơn La, trong thời gian sớm nhất, tỉnh Sơn La và các xã, huyện của tỉnh thuộc phạm vi Đề án sẽ có phương án tối ưu để bố trí, sử dụng hợp lý, hiệu quả 09 đội viên Đề án 500 trí thức trẻ còn lại, nhằm tránh lãng phí nguồn nhân lực có chất lượng, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các đội viên đã có 05 năm gắn bó, công tác./.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ mong muốn sớm được sắp xếp, bố trí công tác phù hợp sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ

Ngày đăng 04/08/2020
Tháng 7/2020, là thời điểm các đội viên Đề án 500 trí thức trẻ tỉnh Phú Thọ hết hợp đồng lao động, hoàn thành 60 tháng tham gia Đề án, tuy nhiên, vẫn còn 07/10 đội viên chưa được bố trí công tác theo Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có đội viên Hà Thị Kim Chiến, công tác tại xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ: Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ là luồng gió mới góp phần xóa đói, giảm nghèo tại các xã khó khăn

Ngày đăng 27/07/2020
Đây là khẳng định của ông Ngô Đức Thịnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ về công tác bố trí, sử dụng đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ) triển khai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ kiểm tra tình hình thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tại tỉnh Kon Tum

Ngày đăng 06/08/2020
Ngày 23/7/2020, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Kon Tum về tình hình thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ), đặc biệt là công tác bố trí, sử dụng đội viên sau khi kết thúc Đề án.

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ kiểm tra tình hình thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 03/08/2020
Ngày 21/7/2020, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Hoàng Ngọc Chử, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông về công tác bố trí, sử dụng đội viên sau khi kết thúc Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ).

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Hà Giang về công tác bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 31/07/2020
Ngày 17/7/2020, tại Hà Giang, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Hoàng Ngọc Chử, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về công tác bố trí, sử dụng đội viên sau khi kết thúc Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ).

Tiêu điểm

Thủ tướng: Cuộc chiến chống COVID-19 đã bắt đầu thời kỳ cao điểm

Phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về COVID-19 vào sáng ngày 07/8/2020, Thủ tướng nêu rõ, phải bảo đảm đủ thiết bị, vật tư y tế cho các địa phương có dịch, không để thiếu sinh phẩm, vật tư y tế, làm nhanh nhưng không để xảy ra tham nhũng. Không lấy lý do vì cơ chế mà để chậm, “không được nói là vì tôi thiếu tiền, thiếu tiền thì phải xuất ngân sách dự phòng hoặc báo cáo gấp Trung ương để xử lý vấn đề này”.