Hà Nội, Ngày 09/07/2020

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Quảng Trị về công tác bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng: 21/05/2020   08:21
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 20 và 21/5/2020, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ) làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Quảng Trị về tình hình thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ), đặc biệt là công tác bố trí, sử dụng đội viên sau khi kết thúc Đề án.

Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ có ông Trần Hữu Anh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị; đại diện Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn, Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, các xã thuộc phạm vi triển khai Đề án; đại diện lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị Trần Hữu Anh báo cáo tình hình thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ trên địa bàn tỉnh tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ; đồng thời khẳng định, nếu không tuyển dụng, bố trí công tác cho các đội viên thì rất lãng phí nguồn nhân lực được đào tạo cơ bản, đã trải qua 05 năm rèn luyện, thử thách ở cơ sở.

Công tác triển khai thực hiện Đề án

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị Trần Hữu Anh cho biết, triển khai thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ, Hội đồng tuyển chọn tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tuyển chọn đội viên thông qua hình thức phỏng vấn công khai, minh bạch, đảm bảo công bằng đối với 234 ứng viên có hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển để tuyển chọn ra 12 trí thức trẻ tiêu biểu, đạt kết quả cao nhất, bố trí về công tác tại các xã Ba Nang, A Ngo, A Bung, A Vao, Đakrông, Tà Long và thị trần Krông Klang (huyện Đakrông) 07 đội viên; các xã Hải An, Hải Khê (huyện Hải Lăng) 02 đội viên; các xã Vĩnh Giang, Vĩnh Thái, Vĩnh Thạch (huyện Vĩnh Linh) 03 đội viên. Trong số 12 đội viên tham gia Đề án được bố trí vào các chức danh công chức cấp xã, có: 03 đội viên phụ trách lĩnh vực Văn phòng - Thống kê, 03 đội viên phụ trách lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch; 05 đội viên phụ trách lĩnh vực Địa chính – Xây dựng – Nông nghiệp – Môi trường, 01 đội viên phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội. Tuy nhiên, trong thời gian thực hiện Đề án, có 02 đội viên tại huyện Hải Lăng chấm dứt hợp đồng lao động (01 đội viên xin không tiếp tục tham gia Đề án vì lý do sức khỏe và 01 đội viên đã được tuyển dụng vào công chức xã), còn 10 đội viên tiếp tục thực hiện Đề án.

Quá trình công tác tại các xã nghèo, các đội viên đã được cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Trị tạo điều kiện để tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức về quản lý nhà nước, lý luận chính trị, công nghệ thông tin, học tập kinh nghiệm trong nước và nước ngoài. Các đội viên đã nhanh chóng nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương, nhiệt tình, trách nhiệm, gắn bó với cơ sở, chủ động tham mưu giúp Chủ tịch UBND xã nơi công tác triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công phụ trách. Một số chương trình, đề án do các đội viên xây dựng và đề xuất triển khai thực hiện được cấp có thẩm quyền lựa chọn, phê duyệt đã đem lại hiệu quả bước đầu như: đề án nâng cao thu nhập cho người dân; mô hình phát triển sinh kế cho người dân vùng biển sau sự cố môi trường biển; đề tài “Giải pháp bảo vệ môi trường trong chăn nuôi trên địa bàn thị trấn Krông Klang”; tham gia các sáng kiến, giải pháp thực hiện có hiệu quả mô hình tạo nhóm nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại xã Vĩnh Giang; xây dựng kho lưu trữ và tiến hành chỉnh lý hồ sơ, tài liệu đưa vào kho lưu trữ; chủ biên cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã A Bung giai đoạn 1930 – 2015”…

Qua thời gian công tác tại địa phương, nhìn chung các đội viên được phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ đào tạo, nên đã phát huy tốt năng lực, sở trường của bản thân. Hàng năm, các đội viên đều được cấp ủy, chính quyền địa phương nơi công tác đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được bà con nhân dân tín nhiệm, tin tưởng; nhiều đội viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh, được tặng Giấy khen của UBND xã, huyện và Bằng khen của UBND tỉnh. Sau 05 năm công tác tại các xã, hầu hết các đội viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ, đại diện Tỉnh ủy, các sở, ngành, đoàn thể, lãnh đạo UBND các huyện, các xã thuộc phạm vi thực hiện Đề án đều đánh giá cao sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, hiệu quả công tác của các đội viên; khẳng định đây là nguồn nhân lực có chất lượng so với mặt bằng chung của cán bộ, công chức cấp xã, đặc biệt là các xã nghèo, vùng dân tộc, miền núi; các đội viên đều có trình độ đại học trở lên, được đào tạo cơ bản, được sàng lọc qua quy trình tuyển chọn rất chặt chẽ; có kinh nghiệm công tác 05 năm tại cơ sở và thực tế đã làm việc có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đội ngũ này cần được bố trí, sử dụng hợp lý để tránh lãng phí nguồn nhân lực cũng như ngân sách của Nhà nước đầu tư cho việc triển khai thực hiện Đề án.

