Hà Nội, Ngày 03/07/2020

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao chất lượng 3 chỉ số cải cách hành chính

Ngày đăng: 26/06/2020   03:06
Mặc định Cỡ chữ
Để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong 6 tháng cuối năm 2020, UBND Thành phố sẽ ban hành kế hoạch hành động nâng cao chất lượng chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số Cải cách hành chính (Par Index) và chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Các sở, ngành theo lĩnh vực phụ trách tham mưu các giải pháp đối với từng chỉ số chi tiết, tiêu chí thành phần, chỉ số nội dung thành phần để cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, hướng tới nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; đề xuất bổ sung, điều chỉnh thủ tục hành chính trong danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định, có ý kiến của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố và xây dựng các quy trình nội bộ trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt.

Riêng Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) được giao tập hợp những khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp để đề xuất lãnh đạo Thành phố kịp thời tháo gỡ.

UBND các quận/huyện cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính gắn liền với phấn đấu nâng cao sự hài lòng người dân, doanh nghiệp; tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, phản ánh, kiến nghị và khai thác, sử dụng các chức năng của Cổng dịch vụ công Thành phố, Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trung tâm Báo chí Thành phố cần đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh của Thành phố; trong đó tập trung tuyên truyền sáng kiến, giải pháp trong công tác cải cách hành chính; đồng thời, phản ánh kịp thời những hạn chế, tồn tại trong thực thi, giải quyết thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp tham gia giám sát./.

Theo: hochiminhcity.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

HĐND tỉnh Tuyên Quang: Tiên phong trong kỳ họp không giấy

Ngày đăng 03/07/2020
Với tinh thần đổi mới tư duy, đổi mới cách nghĩ, cách làm để hoạt động của HĐND tỉnh ngày càng hiệu quả, năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang quyết định ứng dụng công nghệ thông tin tại kỳ họp và trong thời gian giữa hai kỳ họp thông qua phần mềm gửi nhận tài liệu và điều hành kỳ họp. Việc sử dụng phần mềm điều hành kỳ họp HĐND tỉnh và gửi nhận tài liệu cho đại biểu thể hiện tinh thần đổi mới phương thức làm việc, đưa công tác tổ chức kỳ họp khoa học và chuyên nghiệp hơn.

Kết quả nổi bật trong cải cách thủ tục hành chính

Ngày đăng 03/07/2020
Tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương ngày 02/7/2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng đã báo cáo về công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử và tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao 6 tháng đầu năm.

Hà Nội đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 02/07/2020
Ngày 23/6/2020, UBND thành phố Hà Nội đã có Báo cáo số 166/BC-UBND về kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030.

Họp báo công bố dịch vụ công 725 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Ngày đăng 01/07/2020
Sáng 01/7/2020, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 725 về chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và một số dịch vụ công trực tuyến thiết yếu cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc Gia quý II/2020.

Hà Nội: Ban hành Quy chế phát hành, quản lý văn bản điện tử

Ngày đăng 01/07/2020
Ngày 12/6/2020 UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố Hà Nội.