Hà Nội, Ngày 04/06/2020

Bộ Nội vụ giao ban công tác Lãnh đạo Bộ giữa tháng 5/2020 

Ngày đăng: 16/05/2020   09:18
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 15/5/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban báo cáo kết quả công tác 15 ngày đầu tháng và triển khai nhiệm vụ công tác 15 ngày cuối tháng 5/2020.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Trần Anh Tuấn, Nguyễn Duy Thăng; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh báo cáo kết quả công tác 15 ngày đầu tháng và triển khai nhiệm vụ công tác 15 ngày cuối tháng 5/2020.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ cho biết: Trong 15 ngày đầu tháng 5/2020, Lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo sát sao các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ hoàn thành các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, cụ thể: 

Về công tác xây dựng thể chế, chính sách: Tiến độ xây dựng các dự án Luật được đảm bảo. Bộ Nội vụ đã phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội hoàn thiện, chỉnh lý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), tiếp tục hoàn thiện trình Chính phủ xem xét theo quy định. Tiếp tục hoàn tất thủ tục, hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở để trình Chính phủ xem xét theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đã hoàn thiện trình Chính phủ 06 dự thảo nghị định; trình Chính phủ Nghị quyết về xác định địa giới hành chính gữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Ninh Bình tại hai khu vực do lịch sử để lại; Nghị quyết về xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Thanh Hóa tại khu vực Vạn Mai do lịch sử để lại. Tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và xây dựng Tờ trình Bộ Chính trị dự thảo Đề án đánh giá về tổ chức, hoạt động của hội, các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động của hội sau cấp phép.

Bộ Nội vụ đang tổng hợp ý kiến góp ý của bộ, ngành, địa phương và nhân dân để hoàn thiện Thông tư hướng dẫn Nghị định số 93/NĐ-CP ngày 25/12/2019 về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Chuẩn bị nội dung phục vụ Lãnh đạo Bộ tham dự Phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Trình Lãnh đạo Bộ thành lập Tổ nghiên cứu xây dựng Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước lĩnh vực văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung thống nhất tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan nhà nước”.

Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 330/QĐ-BNV ngày 13/5/2020 về phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 331/QĐ-BNV ngày 13/05/2020 thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Tổng kết cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quyết định số 326/QĐ-BNV ngày 11/05/2020 phê duyệt Danh mục dự án điều tra cơ bản cấp Bộ để đưa vào kế hoạch khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2021; Quyết định số 327/QĐ-BNV ngày 11/5/2020 phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa vào kế hoạch khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2021; Quyết định số 332/QĐ-BNV ngày 13/05/2020 ban hành Kế hoạch và Dự toán kinh phí tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 302/QĐ-BNV ngày 03/05/2020 về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ đã thực hiện được một số nhiệm vụ, công tác như: tham mưu nội dung phục vụ cuộc họp phân công nhiệm vụ của Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X; đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV và kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ; Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra công vụ tổ chức kiểm tra Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông vào sáng ngày 15/5/2020; Tổ chức Hội nghị hiệp thương xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng; thẩm định dự án 513 của tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, ngành, địa phương và công bố Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 trong tháng 5/2020. Chuẩn bị nội dung và tháp tùng Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Khánh Hòa; tổ chức thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và một số chức sắc Phật giáo tại Hà Nội nhân dịp Đại Lễ Phật Đản.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Nội vụ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại Bộ Nội vụ; không chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến hoàn thiện Báo cáo kết quả nhiệm vụ công tác 15 ngày đầu tháng 5/2020 và phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác 15 ngày cuối tháng 5/2020 của Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân yêu cầu trong 15 ngày cuối tháng 5/2020, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ cần tập trung thực hiện 08 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, về thể chế cần lưu ý các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn các Luật đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ 01/7/2020. 

Giao Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 29/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Thứ hai, giao Học viện Hành chính Quốc gia chuẩn bị nội dung và các tài liệu liên quan để giải quyết dứt điểm việc thu hồi đất tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ ba, giao Vụ Tiền lương tham mưu về thời gian quy định chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Thứ tư, giao Vụ Công chức – Viên chức hướng dẫn các địa phương thực hiện Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị.

Thứ năm, giao Vụ Chính quyền địa phương hướng dẫn các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW về việc sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Thứ sáu, theo chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội không chất vấn trực tiếp mà chất vấn bằng văn bản, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị liên quan chuẩn bị và trả lời bằng văn bản các nội dung chất vấn. Giao Văn phòng Bộ là đầu mối chuyển thẳng các nội dung chất vấn của các đại biểu Quốc hội đến các đơn vị liên quan. Thời hạn xử lý phải trong 24 giờ.

Thứ bảy, giao Vụ Công chức – Viên chức tham mưu Kế hoạch triển khai thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp. Thời hạn thực hiện trước tháng 7/2020.

Thứ tám, giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan hoàn thiện nội dung bảo đảm kết nối liên thông Cổng dịch vụ công của Bộ Nội vụ với Cổng dịch vụ công Quốc gia./.

Quang cảnh Hội nghị

Hoài Nga

Tin tức cùng chuyên mục

Hội nghị lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)

Ngày đăng 03/06/2020
Sáng ngày 03/6/2020, tại huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Nội vụ và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).

Đảng bộ Bộ Nội vụ: Đại hội Chi bộ Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhiệm kỳ 2020 - 2022

Ngày đăng 02/06/2020
Chiều ngày 01/6/2020, tại Trụ sở Bộ, Chi bộ Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc Đảng bộ Bộ Nội vụ đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đảng bộ Bộ Nội vụ: Đại hội Chi bộ Vụ Công chức - Viên chức nhiệm kỳ 2020 - 2022

Ngày đăng 30/05/2020
Ngày 30/5/2020, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Công chức - Viên chức trực thuộc Đảng bộ Bộ Nội vụ đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Bộ Nội vụ giao ban công tác Lãnh đạo Bộ tháng 5 và triển khai công tác tháng 6/2020

Ngày đăng 30/05/2020
Sáng ngày 29/5/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến báo cáo kết quả công tác tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 6/2020 của Bộ Nội vụ.

Quảng Ninh bổ nhiệm Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ

Ngày đăng 29/05/2020
Ngày 28/5/2020, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc phân công, điều động và bổ nhiệm đồng chí Vũ Quyết Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, giữ chức vụ Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh.