Hà Nội, Ngày 03/07/2020

Kết quả triển khai thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tại tỉnh Sóc Trăng

Ngày đăng: 25/06/2020   05:34
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 24/6/2020, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Hoàng Ngọc Chử, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Sóc Trăng về tình hình thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ), đặc biệt là công tác bố trí, sử dụng đội viên sau khi kết thúc Đề án.

Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ có ông Phạm Minh Mẫn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng; đại diện Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Trần Đề; đại diện lãnh đạo 04 xã thuộc phạm vi triển khai Đề án; đại diện lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng.

Gần 1/2 số đội viên đã được bố trí công tác

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Minh Mẫn cho biết: Triển khai thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ, Hội đồng tuyển chọn tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức tuyển chọn đội viên thông qua hình thức phỏng vấn công khai, minh bạch, đảm bảo công bằng đối với 65 ứng viên có hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển để tuyển chọn ra 11 trí thức trẻ tiêu biểu, đạt kết quả cao nhất, bố trí về công tác tại các xã An Lạc Tây, Nhơn Mỹ và thị trấn An Lạc Thôn (huyện Kế Sách) 03 đội viên; các xã Đại Ân 2, Trung Bình, Lịch Hội Thượng (huyện Trần Đề) 03 đội viên; các xã Song Phụng, Long Đức (huyện Long Phú) 02 đội viên; các xã Đại Ân 1, An Thạch Tây (huyện Cù Lao Dung) 02 đội viên; xã Vĩnh Hải (thị xã Vĩnh Châu) 01 đội viên. Trong số 11 đội viên tham gia Đề án được bố trí vào các chức danh công chức cấp xã, có: 05 đội viên phụ trách lĩnh vực Văn phòng - Thống kê, 01 đội viên phụ trách lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch; 04 đội viên phụ trách lĩnh vực Địa chính – Xây dựng – Nông nghiệp – Môi trường, 01 đội viên phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng Phạm Minh Mẫn báo cáo tình hình thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ trên địa bàn tỉnh tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ; đồng thời khẳng định, nếu không tuyển dụng, bố trí công tác cho các đội viên thì rất lãng phí nguồn nhân lực được đào tạo cơ bản, đã trải qua 05 năm rèn luyện, thử thách ở cơ sở.

Trong thời gian thực hiện Đề án, cuối năm 2017, có 03/11 đội viên tham gia tuyển dụng và trúng tuyển công chức cấp xã phù hợp với vị trí, chức danh khi đội viên tham gia Đề án (03 chức danh công chức Văn phòng - Thống kê tại 03 xã: Đại Ân 2 thuộc huyện Trần Đề, Song Phụng thuộc huyện Long Phú và Vĩnh Hải thuộc thị xã Vĩnh Châu). Quý IV năm 2019, UBND huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng tổ chức kỳ tuyển dụng công chức cấp xã trong đó có 01 trường hợp xét tuyển vào công chức cấp xã không qua thi tuyển (chức danh Địa chính - Nông nghiệp Xây dựng và Môi trường tại thị trấn An Lạc Thôn) đối với 01 đội viên Đề án 500 trí thức trẻ. Đến tháng 5/2020, có 01 đội viên Đề án (xã Long Đức, huyện Long Phú) tham gia tuyển dụng vào vị trí chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Mỹ Tú và đã được công nhận kết quả tuyển dụng với số điểm cao nhất, hiện đang chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả và ban hành quyết định tuyển dụng chính thức.

Như vậy, tính đến thời điểm báo cáo, tỉnh Sóc Trăng đã tuyển dụng, bố trí vào công chức cấp xã được 04/11 và 01 đội viên đang chờ ban hành quyết định tuyển dụng chính thức vào công chức cấp huyện.

Dự kiến bố trí công tác cho các đội viên còn lại

Phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ, đại diện lãnh đạo UBND các huyện, các xã thuộc phạm vi thực hiện Đề án đều đánh giá các đội viên chấp hành tốt sự phân công công tác của lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, tận tâm; đồng thời khẳng định các đội viên của Đề án có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bám sát cơ sở, có phương pháp vận động quần chúng, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các xã có đội viên tham gia Đề án đều bày tỏ mong muốn bố trí, sử dụng hợp lý đối với các đội viên đang công tác tại xã và cho rằng đây là nguồn nhân lực có chất lượng cao góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Giống như một số địa phương thuộc phạm vi triển khai Đề án 500 trí thức trẻ, tỉnh Sóc Trăng cũng gặp một số khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí công tác đối với đội viên sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, do hiện nay đang phải triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, theo đó số lượng cán bộ, công chức cấp xã bị giảm. Tuy nhiên, thực hiện Đề án tổng thể số 08-ĐA/TU ngày 24/8/2018 của Tỉnh ủy Sóc Trăng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị thì dự kiến cuối năm 2020, tỉnh Sóc Trăng sẽ bố trí, sử dụng 03 đội viên tại các xã: Trung Bình, Lịch Hội Thượng (huyện Trần Đề) và xã An Lạc Tây (huyện Kế Sách); còn 03 đội viên thuộc xã An Thạnh Tây, xã Đại Ân 1 (huyện Cù Lao Dung); xã Nhơn Mỹ (huyện Kế Sách) dự kiến sẽ bố trí công tác trong năm 2021.

Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện Kế Sách Nguyễn Văn Huỳnh chia sẻ quá trình triển khai thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ trên địa bàn huyện.

Đề xuất, kiến nghị

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ, đại diện Tỉnh ủy, các sở, ngành, đoàn thể, lãnh đạo UBND các huyện, các xã và đại diện các đội viên thuộc phạm vi thực hiện Đề án đề nghị Bộ Nội vụ sớm báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, có cơ chế đặc thù để đội viên Đề án được tuyển dụng không qua thi tuyển vào chức danh công chức cấp xã hoặc cấp huyện trở lên; đồng thời chấp thuận kéo dài Đề án ít nhất đến hết năm 2021, để địa phương có thời gian sắp xếp, bố trí công tác cho các đội viên còn lại.

Ông Doãn Đức Hảo, Giám đốc Đề án 500 trí thức trẻ, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Đề án 500 trí thức trẻ, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Doãn Đức Hảo cho biết: Từ thực tiễn triển khai Đề án ở địa phương cho thấy, các đội viên Đề án 500 trí thức trẻ tại tỉnh Sóc Trăng đều đã phát huy tốt vai trò, có nhiều cống hiến, xứng đáng được tuyển dụng vào bộ máy nhà nước. Vì vậy, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần nghiên cứu, xem xét tạo thuận lợi cho địa phương bố trí, sắp xếp vị trí công tác cho các đội viên Đề án 500 trí thức trẻ. Với những xã có nhu cầu tuyển dụng thì ưu tiên tuyển dụng không qua thi tuyển đối với đội viên Đề án 500 trí thức trẻ có nhu cầu, nguyện vọng công tác lâu dài tại cơ sở. 

Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ) Hoàng Ngọc Chử phát biểu kết luận buổi làm việc.

Sau khi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như đề xuất, kiến nghị của các đội viên, lãnh đạo địa phương, thay mặt Đoàn công tác của Bộ Nội vụ, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Ngọc Chử đánh giá cao kết quả triển khai Đề án của tỉnh Sóc Trăng; đồng thời đề nghị lãnh đạo địa phương tiếp tục xác định rõ quan điểm, mục tiêu của Đề án là tăng cường tri thức trẻ được đào tạo cơ bản đưa về các xã nghèo nhằm giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tạo nguồn cán bộ, công chức có chất lượng để địa phương chủ động đề ra các giải pháp bố trí, sắp xếp công tác cho các đội viên sau khi Đề án kết thúc.

Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Ngọc Chử khẳng định, Bộ Nội vụ luôn sẵn sàng đồng hành cùng tỉnh Sóc Trăng tháo gỡ khó khăn trong việc bố trí "đầu ra" cho đội viên./.

Quang cảnh buổi làm việc

Nhật Vy

Tin tức cùng chuyên mục

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Bắc Giang về công tác bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 01/07/2020
Ngày 30/6/2020, tại UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Bắc Giang về công tác bố trí, sử dụng đội viên sau khi kết thúc Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ).

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Trà Vinh về công tác bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 29/06/2020
Ngày 25/6/2020, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ) làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc về tình hình thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ) với tỉnh Trà Vinh.

Tỉnh Bạc Liêu luôn đồng hành cùng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 25/06/2020
Ngày 23/6/2020, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Hoàng Ngọc Chử, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Bạc Liêu về kết quả triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ), đặc biệt là công tác bố trí, sử dụng đội viên sau khi Đề án đã kết thúc.

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ kiểm tra tình hình thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

Ngày đăng 27/06/2020
Sáng ngày 24/6/2020, đồng chí Hoàng Ngọc Chử, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ cùng Đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã đến kiểm tra việc thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

Huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) thực hiện tốt Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 23/06/2020
Chiều ngày 22/6/2020, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Hoàng Ngọc Chử, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu để nghe trực tiếp lãnh đạo UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ) trên địa bàn huyện, cũng như lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các đội viên Đề án.