Hà Nội, Ngày 03/07/2020

Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng: 24/06/2020   04:02
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 15/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 834/QĐ-TTg công nhận huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Lương Tài tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Sau 10 năm triển khai, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng lòng đồng sức, sáng tạo của người dân, đến hết năm 2019, huyện Lương Tài đã có 13/13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đưa huyện trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Đến nay, trụ sở làm việc, trạm y tế của tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lương Tài đều được xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa theo hướng kiên cố, hiện đại; 93/101 thôn có nhà văn hóa để tổ chức sinh hoạt cộng đồng, một số xã có sân vận động và sân bóng đá do cấp xã và thôn quản lý. Trường học các cấp từng bước được xây dựng theo chuẩn, tỷ lệ phòng học được kiên cố hoá đạt 100%, cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học được đảm bảo. Cấp học mầm non có 256/256 phòng học kiên cố, 32 phòng chức năng, 102 phòng hành chính quản trị; cấp tiểu học có 300/300 phòng học kiên cố, 131 phòng chức năng, 102 phòng hành chính quản trị, 7 nhà đa năng; cấp THCS có 171/171 phòng học kiên cố, 129 phòng chức năng, 113 phòng hành chính quản trị, 6 nhà đa năng.

Các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường nội thị đều được đầu tư cải tạo nâng cấp. Hàng trăm công trình thủy lợi, gồm các bờ bao, cống, trạm bơm tưới tiêu đã được tu bổ, sửa chữa, nâng cấp; một số kênh mương nội đồng được cứng hóa phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế; công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng đã từng bước đi vào nền nếp.

Những năm tiếp theo, Lương Tài tập trung xây dựng khu trung tâm hành chính mới của huyện và đầu tư nâng cấp các tuyến đường nội thị, đường tỉnh; phối hợp với Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh thực hiện dự án ĐT 285B kết nối quốc lộ 38 với quốc lộ 17; tranh thủ các nguồn vốn đầu tư thực hiện nâng cấp 20 tuyến đường huyện, tập trung chỉ đạo phát triển các khu đô thị của huyện phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050./.

PV

Tin tức cùng chuyên mục

Thành phố Hà Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng 25/06/2020
Ngày 23/6/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 884/QĐ-TTg công nhận thành phố Hà Giang thuộc tỉnh Hà Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng 19/06/2020
Ngày 17/6/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 846/QĐ-TTg công nhận huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Phấn đấu 100% các huyện của cả nước có xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng 08/06/2020
Ngày 04/6/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký ban hành Quyết định số 759/QĐ-TTg về Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 - 2020.

Tỉnh Long An có huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng 01/06/2020
Ngày 31/5/2020, UBND tỉnh Long An tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Long An.

Huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng 04/05/2020
Ngày 28/4/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 584/QĐ-TTg công nhận huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.