Đội viên Nguyễn Xuân Thắng có 5 năm công tác tại xã A Bung, chủ biên cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã A Bung giai đoạn 1930 – 2015”, đại diện cho các đội viên Đề án 500 trí thức trẻ tỉnh Quảng Trị bày tỏ băn khoăn, lo lắng sau khi bị chấm dứt hợp đồng lao động do kết thúc Đề án và mong muốn tiếp tục được công hiến cho địa phương.

Chia sẻ với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ tại buổi làm việc của Đoàn với UBND huyện Đakrông – nơi có số đội viên tham gia Đề án đông nhất tỉnh Quảng Trị, các đội viên đều khẳng định luôn tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sẵn sàng tiếp tục cống hiến lâu dài, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nơi mình đã gắn bó, công tác 05 năm qua. Tuy nhiên, các đội viên cũng bày tỏ sự băn khoăn, lo lắng sau khi bị chấm dứt hợp đồng lao động do kết thúc Đề án; mong muốn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp có thẩm quyền từ Trung ương đến địa phương tiếp tục quan tâm, sớm có giải pháp tuyển dụng, bố trí công tác cho các đội viên sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ tại các xã thuộc phạm vi Đề án; trường hợp địa phương chưa sắp xếp, bố trí được công việc ổn định cho đội viên thì các cấp có thẩm quyền ở Trung ương xem xét kéo dài thêm thời gian thực hiện Đề án để đội viên tiếp tục được làm việc, cống hiến và có thu nhập lo cho bản thân và gia đình.

Khó khăn trong việc bố trí công tác cho các đội viên

Đến nay, Đề án 500 trí thức trẻ triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã kết thúc, tuy nhiên chỉ có 01/10 đội viên đã hoàn thành nhiệm vụ của Đề án được UBND xã Vĩnh Giang có phương án đề nghị bố trí vào chức danh công chức Văn phòng – Thống kê. 09 đội viên còn lại chưa có phương án bố trí, sử dụng vẫn tiếp tục tình nguyện thực hiện nhiệm vụ của công chức xã nhưng không hưởng lương trong lúc “chờ đợi” các cấp có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương có phương án bố trí công tác và giải quyết chế độ, chính sách theo quy định.

Khó khăn hiện nay trong việc bố trí công tác cho các đội viên của Đề án 500 trí thức trẻ được tỉnh Quảng Trị nêu lên tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ, là do tỉnh đang phải triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Luật Công an nhân dân năm 2018 và Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 832/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Trị. Qua rà soát, hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Trị số lượng cán bộ, công chức cấp xã dôi dư là 315 người so với định mức quy định.

Đại diện Tỉnh ủy Quảng Trị đề xuất, nếu không có cơ chế tuyển dụng đặc biệt đối với đội viên Đề án 500 trí thức trẻ thì tiếp tục kéo dài Đề án để tỉnh có thời gian sắp xếp, bố trí công tác cho các đội viên thay thế vị trí công tác của cán bộ, công chức sẽ nghỉ hưu trong thời gian tới.

Đề xuất, kiến nghị

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ, đại diện Tỉnh ủy, các sở, ngành, đoàn thể, lãnh đạo UBND các huyện, các xã và đại diện các đội viên thuộc phạm vi thực hiện Đề án đề nghị Bộ Nội vụ sớm báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài Đề án từ 02 đến 03 năm để tỉnh có thêm thời gian rà soát, bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; đồng thời đề nghị các cấp có thẩm quyền ở Trung ương sớm có hướng dẫn cụ thể và có cơ chế tuyển dụng đặc biệt vào công chức dành riêng cho đội viên Đề án 500 trí thức trẻ như đối với đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã. Bởi, căn cứ quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung khoản 3 và bổ sung khoản 6 Điều 25 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì đội viên Đề án 500 trí thức trẻ không thuộc đối tượng được xét chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên, do đội viên chưa phải là công chức cấp xã mà chỉ là thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo Đề án 500 trí thức trẻ.

