Hà Nội, Ngày 03/07/2020

Hà Nội: Đã giảm được 65 phòng thuộc sở

Ngày đăng: 24/06/2020   02:34
Mặc định Cỡ chữ
TP Hà Nội đã báo cáo Bộ Nội vụ về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo yêu cầu của Nghị quyết số 56/2017/QH14. Theo đó Thành phố đã rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và sắp xếp các cơ quan, đơn vị hành chính ở địa phương.

Đồng thời với việc sắp xếp, quy định lại chức năng, nhiệm vụ, UBND Thành phố đã tăng cường phân cấp quản lý thông qua việc ban hành các quyết định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; theo đó đã giảm bớt các thủ tục hành chính về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức, nhân sự, tài chính..., phân cấp tương đối triệt để và giao quyền, trách nhiệm cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Ngoài việc sắp xếp giảm 01 cơ quan tương đương sở (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố), Thành phố đã đẩy mạnh tinh gọn bộ máy bên trong các sở, theo đó đã giảm 65 phòng thuộc sở, từ 224 phòng còn 159 phòng (tỷ lệ 29%). Số lượng Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng trong quá trình sắp xếp được bảo lưu phụ cấp chức vụ và được kết hợp luân chuyển, điều động, bổ nhiệm ở những vị trí thích hợp.

Thành phố đã hoàn thành phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, theo đó quận Hai Bà Trưng giảm 02 phường, huyện Phúc Thọ giảm 02 xã, huyện Phú Xuyên giảm 01 xã. Sau sắp xếp, tổng đơn vị hành chính cấp xã thuộc 30 quận, huyện, thị xã là 579 đơn vị, giảm 5 đơn vị.

Thành phố đã hoàn thành xong việc sắp xếp, tổ chức lại các thôn, tổ dân phố không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Sau sắp xếp, toàn Thành phố giảm 2.708 thôn, tổ dân phố (từ 7.968 xuống còn 5.260 thôn, tổ, dân phố).

Đối với sắp xếp tổ chức bộ máy tổ chức hành chính, ở cấp Thành phố, tại thời điểm ngày 31/12/2016 có 24 sở. Tại thời điểm ngày 31/12/2019 có 23 sở. Đối với văn phòng, thanh tra, phòng chuyên môn, nghiệp vụ, chi cục và tổ chức tương đương thuộc cơ cấu tổ chức của sở, tại thời điểm ngày 31/12/2016 có 191 tổ chức thuộc sở, tại thời điểm ngày 31/12/2019 có 188 tổ chức thuộc sở.

Đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, tại thời điểm ngày 31/12/2016 có 364 phòng, đến ngày 31/12/2019 có 361 phòng.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, tổng hợp số lượng đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm cả các Ban quản lý dự án) tại thời điểm ngày 31/12/2016 có 2.657 đơn vị và ngày 31/12/2019 có 2.633 đơn vị. Dự kiến việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trong giai đoạn 2020 – 2021 giảm 38 đơn vị.

UBND TP Hà Nội cũng cho biết, về biên chế và tinh giản biên chế, tổng số người tinh giản biên chế từ năm 2015 đến nay: 1.172 người, gồm: nghỉ hưu trước tuổi 1.103 người, nghỉ việc ngay 69 người.

Đánh giá của UBND Thành phố cho thấy, đến nay đã quy định chức năng, nhiệm vụ của 22 sở và cơ quan ngang sở, 12 phòng chuyên môn thuộc quận, huyện về cơ bản không có vướng mắc. Các cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện, xã, phường đã tập trung cao cho công tác thông tin, tuyên truyền đến từng hộ gia đình về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về việc sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp các thôn, tổ dân phố; tạo được sự ủng hộ, đồng thuận cao của đại đa số nhân dân tại địa phương.

UBND Thành phố cũng đã ban hành Kế hoạch nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021, phấn đấu nâng mức tự chủ chi thường xuyên đợt 2 là 196 đơn vị sự nghiệp công lập, tổng đơn vị tự chủ chi thường xuyên 2 đợt là 296 đơn vị, vượt so với chỉ tiêu 257 đơn vị theo Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII./.

PV

Tin tức cùng chuyên mục

Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Đà Nẵng

Ngày đăng 02/07/2020
Quốc hội ban hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP Hà Nội

Ngày đăng 02/07/2020
Quốc hội ban hành Nghị quyết số 115/2020/QH14 về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

Phú Yên: Công bố Nghị quyết thành lập thị xã Đông Hòa và các phường trực thuộc

Ngày đăng 02/07/2020
Tối ngày 01/7/2020, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Đông Hòa tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Đông Hòa và các phường thuộc thị xã Đông Hòa.

Hà Tĩnh: Tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số

Ngày đăng 01/07/2020
Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dân số, nhất là việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW với mục tiêu dân số và phát triển phù hợp với điều kiện thực tế, cần tập trung nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về công tác dân số theo nhóm đối tượng và vùng dân cư; quan tâm phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số. Đặc biệt, cần tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số, nhất là đối với nhóm cán bộ dân số chuyên trách cấp xã và cộng tác viên dân số các thôn, tổ dân phố…

Hà Nội: Chú trọng quy trình nhân sự dân chủ, lựa chọn được người tiêu biểu

Ngày đăng 01/07/2020
Đến nay Hà Nội đã có 100% chi bộ tổ chức đại hội, trên 80% tổ chức cơ sở Đảng tổ chức đại hội và 3 đại hội điểm được tổ chức thành công trên mọi phương diện. Đây là những căn cứ quan trọng để các Đảng bộ cấp trên cơ sở tiếp tục tổ chức thành công Đại hội có chất lượng và đúng tiến độ đặt ra.