Hà Nội, Ngày 14/08/2020

Thành phố Yên Bái hướng tới nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp và hiệu quả

Ngày đăng: 07/07/2020   03:25
Mặc định Cỡ chữ
Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai cho người dân, phấn đấu đến năm 2025, triển khai 75% dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 4; 100% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC.
Giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, tận tình tại Bộ phận Một cửa phường Đồng Tâm. 

Đó là mục tiêu được Đảng bộ thành phố Yên Bái đặt ra trong nhiệm kỳ mới. Mục tiêu chung, xuyên suốt là hướng tới nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, tạo sự đột phá về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Nhìn lại một nhiệm kỳ nỗ lực thực hiện, công tác cải cách hành chính của thành phố đã đạt được những kết quả rất rõ nét. 

Các văn bản quy phạm pháp luật của thành phố được xây dựng đúng quy trình, quy định; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng, ban, đơn vị được quy định rõ ràng; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, tiến độ, chất lượng, khối lượng xử lý giải quyết nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức chuyển biến rõ nét.

Chế độ, chính sách của cán bộ, công chức, viên chức luôn được triển khai, đảm bảo đúng quy định. Đặc biệt, sau hơn một năm đi vào hoạt động, Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố và các xã, phường đã tiếp nhận gần 60.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn, trước thời hạn và mức độ hài lòng, rất hài lòng của người dân và tổ chức doanh nghiệp đạt 99,9%. Thành phố công khai bãi bỏ 38 văn bản hết hiệu lực, 2 văn bản hết hiệu lực một phần. 

Thực hiện cơ chế "một cửa” liên thông giải quyết các TTHC, hiện 80% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử; cán bộ, công chức viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử thành phố; bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ cho các hoạt động trong các cơ quan. 

Đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ; 100% các cơ quan hành chính Nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm. Chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong bộ máy hành chính được xác định phù hợp, tránh chồng chéo, trùng lắp… 

Là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và là khâu đột phá, thành phố đặc biệt quan tâm đến chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. 

Chú trọng nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ trên địa bàn thành phố trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC; đồng thời gắn nhiệm vụ thực hiện cải cách hành chính với công tác chuyên môn - coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá bình xét công tác thi đua khen thưởng trong năm. 

Thành phố đã tập trung triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền sâu rộng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đến người dân và các tổ chức, nhằm cắt giảm chi phí thời gian và kinh tế. Đến nay, UBND thành phố đã thực hiện 269 hồ sơ ở mức độ 3 và 7 hồ sơ mức độ 4. 

Chỉ số cải cách hành chính của thành phố tăng cao, nhiều năm duy trì ở vị trí nhất nhì khối huyện, thị. Nếu năm 2016, chỉ số cải cách hành chính của thành phố xếp thứ 6 thì liên tiếp các năm 2017, 2018, thành phố vươn lên xếp vị trí thứ 2. Năm 2019, với tổng điểm 92,9, thành phố Yên Bái trở thành địa phương dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính khối huyện, thị xã của tỉnh. 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiệm vụ cải cách hành chính được Đảng bộ thành phố xác định đó là tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách TTHC; nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố và xã, phường; tạo đột phá trong giải quyết TTHC về đất đai cho người dân, phấn đấu đến năm 2025, triển khai 100% dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, trong đó có ít nhất 75% đạt mức độ 4; hoàn thành Hệ thống quản lý đô thị thông minh thành phố Yên Bái./.

Theo: baoyenbai.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

TP. Hồ Chí Minh: Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công của các cơ quan nhà nước

Ngày đăng 13/08/2020
UBND TP đã phê duyệt Đề án “Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử gắn với đánh giá hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính”.

Cần Thơ: Tăng cường công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố

Ngày đăng 13/08/2020
Ngày 10/8/2020, Thành ủy Cần Thơ ban hành Công văn số 1598-CV/TU về tăng cường công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố.

An Giang: Tập trung triển khai chính quyền điện tử

Ngày đăng 12/08/2020
Với việc tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông - công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025 giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), tỉnh An Giang càng có điều kiện đẩy nhanh xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đặc biệt là chương trình chuyển đổi số của tỉnh.

TP. Hồ Chí Minh: Hướng đến xây dựng đô thị thông minh

Ngày đăng 12/08/2020
Là thành phố lớn, năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước, thành phố Hồ Chí Minh đang nắm bắt xu hướng chuyển đổi số nhằm xây dựng, hoàn thiện chính quyền điện tử. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố nhằm hướng đến xây dựng đô thị thông minh.

TP. Hồ Chí Minh: Một số giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính trong năm 2020

Ngày đăng 11/08/2020
UBND TP vừa kiến nghị Chính phủ ban hành một số tiêu chí mang tính đặc thù hoặc quy định tỷ lệ % điểm cộng, điểm trừ theo quy mô của TP và việc phân biệt tiêu chí giữa quản lý nhà nước ở thành thị và nông thôn; sửa đổi, bổ sung các tiêu chí cho phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn của công tác.