Bộ Nội vụ sẵn sàng đồng hành cùng tỉnh Quảng Trị tháo gỡ khó khăn trong việc bố trí “đầu ra” cho đội viên

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc với đại diện Tỉnh ủy, các sở, ngành, đoàn thể, lãnh đạo UBND các huyện, các xã và các đội viên thuộc phạm vi thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, thay mặt Đoàn công tác của Bộ Nội vụ, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Quốc Long đánh giá cao kết quả triển khai Đề án của tỉnh Quảng Trị. Qua báo cáo của Sở Nội vụ và các ý kiến phát biểu của đại diện Tỉnh ủy, các sở, ngành, đoàn thể có liên quan của tỉnh Quảng Trị và đại diện lãnh đạo UBND các huyện, các xã, đặc biệt là những tâm tư, chia sẻ của đội viên tham gia thực hiện Đề án cho thấy, việc triển khai Đề án 500 trí thức trẻ tại các xã nghèo trên cả nước là chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, trong quá trình 5 năm thực hiện Đề án tại tỉnh Quảng Trị, các đội viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, hầu hết các đội viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác và sự nhiệt huyết công hiến tuổi trẻ, đóng góp thiết thực vào việc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại các xã nghèo thuộc phạm vi Đề án.

Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Quốc Long phát biểu kết luận buổi làm việc với đại diện Tỉnh ủy, các sở, ngành, đoàn thể, lãnh đạo UBND các huyện, các xã và các đội viên thuộc phạm vi thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Chia sẻ, ghi nhận những khó khăn của địa phương cũng như băn khoăn, lo lắng của các đội viên trong việc sắp xếp, bố trí công tác, chế độ chính sách sau khi Đề án đã kết thúc; Đoàn công tác sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến của địa phương và các đội viên để sớm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Tuy nhiên, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Quốc Long cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương nơi triển khai thực hiện Đề án cần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các đội viên, kịp thời động viên để các đội viên luôn có lập trường, tư tưởng vững vàng, không dao động, để kẻ xấu lợi dụng, kích động; Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị cần chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo UBND tỉnh có phương án ưu tiên trong việc sắp xếp, bố trí công tác phù hợp cho các đội viên Đề án 500 trí thức trẻ để tạo niềm tin của thế hệ trẻ đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung và hệ thống chính trị các cấp của tỉnh Quảng Trị nói riêng, bởi theo Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc chủ trì bố trí, sử dụng, đánh giá và thực hiện chế độ, chính sách đối với đội viên Đề án 500 trí thức trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ sẽ đồng hành cùng tỉnh Quảng Trị để tìm giải pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn trong việc giải quyết “đầu ra” cho các đội viên Đề án 500 trí thức trẻ, để không có đội viên nào đủ điều kiện bị bỏ lại phía sau. Ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên đề xuất một số phương án giải quyết “đầu ra” cho các đội viên Đề án 500 trí thức trẻ: thứ nhất, đối với những đội viên trong suốt quá trình thực hiện Đề án, được cấp ủy, chính quyền cơ sở đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có nguyện vọng tiếp tục cống hiến, gắn bó với địa phương thì ưu tiên sắp xếp, bố trí công tác vào các chức danh công chức cấp xã ngay khi có vị trí phù hợp cần tuyển dụng; thứ hai, bố trí đội viên vào làm việc tại các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập còn chỉ tiêu trên địa bàn tỉnh; thứ ba, đối với một số đội viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Đề án, không tiếp tục làm việc trong các cơ quan nhà nước ở địa phương, có mong muốn xây dựng, phát triển mô hình kinh tế gia đình thì cấp ủy, chính quyền địa phương cần có chính sách, tạo điều kiện hỗ trợ.

Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Quốc Long đề nghị, trước mắt trong thời gian cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Trị chưa có phương án sắp xếp, bố trí công tác cho các đội viên thì tỉnh Quảng Trị cần sớm có phương án giải quyết chế độ, chính sách cho các đội viên (chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội…) đảm bảo đúng quy định, từ nguồn ngân sách của địa phương./.

Nhật Nam

Tin tức cùng chuyên mục

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với UBND huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ về việc bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 05/07/2020
Ngày 03/7/2020, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ về công tác bố trí, sử dụng đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ). Đây cũng là huyện duy nhất của tỉnh Phú Thọ triển khai Đề án này.

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Bắc Giang về công tác bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 01/07/2020
Ngày 30/6/2020, tại UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Bắc Giang về công tác bố trí, sử dụng đội viên sau khi kết thúc Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ).

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Trà Vinh về công tác bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 29/06/2020
Ngày 25/6/2020, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ) làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc về tình hình thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ) với tỉnh Trà Vinh.

Tỉnh Bạc Liêu luôn đồng hành cùng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 25/06/2020
Ngày 23/6/2020, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Hoàng Ngọc Chử, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Bạc Liêu về kết quả triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ), đặc biệt là công tác bố trí, sử dụng đội viên sau khi Đề án đã kết thúc.

Kết quả triển khai thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tại tỉnh Sóc Trăng

Ngày đăng 27/06/2020
Ngày 24/6/2020, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Hoàng Ngọc Chử, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Sóc Trăng về tình hình thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ), đặc biệt là công tác bố trí, sử dụng đội viên sau khi kết thúc Đề án.