Hà Nội, Ngày 09/07/2020

Đề xuất mới về thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng bởi COVID-19

Ngày đăng: 03/06/2020   03:59
Mặc định Cỡ chữ
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2020/TT-NHNN (Thông tư số 01) quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, thời gian qua, qua trao đổi trực tiếp và qua các buổi hội thảo kết nối ngân hàng – doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn do dịch COVID-19 tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước, nhiều tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài (NHNg), doanh nghiệp đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) xem xét, sửa đổi bổ sung Thông tư số 01 theo hướng mở rộng phạm vi nợ được áp dụng cơ chế quy định tại Thông tư số 01, cụ thể cho phép TCTD, chi nhánh NHNg được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ đối với nợ được giải ngân sau ngày 23/01/2020.

Ảnh minh họa.

Trên cơ sở tổng hợp, nghiên cứu đề xuất của các TCTD, chi nhánh NHNg, các doanh nghiệp, NHNN thấy rằng việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01 để góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn trong thời kỳ hậu COVID-19 là cần thiết.

Theo đó, NHNN dự kiến sửa đổi, bổ sung quy định tại Thông tư số 01 theo hướng cho phép các TCTD, chi nhánh NHNg được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản cho vay, cho thuê tài chính phát sinh nghĩa vụ trả nợ trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 31/12/2020. Mốc thời gian 31/12/2020 được xác định theo đánh giá thận trọng của Ngân hàng Nhà nước, căn cứ trên kịch bản 02 về tăng trưởng kinh tế năm 2020 của Việt Nam (trong điều kiện Việt Nam đã cơ bản khống chế và kiểm soát dịch từ nửa cuối tháng 4/2020 và các quốc gia là đối tác thương mại, đầu tư quan trọng với Việt Nam cũng khống chế được dịch trong quý IV năm 2020)./.

Theo: baochinhphu.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Chính phủ ban hành Nghị quyết về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế

Ngày đăng 08/07/2020
Tại Nghị quyết số 102/NQ-CP về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế vừa ban hành ngày 03/7/2020, Chính phủ đã chỉ rõ vai trò tổ chức thực hiện của các đơn vị liên quan. 

Luật Thanh niên năm 2020 - Một đổi mới của pháp luật về vấn đề thanh niên

Ngày đăng 07/07/2020
Thanh niên là lực lượng đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, tới nay đã có 142/196 quốc gia có chính sách riêng về thanh niên và 43/196 quốc gia đã ban hành Luật Thanh niên(1). Nhằm tạo điều kiện cho thanh niên phát triển và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, năm 2005 Quốc hội khóa XI đã ban hành Luật Thanh niên với tư cách là văn bản luật chuyên biệt, quy định các vấn đề liên quan đến thanh niên, tạo cơ sở pháp lý để xây dựng và thực hiện các chính sách cho thanh niên phát triển.

Bài học về công tác nhân sự nhìn từ các đại hội cơ sở

Ngày đăng 07/07/2020
Một trong những nguyên nhân khiến công tác nhân sự đại hội không thành công là do tổ chức cơ sở đảng mất đoàn kết nội bộ, sai phạm

Rà soát, khắc phục sai phạm trong tuyển dụng cán bộ trước ngày 31/12/2020

Ngày đăng 06/07/2020
Việc rà soát, khắc phục các sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức phải hoàn thành trước ngày 31/12/2020. Quá thời hạn này, các trường hợp có sai phạm trong tuyển dụng mà chưa hoàn thiện đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục hoặc mới bị phát hiện thì đều phải thu hồi quyết định tuyển dụng và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Bỏ viên chức suốt đời: Thay đổi để hướng tới cung cấp dịch vụ công tốt hơn

Ngày đăng 06/07/2020
Từ 01/7/2020, viên chức sẽ ký hợp đồng xác định thời hạn, "xoá bỏ suy nghĩ cứ vào được Nhà nước là ổn định hoàn toàn".