Hà Nội, Ngày 04/06/2020

Hà Nội tập trung cải thiện các chỉ số cải cách hành chính thành phần

Ngày đăng: 20/05/2020   02:08
Mặc định Cỡ chữ
Theo báo cáo Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2019 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố ngày 19/5/2020, thành phố Hà Nội đứng thứ 2, đạt 84,64%.

Trong đó, kết quả cụ thể của từng chỉ số thành phần của thành phố Hà Nội là: “Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính” 8 điểm; “Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh” 8,78 điểm; “Cải cách thủ tục hành chính” 13 điểm; “Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước” 10,17 điểm; “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” 11,87 điểm, “Cải cách tài chính công” 9,24 điểm; “Hiện đại hóa hành chính” 10,84 điểm; “Tác động của cải cách hành chính đến sự hài lòng của người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương” 12,74 điểm.

Như vậy, dù vẫn giữ nguyên thứ hạng ở vị trí thứ 2 nhưng đối chiếu với năm 2018, Chỉ số cải cách hành chính của thành phố Hà Nội năm 2019 đã có sự tiến bộ hơn khi đạt 84,64% (năm 2018 đạt 83,97%). Và năm 2019, Hà Nội đã có 2 chỉ số thành phần đạt trên 90%. Đó là “Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính” đạt 94,12%; “Cải cách thủ tục hành chính” đạt 92,86%.

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, thời gian qua, Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ, các chương trình, kế hoạch cải cách của Thành phố, nhiều chỉ tiêu hoàn thành sớm và về đích trước thời hạn Chính phủ đề ra. Cải cách hành chính tiếp tục được xem là 1 trong 3 khâu đột phá trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng giai đoạn 2015-2020. Thành phố tiếp tục thực hiện phương châm gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Hà Nội cũng đã xây dựng và triển khai hệ thống theo dõi, kiểm đếm, đôn đốc các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố giao nhằm xác định rõ kết quả, tiến độ và trách nhiệm của từng sở, ngành, quận, huyện, thị xã. Đồng thời, đã triển khai xây dựng lịch công tác tuần và đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức toàn Thành phố; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung cũng thông tin, Hà Nội đã chủ động xây dựng xong hệ thống công cụ đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính thống nhất, đồng bộ trong toàn Thành phố; triển khai việc giám đốc sở đánh giá trưởng phòng chuyên môn cấp huyện thuộc ngành dọc, chủ tịch UBND cấp huyện đánh giá trưởng phòng, chủ tịch UBND cấp xã trực thuộc…

Với những nỗ lực đó, Thành phố đạt nhiều kết quả tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính. Thành phố hoàn thành xây dựng và công bố 1.717 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các phường, xã, thị trấn (đạt 100%); đã đơn giản hóa 481 thủ tục hành chính với số chi phí tiết giảm thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân khoảng trên 91 tỷ đồng/năm.

Nói về quá trình triển khai và kết quả đạt được, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, bài học kinh nghiệm của Hà Nội là luôn bám sát các chương trình, kế hoạch của Trung ương; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để kịp thời cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch của Thành phố. Trong đó, quan điểm chỉ đạo là: các mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu của Thành phố phải bằng hoặc cao hơn mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu của Chính phủ đề ra; xây dựng lộ trình và giải pháp bảo đảm thực hiện trong từng năm, từng giai đoạn và phấn đấu có nhiều chỉ tiêu hoàn thành sớm, về đích trước thời hạn.

Đặc biệt, tùy từng giai đoạn, Thành phố lựa chọn một hoặc một số nhiệm vụ trọng tâm cấp bách, nổi bật, có những giải pháp, sáng kiến trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; động viên, khuyến khích các đơn vị đổi mới, sáng tạo. Thành phố cũng luôn duy trì công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất, chú trọng kiểm tra việc công khai, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính và thái độ giao tiếp, ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tất cả những việc làm trên nhằm góp phần cải thiện các chỉ số cải cách hành chính thành phần trong bộ chỉ số của PAR INDEX, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp./.

Theo: hanoimoi.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tiếp tục đổi mới quản lý nhà nước để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2021-2030 ở Việt Nam

Ngày đăng 03/06/2020
Việt Nam đang xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, trong đó có nội dung thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng khu vực kinh tế tư nhân. Đây là thời điểm có ý nghĩa quyết định để chúng ta chủ động nâng cao vị thế trên trường quốc tế, đồng thời rút ngắn thời gian trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao. Sự tăng trưởng và phát triển của khu vực kinh tế tư nhân không thể thiếu vai trò đặc biệt quan trọng của Chính phủ thông qua việc tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý nhà nước đối với khu vực này.

Đồng Nai ưu tiên tích hợp 65 thủ tục lên Cổng dịch vụ công quốc gia

Ngày đăng 03/06/2020
Theo kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai, trong năm 2020, tỉnh sẽ ưu tiên tích hợp, cung cấp 65 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Hiện tại, số thủ tục được Đồng Nai cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia là 03.

Đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh

Ngày đăng 03/06/2020
Ngày 29/5/2020, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 195/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019.

Hà Nội: Tăng cường kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp

Ngày đăng 29/05/2020
TP. Hà Nội giao Sở Nội vụ, Văn phòng UBND Thành phố triển khai ngay các đợt thanh, kiểm tra thái độ phục vụ và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp, trong đó trọng tâm năm 2020 là lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

Hà Giang: PAR Index - công cụ phản chiếu hoạt động cải cách hành chính

Ngày đăng 27/05/2020
Trong tiến trình cải cách hành chính (CCHC), PAR Index (Chỉ số CCHC) chính là công cụ theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả CCHC hằng năm của các cấp, ngành trong tỉnh. Từ chỉ số này góp phần quan trọng xác định ưu điểm, hạn chế trong thực hiện CCHC nhằm mục tiêu xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.