Hà Nội, Ngày 14/08/2020

Hà Nội: Ban hành chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách nghỉ công tác

Ngày đăng: 08/07/2020   03:39
Mặc định Cỡ chữ
Tổng số người dự kiến được hưởng hỗ trợ là 10.452 người với tổng kinh phí dự kiến là gần 4,3 tỷ đồng. Kinh phí này được lấy từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách các cấp.

Chiều 7/7/2020, tại Kỳ họp thứ mười lăm, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết về mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác do thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy và một số chức danh ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố theo đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 5241/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết.

Tổng số người dự kiến được hưởng hỗ trợ là 10.452 người với tổng kinh phí dự kiến là gần 4,3 tỷ đồng. Kinh phí này được lấy từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách các cấp.

Trong đó, với cán bộ, công chức cấp xã và viên chức do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tổng số người được hưởng là 21 người; người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và do thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU là 2.423 người; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác khi chưa hết nhiệm kỳ do sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo Đề án số 21-ĐA/TU là 5.260 người; đối tượng là bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận, phó trưởng thôn, phó tổ trưởng tổ dân phố phải nghỉ công tác khi chưa hết nhiệm kỳ do sáp nhập để kiện toàn thôn, tổ dân phố là 2.748 người.

Về phương thức hỗ trợ, đối với cán bộ, công chức cấp xã và viên chức nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, hỗ trợ 3 tháng lương hiện hưởng/người (bao gồm lương theo hệ số, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề).

Người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, do thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU, hỗ trợ mỗi năm công tác ở chức danh hiện giữ 1 tháng phụ cấp hiện hưởng tại thời điểm nghỉ công tác.

Số người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ công tác do bố trí kiêm nhiệm theo Đề án số 21-ĐA/TU hỗ trợ theo hồ sơ thực tế của người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ công tác.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, bao gồm các chức danh: Bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận phải nghỉ công tác khi chưa hết nhiệm kỳ do sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo Đề án số 21-ĐA/TU sẽ được hỗ trợ mỗi năm nghỉ công tác trước nhiệm kỳ 1 tháng phụ cấp hiện hưởng; nếu có số tháng lẻ từ 6 tháng trở xuống được hưởng 1/2 tháng phụ cấp hiện hưởng, nếu có số tháng lẻ từ 7 tháng đến dưới 12 tháng được tính là 1 năm; tổng mức hỗ trợ không quá 3 tháng phụ cấp hiện hưởng/người. Thời gian tính để hưởng hỗ trợ là thời điểm nghỉ công tác đến hết nhiệm kỳ công tác của chức danh hiện giữ.

Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố; trưởng thôn, tổ trưởng dân phố; trưởng ban công tác Mặt trận; phó trưởng thôn, phó tổ trưởng tổ dân phố phải nghỉ công tác khi chưa hết nhiệm kỳ do sáp nhập thôn, tổ dân phố khi thực hiện đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố ban hành kèm theo Quyết định số 5241/QĐ-UBND được hưởng hỗ trợ: Mỗi năm nghỉ công tác trước nhiệm kỳ được hỗ trợ 1 tháng phụ cấp hiện hưởng; nếu có số tháng lẻ từ 6 tháng trở xuống được hưởng 1/2 tháng phụ cấp hiện hưởng; tổng mức hỗ trợ không quá 3 tháng phụ cấp hiện hưởng/người.

Trong đó, thời điểm nghỉ công tác là thời điểm thôn, tổ dân phố mới đi vào hoạt động và có các chức danh trên. Thời gian tính để hưởng hỗ trợ là thời điểm nghỉ công tác đến hết nhiệm kỳ công tác của chức danh hiện giữ./.

Tại Kỳ họp thứ mười lăm, các đại biểu HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 5/12/2016 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm chia nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020; chương trình giám sát năm 2021 của HĐND thành phố.

Theo: hanoimoi.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin về tổ chức chính quyền địa phương có thể nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn Việt Nam

Ngày đăng 12/08/2020
Những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về tổ chức chính quyền nói chung, tổ chức chính quyền địa phương nói riêng luôn có giá trị lý luận và thực tiễn đối với việc xây dựng, hoàn thiện chính quyền ở Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay, những quan điểm đó cần được tiếp tục nghiên cứu để đề xuất vận dụng vào thực tiễn Việt Nam.

Cử tri ủng hộ thành lập thành phố Phú Quốc

Ngày đăng 11/08/2020
Đề án thành lập thành phố Phú Quốc và thành lập các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã được đông đảo cử tri ủng hộ.

Lai Châu: Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”

Ngày đăng 10/08/2020
Thấm nhuần lời dạy của Bác "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém", những năm qua, Đảng bộ thành phố Lai Châu triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nghệ An 'loại thẳng' cán bộ, công chức nhũng nhiễu ra khỏi bộ máy

Ngày đăng 10/08/2020
Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ ở các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh; xử lý nghiêm và loại ra khỏi bộ máy cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng. Đó là chỉ đạo kiên quyết của tỉnh Nghệ An trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Cao Bằng: Hướng đến sự hợp lý trong cơ cấu đội ngũ cán bộ

Ngày đăng 10/08/2020
Cao Bằng hiện là tỉnh có tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao. Để xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số đảm bảo tỷ lệ hợp lý so với cơ cấu dân số là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh. Tuy nhiên, đây là một công việc rất khó, đòi hỏi phải có các giải pháp hợp lý của cả Trung ương và địa phương.