Hà Nội, Ngày 03/07/2020

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh

Ngày đăng: 26/06/2020   06:22
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 24/6/2020, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về việc kiểm tra kết quả thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2019 - 2021.

Tham gia Đoàn công tác có Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Văn Hùng và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ.

Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ có Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Duy Hậu; Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Quyết Tiến cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, huyện có liên quan.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến trình bày báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

Báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh do Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Quyết Tiến trình bày đã nêu rõ: thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ, nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng và hiệu quả của việc sắp xếp đơn vị hành chính, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể của tỉnh Quảng Ninh xác định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; căn cứ tình hình thực tiễn của từng địa phương và của tỉnh, đồng thời bám sát chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chủ trương mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của thành phố Hạ Long và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chí dân số và diện tích theo quy định.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện của tỉnh Quảng Ninh nhìn chung bài bản, quyết liệt, kịp thời, tranh thủ được cơ hội thuận lợi; đảm bảo đúng quy trình chỉ đạo của cấp ủy, quy định của pháp luật; coi trọng khâu thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận toàn xã hội. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, quyết tâm chính trị, tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các nghị quyết, quy định của Trung ương vào tình hình thực tế của địa phương, trong thời gian ngắn tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng, hoàn thiện Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và được các cấp có thẩm quyền thông qua. Đề án đã cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn. Trong đó, việc nhập huyện Hoành Bồ và thành phố Hạ Long thể hiện sự chủ động, tích cực, được Trung ương khuyến khích, với mục tiêu tạo đột phá, giải phóng năng lực của 02 đơn vị hành chính cấp huyện, góp phần thúc đẩy phát triển thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và vùng Đông Bắc một cách bền vững. Việc sắp xếp 02 đơn vị hành chính cấp huyện, 16 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh đã góp phần kiện toàn bộ máy hành chính theo hướng hợp lý hơn, gắn với tinh giản biên chế.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh cũng đã tiến hành rà soát, sắp xếp lại các thôn, bản, khu phố, theo đó đã sắp xếp, sáp nhập, giải thể 48 thôn, bản, khu phố. Có thể nói, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn địa phương. Sau sắp xếp đã giảm 01 đơn vị hành chính cấp huyện, 09 đơn vị hành chính cấp xã và 24 thôn, khu phố.

Về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách tại thành phố Hạ Long: quá trình sắp xếp được thực hiện linh hoạt, trên cơ sở bám sát thực tiễn. Đặc biệt, Hoành Bồ là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (36,5% dân số là người dân tộc thiếu số với 11 dân tộc, chủ yếu là người Dao, Sán Chỉ, Tày, Nùng, Hoa, Cao Lan, Mường), cần tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu giữ gìn bản sắc dân tộc, thực hiện chế độ, chính sách đối với đồng bào dân tộc và quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn. Trước khi sáp nhập có Phòng Dân tộc, sau sáp nhập, Phòng được giữ nguyên trong cơ cấu chính quyền hành phố Hạ Long. Cụ thể kết quả sau khi sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long như sau: thực hiện hợp nhất tổ chức Đảng, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện Hoành Bồ và thành phố Hạ Long; hoàn chỉnh sắp xếp các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Thành ủy như: Văn phòng Thành ủy, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Trung tâm chính trị thành phố. 

Đối với khối Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố: trên cơ sở hợp nhất tổ chức tương ứng của 02 địa phương ban đầu (Ủy ban MTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thành Đoàn, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động), đã tiếp tục thực hiện mô hình cơ quan giúp việc dùng chung Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố có 11 đơn vị, gồm Văn phòng HĐND - UBND, các phòng: Y tế, Giáo dục - Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Dân tộc.

Về các đơn vị sự nghiệp công lập: đối với các cơ sở giáo dục sau sáp nhập, thành phố Hạ Long có 90 trường công lập trên địa bàn, trong đó thành phố Hạ Long có 58 trường, huyện Hoành Bồ có 32 trường. Quan điểm của tỉnh và thành phố là giữ ổn định các cơ sở giáo dục công lập hiện có và thực hiện lộ trình sắp xếp đảm bảo mang lại lợi ích tốt nhất cho người dân, nâng cao chất lượng dạy và học, giảm dần khoảng cách dân trí giữa thành phố Hạ Long với huyện Hoành Bồ (cũ). Đối với lĩnh vực y tế, thành phố Hạ Long vẫn giữ nguyên 33 trung tâm y tế, trạm y tế của hai địa phương trước khi nhập địa giới hành chính (trong đó thành phố Hạ Long 20 trạm; huyện Hoành Bồ 13 trạm). 

