Hà Nội, Ngày 14/08/2020

Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025”

Ngày đăng: 03/07/2020   04:03
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 02/7/2020, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025” (sau đây gọi tắt là Quyết định số 458/QĐ-TTg).

Kế hoạch nhằm triển khai kịp thời các nội dung của Quyết định số 458/QĐ-TTg, đồng thời xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg. Cụ thể:

Các nhiệm vụ Bộ Nội vụ được giao bao gồm:

1. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy pháp pháp luật

Xây dựng và ban hành Thông tư quy định về lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử; 

Xây dựng và ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn Kho lưu trữ số; Trình Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Lưu trữ năm 2011 đáp ứng yêu cầu quản lý tài liệu lưu trữ điện tử; 

Trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 01/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Lưu trữ.

2. Xây dựng Dự án “Lưu trữ tài liệu điện tử Phông Lưu trữ nhà nước Việt Nam” trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

Xây dựng Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Dự án “Kho lưu trữ tài liệu lưu trữ điện tử - Không gian trưng bày tài liệu lưu trữ quốc gia”.

Xây dựng Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Dự án “Giải pháp công nghệ lưu trữ tài liệu điện tử Phông Lưu trữ nhà nước Việt Nam”.

3. Xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện

Xây dựng Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước lĩnh vực văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung thống nhất tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan nhà nước”.

Xây dựng tiêu chuẩn vị trí việc làm của cơ quan quản lý nhà nước ngành lưu trữ; đơn vị sự nghiệp lưu trữ; bộ phận văn thư, lưu trữ tại các cơ quan nhà nước đáp ứng yêu cầu thực hiện nghiệp vụ lưu trữ điện tử.

Thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quản lý công tác lưu trữ và công chức, viên chức nghiệp vụ lưu trữ đáp ứng tiêu chuẩn vị trí việc làm; Triển khai công tác tuyên truyền về lưu trữ điện tử. 

Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện Đề án tại các bộ, ngành, địa phương bảo đảm thực hiện các nội dung theo đúng tiến độ đã nêu tại Quyết định số 458/QĐ-TTg, hàng năm tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng để báo cáo Thủ tướng.

Xây dựng Kế hoạch lưu trữ điện tử phù hợp với mô hình, cơ cấu tổ chức, bộ máy và đặc thù chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nội vụ, đáp ứng thực hiện các nhiệm vụ lưu trữ điện tử theo lộ trình quy định tại Quyết định số 458/QĐ-TTg.

Rà soát, nâng cấp Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử của Bộ Nội vụ, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu của pháp luật; Xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Nội vụ, bảo đảm đủ năng lực, trình độ, kỹ năng quản lý và thực hiện nghiệp vụ văn thư, lưu trữ điện tử.

Chỉ đạo các Trung tâm Lưu trữ quốc gia thực hiện nhiệm vụ số hóa và tích hợp dữ liệu (Xây dựng cơ sở dữ liệu đặc tả và số hóa tối thiểu 30% tài liệu lưu trữ có tần suất sử dụng cao phục vụ độc giả sử dụng tài liệu lưu trữ trực tuyến; Thực hiện lộ trình tích hợp cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử vào Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử Phông Lưu trữ nhà nước).

Các nhiệm vụ Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ, ngành khác, bao gồm:

Xây dựng và thực hiện các giải pháp bảo đảm xác thực, an toàn, an ninh, bảo mật thông tin tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan nhà nước; 

Rà soát, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chữ ký số và việc sử dụng chữ ký số đối với tài liệu lưu trữ điện tử; 

Xây dựng các giải pháp an ninh và bảo mật Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại các cơ quan nhà nước và Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử Phông Lưu trữ nhà nước; 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp xác thực tài liệu lưu trữ điện tử được ký số có thời hạn bảo quản lâu dài, vĩnh viễn.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan có liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này./.

PV

Tin tức cùng chuyên mục

Tiến bước trong gió ngược

Ngày đăng 13/08/2020
Chính phủ thể hiện một quyết tâm sắt đá chưa từng có trong “đại chiến” với COVID-19, thêm một lần nữa khẳng định bản lĩnh của một Chính phủ không ngại đương đầu với mọi thách thức để đưa đất nước tiến bước trong cơn gió ngược.

Chống COVID-19 là cuộc chiến không của riêng ai

Ngày đăng 13/08/2020
Hoan nghênh việc Hội đồng Bảo an đã thông qua Nghị quyết 2532 về ứng phó với COVID-19 và Lời kêu gọi của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về ngừng bắn toàn cầu, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng “cuộc chiến chống COVID-19 là cuộc chiến không của riêng ai”, Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác và đoàn kết quốc tế để cùng nhau ứng phó thành công với đại dịch.

Bộ Nội vụ thông báo Kết luận thanh tra về tuyển dụng, quản lý công chức của tỉnh An Giang

Ngày đăng 13/08/2020
Tỉnh An Giang có 34 công chức lãnh đạo, quản lý (quyết định bổ nhiệm sau ngày 28/12/2017) chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo; 19 trường hợp đã được tuyển dụng nhưng không qua thi tuyển mà qua xét tuyển; 08 trường hợp thiếu quy trình xét tuyển trong trường hợp đặc biệt (từ viên chức thành công chức)...

Thủ tướng: Phải tỉnh táo trong thực hiện mục tiêu kép

Ngày đăng 13/08/2020
Các đồng chí phải tỉnh táo, phải biết cách làm phù hợp, không thể coi thường tính mạng của người dân, nhưng cũng không thể đóng cửa mọi hoạt động.

Thủ tướng chủ trì họp trực tuyến với 15 địa phương về COVID-19

Ngày đăng 12/08/2020
Chiều nay, 12/8/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành và 15 địa phương về tình hình và các biện pháp mới phòng, chống dịch COVID-19. Theo Bộ Y tế, ổ dịch tại Đà Nẵng đang từng bước được kiểm soát, số trường hợp mắc mới giảm trong những ngày gần đây.