Đối với các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc thành phố: giữ nguyên 33 đơn vị hành chính cấp xã của hai địa phương trước khi sáp nhập. Nâng cấp thị trấn Trới thành phường Hoành Bồ (thành phố Hạ Long) để phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Kết quả sau sắp xếp tổ chức bộ máy của thành phố Hạ Long đã giảm 44 đầu mối cơ quan, đơn vị. Cụ thể: cơ quan khối đảng, đoàn thể giảm 13 đầu mối; khối chính quyền giảm 13 đầu mối; các đơn vị trực thuộc giảm 07 đầu mối; các tổ chức hội giảm 11 đầu mối.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến, việc ban hành hệ thống văn bản pháp lý đầy đủ và sự chỉ đạo sâu sát của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Ban Tổ chức Trung ương đã giúp tỉnh Quảng triển khai việc sắp sếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đúng quy định của pháp luật, không có trở ngại pháp lý. Việc triển khai thực hiện phù hợp với tầm nhìn, tư duy, định hướng phát triển trong thời kỳ mới. Đối với việc nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long, đã hình thành một đô thị lớn, độc đáo, sẽ là hạt nhân thúc đẩy tỉnh Quảng Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; mở ra không gian phát triển mới rộng lớn với tầm nhìn dài hạn, tối ưu hóa công tác quản lý, khai thác có hiệu quả các nguồn lực, nhất là về đất đai, tài nguyên thiên nhiên, văn hóa bản địa… thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh; giải quyết tốt hơn vấn đề bảo đảm an sinh xã hội; khắc phục căn bản các bất cập, vướng mắc giữa tư duy phát triển và mô hình quản lý hành chính vừa qua. Đối với các xã được sắp xếp, không những đảm bảo quy mô theo đúng tiêu chuẩn, mà còn tạo sức mạnh tổng hợp, triển khai thuận lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân. 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe báo cáo của UBND tỉnh và kết quả kiểm tra thực tế của Đoàn công tác tại phường Hoành Bồ và thành phố Hạ Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đánh giá cao kết quả của tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ. Thứ trưởng đề nghị, tỉnh Quảng Ninh tiếp thu các ý kiến phát biểu của Đoàn công tác về các vấn đề: giải quyết số lượng công chức dôi dư là Phó Chủ tịch UBND và lãnh đạo cấp phòng tại thành phố Hạ Long; việc lựa chọn, bố trí cán bộ, công chức đơn vị hành chính cấp xã mới sau khi sáp nhập cần được chuẩn hóa theo quy định, trình độ chuyên môn gắn với vị trí việc làm của từng chức vụ, chức danh; đề xuất phương án điều chuyển phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao, vị trí việc làm phù hợp...

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn lưu ý, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, đầy đủ các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện kiện toàn, hoàn thiện tổ chức bộ máy tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được sắp xếp và các đơn vị chịu tác động, đảm bảo ổn định, không để ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước; hạn chế tối đa các tác động làm ảnh hưởng đến hoạt động giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đổi các giấy tờ do thay đổi địa giới hành chính, tạo thuận lợi các hoạt động của tổ chức, nhân dân trên địa bàn. Tiếp tục rà soát và có giải pháp cụ thể để quản lý, sử dụng hiệu quả trụ sở, tài chính, tài sản công tại các đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp, sáp nhập đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, ổn định về chính trị, an ninh, trật tự, an toàn xã hội./.
 

Hoàng Lâm

Tin tức cùng chuyên mục

Đảng ủy Bộ Nội vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

Ngày đăng 03/07/2020
Sáng 03/7/2020, tại Trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đại hội Đảng bộ Ban Tôn giáo Chính phủ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày đăng 03/07/2020
Ngày 02/7/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ dự và chỉ đạo Đại hội.

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp phòng thuộc Văn phòng Bộ Nội vụ

Ngày đăng 01/07/2020
Chiều ngày 01/7/2020, tại Trụ sở Bộ đã diễn ra Lễ công bố và trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Văn phòng Bộ Nội vụ. Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ chủ trì Lễ công bố.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 01/07/2020
Chiều ngày 30/6/2020, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Bộ Nội vụ.

Trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và công bố Quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ

Ngày đăng 30/06/2020
Chiều ngày 30/6/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và công bố, trao Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ.